Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De belangrijkste beslissing van mijn leven 

16 oktober - dag 289

Begin februari 1974 stond ik voor de belangrijkste beslissing van mijn leven. Nadat ik het Nieuwe Testament had gelezen, was ik ervan overtuigd dat Jezus echt de Zoon van God was. Maar ik wilde geen christen worden omdat ik bang was om mijn vrijheid te verliezen. Liefde en vrijheid waren wel het laatste wat ik met het geloof associeerde. Ik dacht dat geloven betekende dat ik mijn vrijheid zou verliezen. Ik dacht dat God wilde dat ik zou stoppen met alles wat ik leuk vond en waarvan ik genoot.
 
Maar die eerste geloofsdaad, de belangrijkste beslissing van mijn leven, heeft me een leven van vrijheid en liefde gebracht. Liefde, geloof en vrijheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 

1. Vertrouw op Gods woord

Aan het begin van dit gedeelte van Psalm 119 smeekt de psalmdichter: 'Heer, laat mij uw liefde zien' (v.41a, BGT). Hij eindigt met liefdevolle woorden voor God: 'Ik ben blij met uw woorden, uw wetten heb ik lief. Ik verlang naar uw wetten, uw woorden heb ik lief. Ze zijn steeds in mijn gedachten' (vv.47-48, BGT).
 
Daartussen heeft hij het over zijn vertrouwen op Gods woord. Hij zegt: 'Dan kan ik antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw op uw woord' (v.42). Vertrouwen en geloven zijn bijna synoniem.
 
Gelovigen worden ook vandaag de dag bespot, net als vroeger. Blijf toch vertrouwen op Gods woord, wat er ook gebeurt. Dankzij dit vertrouwen kunnen we alle spot vol vertrouwen het hoofd bieden.
 
Vraag God om je steeds meer van zijn liefde en trouw te laten ervaren (v.41). Reageer hierop vol liefde (vv.47-48), vertrouwen, hoop en gehoorzaamheid (vv.42-44). Zoek in de Bijbel naar Gods weg en je zult echte vrijheid vinden. Dan kun je zeggen: 'Dan zal ik in nieuwe vrijheid leven, vol overgave aan wat U beveelt' (v.45, WV).


Heer, laat me vandaag uw liefde en trouw ervaren, zodat ik liefdevol kan reageren op iedereen die vandaag op mijn pad komt. Ik stel mijn vertrouwen op U en uw woord. Laat mij in vrijheid leven.
 

2. Houd vast aan je oprechte geloof

Paulus had Timoteüs naar het geloof in Jezus Christus geleid en was dus op een bepaalde manier Timoteüs' geestelijke vader. Net als elke goede vader maakt Paulus zich zorgen over Timoteüs en wil hij het allerbeste voor hem. Hij noemt Timoteüs, aan wie deze brief gericht is, zijn 'waarachtig kind in het geloof' (v.2).
 
Timoteüs had inmiddels een leidinggevende positie en was pastor en leraar. Paulus geeft hem richtlijnen voor zijn leiderschap en aanwijzingen hoe hij moet omgaan met problemen in de gemeente. Deze richtlijnen en aanwijzingen zijn ook voor ons heel relevant.
 
God werkt door het geloof (v.4): 'Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof' (v.5). Liefde en geloof moeten altijd samengaan.
 
Paulus noemt verschillende zonden die koste wat kost vermeden moeten worden (vv.8-11). Een van deze zonden is slavenhandel (v.10). Slavernij is het tegenovergestelde van vrijheid en mensenhandel is weerzinwekkend.
 
Hierna vertelt Paulus over zijn eigen leven waarin geloof, liefde en vrijheid nauw met elkaar verweven zijn. Ooit bespotte, vervolgde en beschimpte hij Christus (v.13). Hij noemt zichzelf 'de slechtste van alle mensen' (v.15c, BGT).
 
Ik vind het boeiend om te zien welke woorden Paulus in de loop van de tijd voor zichzelf gebruikt:

  • In het begin noemt hij zichzelf 'de minste van de apostelen (...) de naam apostel niet waard' (1 Korintiërs 15:9).
  • Later zegt hij: 'Ik ben de onbelangrijkste van alle gelovigen' (Efeziërs 3:8, BGT).
  • Nu noemt hij zichzelf 'de slechtste van alle mensen' (1 Timoteüs 1:15c, BGT).

Het lijkt erop dat, naarmate zijn band met de Heer hechter wordt en hij dichter bij het licht van Christus komt, hij zich steeds bewuster wordt van zijn eigen onwaardigheid. Ik denk dat dat vaak zo gaat in het leven van een christen: ons zondebesef wordt groter en onze dankbaarheid voor Gods vergeving, liefde en genade groeit.
 
Oprecht schuldgevoel is niet ongezond, als het maar gepaard gaat met berouw en vergeving. P.T. Forsyth, een Schotse theoloog, heeft eens gezegd: 'Onze kerken zitten vol vriendelijke en aardige mensen die nooit aan den lijve hebben ondervonden wat het is om gebukt te gaan onder schuldgevoel en nooit de enorme opluchting van vergeving hebben gevoeld.'
 
