Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Onuitputtelijke energie, grenzeloze kracht

11 mei - dag 131

Het eerste bezoek van John Wimber aan onze kerk komt vaak ter sprake. We zagen toen een opmerkelijke uitstorting van de Heilige Geest en verschillende mensen werden genezen. Een gebeurtenis op de tweede avond is onuitwisbaar in mijn geheugen gegrift. Een van onze beste vrienden was destijds acht maanden zwanger. De Heilige Geest kwam over haar met grote kracht. Ze begon snel in de rondte te draaien. Terwijl ze dat deed riep ze steeds: 'Ik voel me zo sterk!'
 
Een paar weken later beviel ze van een zoon die vanaf het allereerste begin niet alleen geestelijk en emotioneel, maar ook fysiek buitengewoon sterk was. Hij werd een heel goede rugbyspeler, een geweldige atleet en is nu een zeer geslaagd model.
 
Sommige mensen ontvangen uitzonderlijke fysieke kracht van de Heilige Geest (zoals Simson over wie we vandaag lezen in het Oude Testament). We ontvangen allemaal geestelijke kracht van de Heilige Geest.
 
Paulus schrijft over 'hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen' (Efeziërs 1:19-20a, HB).
 
Het was de Heilige Geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood (Romeinen 8:11a). De Heilige Geest is 'zijn grote kracht'. Diezelfde kracht woont nu in jou en zal 'ook uw sterfelijke lichaam levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u woont' (v.11b, GNB).
 
Ik vind de vertaling van Eugene Peterson van dit gedeelte van Efeziërs altijd heel mooi. Hij heeft het over God die je 'onuitputtelijke energie en grenzeloze kracht' geeft.
 

1. Mijn kracht

Worstel je met een probleem? Maak je je grote zorgen?
 
Vraag God vandaag om hulp, net als David deed toen hij in grote moeilijkheden was: 'U bent al mijn kracht! Ik let alleen op U, want God is als een burcht voor mij, bij Hem kan ik schuilen. Mijn God van liefde en trouw' (vv.10-11a, HB).
 
De psalm eindigt op triomfantelijke toon: 'Maar ik, ik zal uw kracht bezingen, uw genade in de ochtend prijzen. U immers, U bent mijn vesting, mijn schuilplaats in tijden van nood. Mijn kracht, U wil ik loven, ja, God is mijn vesting, de God die mij genadig is' (vv.17-18, WV).


Heer, dank U dat U mijn kracht bent en mijn genadige God. Geef mij uw onuitputtelijke energie en grenzeloze kracht.
 

2. Een moeilijke opdracht

Vind je het wel eens moeilijk om alles wat Jezus ons leert in praktijk te brengen? Vind je het moeilijk om christen te zijn, op je werk bijvoorbeeld? Lijkt het wel alsof mensen zonder reden een hekel aan je hebben? Kom je wel eens in de verleiding om Jezus dan maar niet meer te volgen?
 
Als je een makkelijk leven wilt, kan ik je niet aanraden om Jezus te volgen. Het was destijds niet makkelijk. Het is nu niet makkelijk. De rockzanger Alice Cooper zei: “Bier drinken is makkelijk. Je hotelkamer overhoop halen is makkelijk. Maar christen zijn, dat is pas moeilijk. Dat is pas echt opstandig zijn.”
 
Steeds weer zien we dat het moeilijk is om Jezus te volgen. En toch vind je op die manier het leven in al zijn volheid. Jezus legt uit dat we het leven in al zijn volheid krijgen door de Heilige Geest.
 
De leer van Jezus is niet makkelijk. De leerlingen zeiden: 'Dit zijn harde (vreemde, moeilijke) woorden, wie kan daarnaar luisteren?' (6:60). Sommige dingen die Jezus onderwees waren zo moeilijk dat veel leerlingen zich terugtrokken en niet verder met Hem mee gingen (v.66). Aan het begin van het hoofdstuk volgt een grote menigte Jezus (v.2). Aan het einde keren velen Hem de rug toe (v.66, WV).
 
Het was niet zo dat zijn toehoorders de leer van Jezus moeilijk konden begrijpen; wat Hij zei stond hun niet aan. Ze vonden zijn leer ergerlijk (v.61). Ze ergerden zich vooral aan wat Jezus over Zichzelf beweerde. Hij beweerde dat Hij het brood was dat leven geeft, en dat Hij hun eeuwig leven zou geven als ze Hem zouden geloven.
 
Zijn leer was niet alleen moeilijk, maar werd ook gehaat. Jezus zegt: 'De wereld haat [mij], omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is' (7:7). Hij werd ervan beschuldigd dat Hij een bedrieger was (v.12). Je moest een hoge prijs betalen als je iemand volgde die op deze manier werd gehaat.
 
Toen velen Hem afvielen vroeg Jezus, schijnbaar diep gekwetst, aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?' Simon Petrus was de woordvoerder van de groep en antwoordde: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent' (6:67-69). 
 
Dit is zo'n krachtige waarheid. Jezus spreekt de woorden die eeuwig leven geven. Hij is de Heilige van God. Hij is de enige bij wie je terecht kunt.
 
