Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Vijf manieren waarop God je leidt

20 april - dag 110

God heeft jou niet zomaar gemaakt. God houdt van jou. Hij heeft een bepaald, uniek en geweldig plan met jou. Hij belooft je dat Hij je zal leiden.
 
Gods plan voor jou overstijgt je fouten. Ik heb in mijn leven heel wat fouten gemaakt, maar toch is God me blijven leiden.
 
Als we met de auto weg gaan, gebruiken we een tomtom. Als we een verkeerde afslag nemen, wijst die ons weer de goede kant op. Steeds wijst de tomtom ons de goede weg tot we onze bestemming hebben bereikt. Je kunt de tomtom negeren of uitzetten, maar als je de aanwijzingen opvolgt, is je reis een stuk rustiger en aangenamer. Uiteindelijk hoor je: “Bestemming bereikt.”
 
Deze vergelijking gaat natuurlijk mank. God is geen machine, maar een persoon die met ons meereist. God wil met je communiceren en heeft beloofd dat Hij je zal leiden.
 
Er zijn vijf manieren waarop God ons leidt:

 • de Bijbel
 • de Heilige Geest
 • de kerk
 • gezond verstand
 • concrete tekens

In alle gedeelten voor vandaag lezen we eerst iets algemeens over de manier waarop God ons leidt en daarna krijgen we specifieke voorbeelden van deze vormen van leiding.

1. Belofte van leiding


God belooft dat Hij ons ons hele leven zal leiden: 'hij is het die ons leidt, voor eeuwig' (v.15). Maar hoe krijg je deze leiding?
 
Het geheim is een hechte relatie met God. Hiervoor moet je tijd met Hem doorbrengen en zijn blijken van trouw gedenken, oftewel nadenken over zijn liefde en goedheid (v.10).
 1. De kerk

  Leiding is niet iets individueels. De psalmdichter zegt niet voor niets: 'In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw' (v.10). De tempel was de plaats waar het volk van God bij elkaar kwam om God te aanbidden. We ontvangen leiding via de gemeenschap. In ons eentje zitten we er soms helemaal naast (Spreuken 12:15). God spreekt niet alleen tegen ons, maar ook tegen andere mensen en het is wijs om anderen om raad te vragen bij belangrijke beslissingen.
   

Heer, dank U voor uw belofte dat U mij zult leiden. Dank U dat U mij leidt door de gemeenschap van uw volk.
 

2.  Rolmodel voor leiding

 
Jezus laat zien hoe we ons door God moeten laten leiden, zoals Hij ons voorbeeld is voor alle aspecten van het leven.
 
Leven onder Gods leiding betekent niet dat je nooit problemen hebt. Jezus lag voortdurend onder vuur van de 'religiepolitie' van zijn tijd. Hij ging controverse en confrontatie niet uit de weg.
 
In de gelijkenis van de wijnbouwers laat Jezus zien dat Gods dienaren moeilijkheden kunnen verwachten. De dienaren werden afgeranseld, met lege handen weggestuurd, vernederd, afgetuigd en de wijngaard uitgegooid (20:9-12). Toen de zoon werd gestuurd, werd die gedood (v.15).
 
Jezus werd door God naar het kruis geleid. Maar ook naar de opstanding. Achter dit alles zien we Gods plan en zijn overwinning. Wat Jezus deed, leek op een mislukking, maar Jezus heeft met zijn leven, dood en opstanding meer bereikt dan wie ook.
 
Er wordt in het Nieuwe Testament natuurlijk veel gezegd over de manier waarop God Jezus heeft geleid. In het gedeelte voor vandaag zien we:
 
 • De Bijbel

  Wees uiterst voorzichtig en ga elke situatie uit de weg waarin een dienende taak wordt gebruikt voor persoonlijk gewin.

  Jezus ziet mensen die proberen geld te verdienen aan geestelijke activiteiten. Hij stelt hier het woord van God tegenover. Hij zegt: 'Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!' (19:46).

  Jezus' inzicht in Gods wil was gebaseerd op een diepgaande studie van de Schriften. Dit is de ultieme manier waarop God ons allemaal leidt.
   
 • De Heilige Geest

  Als Jezus wordt gevraagd naar zijn gezag, stelt Hij de 'religiepolitie' een wedervraag over Johannes' gezag. Jezus suggereert dat Johannes zijn gezag had gekregen van 'de hemel', en dus van God zelf. Jezus impliceerde duidelijk dat zijn eigen gezag ook uit de hemel kwam. Zijn gezag kwam voort uit zijn hechte, vertrouwelijke band met God.

  Zelfs zijn tegenstanders erkenden dat Jezus altijd 'de waarheid' sprak (20:21a, BGT). Jezus probeert niet bij iemand in de gunst te komen of partijdig te zijn. Hij werd geleid door wat Hij wist wat de waarheid was. Hij sprak onbevreesd de waarheid.

