Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken    Nieuwe Testament     Oude Testament

Leven in hd

8 mei - dag 128

De laatste keer dat Engeland de wereldbeker won was in 1966. Ik weet het nog precies. Als kind keek ik naar de wedstrijd op een zwart-wit-tv. Het beeld was niet geweldig; het was steeds wazig en streperig. Toch waren we er blij mee, want we wisten niet beter. Op een dag kwamen we erachter dat we een veel beter beeld konden krijgen met een antenne. Opeens zagen we alles veel scherper en helderder. Hiermee waren we nog veel blijer.
 
Tegenwoordig hebben we niet alleen kleurentelevisie, maar ook hd-tv. Geen wazige strepen en vervormde beelden meer, maar een helder, haarscherp beeld met levendige kleuren, beter dan ooit tevoren.
 
Jezus biedt je geen leven in zwart-wit of zelfs in kleur maar een leven in hd. Het Grieks heeft twee woorden voor 'leven'. Het woord 'bios', waarvan ons woord biologie is afgeleid, betekent levend in plaats van dood zijn; niet meer dan 'bestaan'. Het andere woord, 'zoe', betekent het volle, overvloedige, royale, ruimhartige en rijke leven waarover Jezus het heeft; een leven vol voldoening en zin. Dit is leven in hd.
 

1. Geniet van het leven in hd

In het boek Spreuken worden twee wegen geschetst: de ene leidt naar de 'dood', de andere ten 'leven' (v.19). De weg naar de dood is de weg van het kwaad (v.19b), bedrog (v.20a), onrechtvaardigheid (v.21a), gierigheid (v.24b), achteroverdrukken (v.26a) en vertrouwen op rijkdom (v.28a).
 
De weg ten leven is voor de rechtvaardigen (v.19) en eerlijke mensen (v.20). Jij bent 'rechtvaardig' door je geloof in Jezus Christus (Romeinen 3:22).
 
In dit gedeelte zien we wat dit leven inhoudt. Het is niet alleen maar 'bestaan'. Het is leven in hd. Het betekent genieten van Gods welgevallen (Spreuken 11:20b). Het is leven in vrijheid (v.21b). Het 'brengt niets dan goeds' (v.23).
 
Als je gul en vrijgevig bent, word je 'rijker'. Als je anderen te drinken geeft, zul je zelf te drinken krijgen (v.25).
 
Dit betekent niet dat je geen moeilijkheden, uitdagingen en ellende zult tegenkomen. Maar uiteindelijk word je gezegend (v.26b). Je vindt waardering (v.27a) en 'komt tot bloei' (v.28b).
 

Heer, dank U voor de rechtvaardigheid van Christus door het geloof. Dank U dat U mij leidt op de weg ten leven.
 

2.  Ontmoet Jezus iedere dag


Als we niet zien dat de hele Bijbel draait om Jezus en het hebben van een relatie met Hem, kan het een hele saaie, academische en vruchteloze exercitie zijn om de Bijbel te lezen. Als je inziet dat alles draait om Jezus en dat je je band met Hem kunt versterken door in de Bijbel te lezen, wordt het lezen van de Bijbel een bron van leven (v.40).
 
Je kunt dit leven vinden door bij Jezus te komen. Jezus noemt dit leven verschillende keren 'eeuwig leven', vooral in het evangelie van Johannes, bijvoorbeeld in vers 39. Eeuwig leven komt voort uit deze band met Jezus (v.40). Het begint nu en duurt voor eeuwig. Het is leven in hd.
 
Hoe weet je dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is? Alsof Hij voor de rechtbank staat roept Jezus vier getuigen op om zijn zaak kracht bij te zetten.

 • De eerste getuige die Jezus oproept zijn andere mensen, in het bijzonder Johannes de Doper (vv.31-35). Johannes 'kwam als getuige' (1:7a). Vandaag de dag zijn er meer mensen dan ooit te voren (meer dan 2 miljard) die van Jezus kunnen getuigen.
   
 • Ten tweede doet Jezus een beroep op zijn eigen levenswerk. Dit legt meer gewicht in de schaal dan de eerste getuige. Het is 'het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen' (5:36b). Dit werk bereikt zijn hoogtepunt met de opstanding van de gekruisigde Christus die aan het kruis uitroept: 'Het is volbracht' (19:30).
   
 • De derde getuige die Jezus oproept is de Vader Zelf (5:37). Ook jij kunt vandaag zijn getuigenis ervaren door zijn Geest die in je hart woont (15:26).
   
 • De vierde getuige waarop Jezus een beroep doet zijn de Schriften. De hele Bijbel gaat over Jezus en het krijgen en ontwikkelen van een relatie met Hem. Jezus zegt: '... de Schriften getuigen over mij' (5:39b). Hij zegt: 'Mozes (...) heeft immers over mij geschreven' (v.46).

Je kunt de Schriften bestuderen en volledig missen waar het om gaat. Jezus zegt tegen de schriftgeleerden: 'U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen' (vv.39-40). Telkens als je in de Bijbel leest, kun je Jezus ontmoeten.
 
Hoewel er dus meer dan voldoende bewijs is over Jezus, is bij Hem komen uiteindelijk iets wat je uit vrije wil doet. En sommige mensen, zegt Jezus, willen niet bij Mij komen om leven te ontvangen (v.40). Waarom zou je dat niet willen?
 
Er zijn mensen die God niet op de eerste plaats willen zetten in hun leven (v.42). Anderen vinden wat andere mensen denken belangrijker dan wat God denkt (v.44). Weer anderen weigeren te geloven, ondanks het bewijs (v.47). 'Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven' (v.46).
 