In dit gedeelte zien we de hele Drie-eenheid. Petrus erkent Jezus als 'de Heilige van God' (v.69). Jezus is uniek. Hij is de vleesgeworden heiligheid van God. Hij is goddelijk. Hij heeft het over de Vader (v.65). Hij heeft het ook over de Heilige Geest (v.63).
 
Jezus zegt: 'De Geest maakt levend' (v.63a). Zoals het lichaam het lichamelijke leven voortbrengt, zo brengt de Heilige Geest het geestelijke leven voort. Hij zegt: 'Wat ik gezegd heb is geest, en leven' (v.63b).
 
Dit gebeurt allemaal vlak voor het Joodse Loofhuttenfeest (7:2). Families leven acht dagen lang in tenten, vieren feest en danken God voor het water dat leven geeft. Dit is de achtergrond waartegen Jezus hun leert over zijn Heilige Geest die leven geeft.
 
Als Jezus het heeft over eeuwig leven, heeft Hij het over een kwaliteit van leven die nu begint en voortduurt tot in eeuwigheid: 'het leven (...) in al zijn volheid' (10:10). Dit is het soort leven dat de Heilige Geest geeft. Daarom wegen de voordelen zoveel zwaarder dan de nadelen als je Jezus volgt. Sterker nog, er is geen echt alternatief. Alleen Jezus kan je de Heilige Geest geven. Alleen Jezus kan je het leven in al zijn volheid geven.


Heer, ik heb uw Heilige Geest nodig om mij het leven te geven. Vul mij met uw Heilige Geest, zodat de woorden die ik vandaag spreek 'geest en leven' mogen zijn voor de mensen die ze horen (6:63).
 

3. Zijn buitengewone kracht

Word je wel eens ongeduldig als God wel erg lang de tijd neemt voordat Hij je gebed verhoort? God heeft nooit haast en toch is Hij altijd op tijd.
 
In dit gedeelte lezen we over Gods gedetailleerde voorbereidingen voor de geboorte van Simson, wiens buitengewone kracht zijn volk zou redden. Maar dit is slechts een voorbode van iets wat nog veel meer voorbereiding en tijd vergt. Honderden jaren later kwam Johannes de Doper (die in veel opzichten op Simson lijkt) om de weg te bereiden voor de ultieme Redder van de wereld.
 
We zien in de Bijbel dat God vaak juist de kinderen zegent van mensen die lang hebben moeten wachten op het krijgen van kinderen en die de hoop al hadden opgegeven. Denk bijvoorbeeld aan Sara en Isaak en Elizabeth en Johannes de Doper.
 
Simson leek in veel opzichten op Johannes de Doper:

 • Hun moeders dachten allebei dat ze geen kinderen konden krijgen en in beide gevallen was er een wonder nodig (Rechters 13:3; Lucas 1:7).
   
 • In beide gevallen kwam er een engel van de Heer die tegen de ouders sprak (Rechters 13:7; Lucas 1:13).
   
 • Beide kinderen werden direct na hun geboorte door God uitgekozen (Rechters 13:7; Lucas 1:14-17).
   
 • Ze mochten beiden geen alcohol aanraken (Rechters 13:7; Lucas 1:15).
   
 • Ze werden beiden al heel vroeg in hun leven vervuld met de Heilige Geest (Rechters 13:25; Lucas 1:15).

Ook in dit gedeelte zien we de hele Drie-eenheid. We lezen over 'de Heer' (Rechters 13:1), maar ook over een 'engel van de Heer' die verscheen aan de ouders van Simson (vv.3,6) en die opsteeg naar de hemel in een vlam (v.20).
 
Toen ze dit zagen vielen Manoach en zijn vrouw op hun knieën en bogen ze diep voorover. Manoach realiseerde zich dat het een engel van de Heer was. 'Hij zei tegen zijn vrouw: 'We hebben God gezien. Dat wordt onze dood!' ' (vv. 19-22).  Gelukkig had hij een verstandige vrouw.
 
Kan 'de engel van de Heer' de tweede persoon van de Drie-eenheid zijn? Jezus gebruikt de woorden 'Mensenzoon' die 'opstijgt' (Johannes 6:62). Eerder in het evangelie van Johannes lazen we over 'engelen van God [die] (...) omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon' (Johannes 1:51).
 
De derde persoon van de Drie-eenheid, de Heilige Geest, is duidelijk betrokken bij de geboorte van Simson: 'De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de HEER en groeide voorspoedig op (...) [en] werd voor het eerst door de geest van de HEER tot daden aangezet' (Rechters 13:24-25). De Heilige Geest gaf Simson onuitputtelijke energie en grenzeloze kracht.
 

Heer, dank U voor de buitengewone kracht die U Simson hebt gegeven. Vervul mij vandaag met uw Geest. Geef me de geestelijke kracht en macht om de vijand te weerstaan en de kracht om heilig te leven.

 

Pippa's bijdrage

Rechters 12:8-9a


'De volgende richter heette Ebzan. Deze man (...) had dertig zonen en dertig dochters.'
 
Tjonge! Die had het druk!
 

Vers van de dag
Johannes 6:68

'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.