Jezus Christus maakt ons vrij: 'Jezus Christus is naar de wereld gekomen om slechte mensen te redden. Ik ben de slechtste van alle mensen' (v.15, BGT). Redding betekent vrijheid en is het resultaat van Gods genade. Blijf niet hangen in het verleden. Geniet van de vrijheid die je nu hebt en van de genade die dit mogelijk heeft gemaakt: 'Onze Heer, Christus Jezus, heeft mij overstroomd met zijn genade, en met geloof en liefde, waarvan hij de bron is' (v.14, GNB).
 
Christelijke liefde vloeit voort uit Gods liefde voor ons die in ons hart wordt uitgegoten door de Heilige Geest van Jezus (Romeinen 5:5). Deze liefde is veel meer dan een emotie. Christelijke liefde is geen slachtoffer van onze emoties, maar de dienaar van onze wil.
 
Paulus werd een voorbeeld voor anderen die geloven in Jezus Christus en die het eeuwige leven zullen ontvangen (1 Timoteüs 1:16). 'In Hem geloven' is de geloofsdaad.
 
Deze eerste stap in geloof moet de aanzet zijn tot een leven in geloof. Paulus spoort Timoteüs aan: 'Vecht (...) voor de goede zaak, gewapend met geloof' (vv.18-19a, WV). Hij waarschuwt voor andere mensen wier 'geloof schipbreuk [heeft] geleden' (v.19). Deze raad laat zien hoe belangrijk het voor ons allemaal is om 'een Paulus na te volgen' en 'een Timoteüs op te leiden'.
 

Heer, dank U dat U Paulus hebt bevrijd zodat hij een leven in liefde kon leiden, ondanks dat hij 'de slechtste van alle mensen' was. Dank U dat U dit ook kunt doen voor mij en voor iedereen die in Jezus gelooft.
 

3. Stel je vertrouwen op Jezus

Billy Graham schrijft: 'Waar je het allermeest van houdt, of het nu sport is, genot, je werk of God, dat is je god!' De voortdurende verleiding in onze wereld is dat we onze aandacht en tijd versnipperen. Maar God is op zoek naar mensen die ergens helemaal voor gaan. God zal er 'weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal [hij] dat doen' (32:41). We kunnen zijn liefde toch zeker beantwoorden door Hem met hart en ziel te dienen en hier helemaal voor te gaan?
 
Gods liefde blijft altijd bestaan (33:11, BGT). Hij houdt van jou. Hij wil graag dat je een hechte band met Hem hebt. Hij was diep teleurgesteld dat zijn volk Hem de rug toekeerde en niet luisterde naar zijn terechtwijzingen (32:33). Hij keek ernaar uit dat ze 'één van hart en één van zin' zouden zijn en ontzag voor Hem zouden hebben (v.39).
 
God wil met je communiceren omdat Hij zoveel van je houdt: 'Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn' (33:3). Hij wil je 'verzorgen en genezen' (v.6a, GNB). Hij wil je 'blijvende vrede en voorspoed' geven (v.6b). Hij wil je reinigen van al je zonden en je alles vergeven (v.8).
 
Hij wil je bevrijden uit gevangenschap (v.7, HSV). Hij wil dat je blij bent (v.11). En vanwege dit alles zal God weer blij zijn, en zullen de mensen weer eerbied en respect voor God hebben (v.9, BGT). De mensen zullen God danken. 'De mensen zullen zingen: 'Dank de machtige Heer, want hij is goed! Zijn liefde blijft altijd bestaan' ' (v.11, BGT).
 
God wil dat zijn volk in vrijheid leeft. Jeremia leefde in gevangenschap (v.1) en dat was juist niet wat God voor zijn volk wilde. God wilde zijn volk bevrijden uit de ballingschap waarin ze binnenkort zouden worden weggevoerd. In het Nieuwe Testament komt deze verlossing uit de ballingschap uiteindelijk tot stand door geloof in Jezus en de bevrijding uit de greep van het kwaad die Hij voor ons heeft bewerkstelligd.
 
God blijft bezorgd over fysieke gevangenschap. Daarom is slavernij ook zo'n verschrikkelijk kwaad. In het Oude Testament zien we een paar aanwijzingen dat God slavernij afkeurt. In Jeremia 34:8 lezen we dat Sedekia in overleg met het volk alle slaven in Jeruzalem de vrijheid had gegeven (HB). In eerste instantie reageerde het volk hierop door hun slaven de vrijheid te geven, maar later veranderden ze van gedachte en maakten hun dienaren weer slaven (vv.10-11, HB). God keurde dit ten strengste af.
 
De Heer zegt: 'Omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd, je volksgenoten niet de vrijheid hebben geschonken, geef ik het zwaard, de honger en de pest de vrijheid om jullie te treffen' (v.17). Deze 'vrijheid' is de schijnvrijheid die we zo vaak zien in de wereld om ons heen. De vrijheid om te zondigen leidt tot de ondergang. De vrijheid die God ons wil geven leidt tot een leven in geloof en liefde. Dat is echt vrijheid.


Heer, dank U voor de vrijheid die U in mijn leven brengt. Vandaag keer ik mij naar U toe. Ik wil U om hulp vragen en luisteren naar uw stem en horen over grote, wonderlijke dingen die mij volkomen onbekend zijn. Help me om U vandaag met hart en ziel te dienen. Help me om U te danken voor al uw goedheid en liefde voor mij die altijd blijven bestaan.
 

Pippa's bijdrage

Jeremia 32:27


Als we het moeilijk hebben is dit vers altijd een grote troost en bemoediging: 'Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?'
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.