Jezus legt hier de vinger op onze fundamentele zonde. We zijn voortdurend op zoek naar eer, roem en bewondering van anderen; naar onze eigen eer (v.44).
 
Maak je niet druk over wat andere mensen denken. Het gaat erom wat God denkt. Ontmoet Jezus ook vandaag weer en geniet van het volle, overvloedige, royale, ruimhartige leven in hd dat Jezus biedt.
 

Heer Jezus, vandaag kom ik bij U, de bron van alle leven. Laat mijn hart branden als ik de Schriften bestudeer en laat mij U zo ontmoeten.
 

3. Bestudeer de voorbeelden in de Bijbel

Gideon wordt in het Nieuwe Testament genoemd als voorbeeld van een leven in geloof (Hebreeën 11:32-33). Daarom kreeg hij een voorproef van dit leven in hd.
 
Gideon kende de Heer die tot hem sprak en tegen hem zei dat Hij hem de overwinning op de Midjanieten zou schenken (Rechters 7:9). Gideon 'boog zich dankbaar neer' voor de Heer (v.15) zelfs nog voordat hij de strijd had gewonnen. Hiermee gaf hij uiting aan zijn geloof en inspireerde hij de anderen.
 
Joyce Meyer schrijft: 'Als we leren God te eren voordat de strijd Zijn aandacht trekt, laten we zien dat we geloven en krijgen we de inspiratie om elke uitdaging die ons te wachten staat vol goede moed aan te gaan.'
 
Gideons geloof was zo groot dat hij het gevecht aandurfde met maar 300 man. Alle mannen hadden een fakkel in de ene en een ramshoorn in de andere hand, zodat ze geen zwaard konden gebruiken. Ze geloofden en vertrouwden niet op hun eigen kracht, maar op God die hun een grote overwinning schonk.
 
Het maakt niet uit voor welke strijd je vandaag staat. Stel je hele vertrouwen op God en vertrouw niet op je eigen middelen. Wat God van je vraagt lijkt misschien onmogelijk voor jou, maar is niet onmogelijk voor Hem.
 
Neem Gideon als voorbeeld en leer van hem:

 • Wijsheid in omgaan met kritiek

  Toen de Efraïmieten Gideon vroegen: 'Waarom hebt u ons er niet bij betrokken toen u tegen Midjan ten strijde trok?' uitten ze scherpe kritiek op hem (8:1). Gideon pareerde deze kritiek met veel charme en tact. Hij zei tegen hen: 'Wat ik deed, is toch niets vergeleken bij wat u gedaan hebt? (...) Daarbij valt alles wat ik heb kunnen doen toch in het niet?' (vv.2-3a). We lezen: 'Toen Gideon de zaak zo voorstelde, bedaarde de woede van de mannen van Efraïm' (v.3b).

  Over het algemeen willen mensen graag erkenning voor wat ze doen. Ze willen deel uitmaken van Gods plannen. Kritiek komt vaak van iemand die het gevoel heeft dat hij of zij niet de kans krijgt te doen wat hij kan of dat hij of zij niet wordt gewaardeerd. Zodra de Efraïmieten zich realiseerden dat Gideon hen waardeerde en respecteerde, zakte hun woede.

  Soms vergeet ik de wijsheid van dit voorbeeld. Ik reageer dan verkeerd op kritiek. Maar het valt me vaak op dat als we tegen mensen zeggen dat we hun hulp nodig hebben (we zeggen dan eigenlijk: “wat stelt wat ik doe voor in vergelijking met wat jij doet?”), hun woede zakt.
   
 • Vastberadenheid, ook als je uitgeput bent

  'Gideon was dus met zijn driehonderd manschappen de Jordaan overgestoken om de Midjanieten te achtervolgen, hoewel ze de uitputting nabij waren' (v.4). Soms voelen we ons aan het eind van ons latijn. Meestal is het dan verstandig om te stoppen, uit te rusten en bij te tanken. Maar er zijn ook situaties waarin je gewoon door moet gaan. Waarschijnlijk was Gideons kracht afkomstig van de Geest van de Heer die over hem was gekomen (6:34).
Het leven van Gideon is een inspiratie. Maar het bevat ook een waarschuwing. Na zijn grote overwinning vroeg hij God niet om raad. Hij had zelf een goed idee en voerde dat uit. Het draaide uit op een grote ramp. Hij liet een gouden priestergewaad maken dat 'uiteindelijk [zou] leiden tot de ondergang van Gideon en zijn familie' (8:27).

Hoewel Gideon, net als wij, fouten maakte, wordt hij in Hebreeën toch genoemd als een van de groten die leefden in geloof. Toch ben jij beter af dan Gideon: 'Omdat God voor ons iets beters had voorzien' (Hebreeën 11:40). Jij kunt een beter leven hebben dan Gideon. Jij kunt genieten van een vol, overvloedig, royaal leven in hd door geloof in Jezus.


Heer, dank U dat ik kan genieten van een leven in hd, het leven in al zijn volheid, het eeuwige leven door geloof in Jezus. Geef me vandaag wijsheid en energie door de kracht van uw Heilige Geest in mij.
 

Pippa's bijdrage

Rechters 8:24-35


Het is niet goed om om een beloning te vragen als je Gods werk doet. Dat leidde uiteindelijk tot de ondergang van Gideon en zijn familie. Ik weet ook niet zeker of al zijn vrouwen en bijvrouwen wel zo goed voor hem waren. Het is triest dat Gideon de wegen van de Heer niet heeft doorgegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen. Hij had zoveel voor God gedaan. We moeten ons leven tot een goed einde brengen.
 

Vers van de dag
Johannes 5:39-40

'U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.