  Jezus stelt de vooronderstelling achter hun vraag aan de kaak: aan welke aardse macht moeten we trouw zijn? Jezus legt uit dat de belangrijkste kwestie is of we in de eerste plaats God de trouw geven die we Hem schuldig zijn. De kwestie is of we onszelf in de eerste plaats zien als onderdanen van zijn koninkrijk en pas daarna als onderdanen van een aards rijk. 'Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort' (v.25). Ze wisten zich geen raad met Jezus' antwoord en deden er het zwijgen toe (v.26).

  Lucas zegt dat Jezus werd geleid door de Heilige Geest (Lucas 4:1). Het was waarschijnlijk de Heilige Geest die Jezus zijn antwoord ingaf. Door zijn hechte, vertrouwelijke band met God en door zijn studie van de Schriften en het onderwijzen van de waarheid, gaf de Heilige Geest ('de Geest van de waarheid', Johannes 15:26) Hem buitengewoon wijze woorden in.


Vader, help me om het voorbeeld van Jezus na te volgen. Help me om dicht bij U te blijven en te luisteren naar uw stem als ik lees in de Bijbel op zoek naar de leiding van de Geest.
 

3. Voorbeeld van leiding


Ongeveer een eeuw geleden sloeg een schip te pletter op de rotsen van Cornwall in het uiterste zuidwesten van Engeland. Een opvarende van vijftien jaar wist zichzelf in veiligheid te brengen en zwom naar een rots voor de kust. Hij klom erop en wachtte de hele nacht tot hij de volgende dag werd gered. Hij werd geïnterviewd en de verslaggever vroeg hem: “Je zal je de hele nacht wel trillend en bevend hebben vastgeklampt aan die rots.” “Ja”, zei de jongen, “ik heb de hele nacht gebeefd van angst en kou.” Vervolgens voegde hij hieraan toe: “Maar de rots beefde niet.”
 
Aan het einde van zijn leven denkt Mozes na over de manier waarop God zijn volk tijdens zijn leven heeft geleid, hoe Hij hun rots is geweest (32:4a,15,18,30,37). De Heer is je rots. Hij is stevig, stabiel, solide, altijd dezelfde en volkomen betrouwbaar; Hij kent geen hoogte- en dieptepunten zoals wij. We kunnen vertrouwen op zijn niet-aflatende trouw en liefde. Hij is er altijd voor je.
 
God is niet alleen 'de rots', Hij is ook 'je vader' (v.6b).
 
Mozes beschrijft hoe God zijn volk Israël heeft geleid en de weg heeft gewezen met de liefde van een vader: 'Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid, hij alleen' (vv.10-12a).
 • Concrete tekens

  Hierna beschrijft hij hoe God in zijn voorzienigheid zorgt voor zijn volk. 'Hij laafde hen met honing (...) olijfolie, melk van koeien en geiten (...) rammen, lammeren en bokken (...) de fijnste bloem van tarwe en met wijn, het bloed van druiven' (vv.13b-14). Dit zijn de zorgzame tekens van zijn nabijheid terwijl het volk onderweg is.

  Maar het volk van God, hier 'Jesurun' genoemd (wat de 'oprechte' betekent, oftewel Israël), 'kwam in verzet, liep weg van zijn schepper, versmaadde zijn stut en steun, zijn rots' (v.15c). Deze afwijzing bracht God ertoe om te zeggen: 'Ik zal me van hen afkeren' (v.20a).

  Soms is een zonde de reden dat we Gods stem niet horen. Zonde kan rampzalige gevolgen hebben (v.23-27). Nu hebben we een remedie in de dood en opstanding van Jezus: 'het bloed van Jezus, zijn Zoon, [reinigt] ons van alle zonde (...) Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad' (1 Johannes 1:7,9).
   
 • Gezond verstand

  We vallen allemaal wel eens. Het is verstandig om snel weer op te staan als je gevallen bent. Verstandig handelen is ook een deel van Gods leiding. Mozes klaagde: 'Israël is een dwaas volk zonder enig verstand. Ach, ik zou willen dat de Israëlieten wijs waren! Konden zij het maar begrijpen! Wisten zij maar wat hun te wachten staat!' (Deuteronomium 32:28-29, HB). God heeft ons het vermogen gegeven om te denken. Hij leidt je verstand als je een hechte band met Hem hebt. Verwacht niet dat je een innerlijke stem zult horen die je leidt bij elke kleinigheid in je leven.
Aan het einde van zijn lied komt Mozes terug bij het woord van God: 'Neem mijn waarschuwingen ter harte, en draag ook uw kinderen op om zich strikt te houden aan de wetten waarin u onderwezen bent. Want het gaat hier niet om iets onbeduidends, het is een zaak van levensbelang!' (vv.46-47a).


Heer, dank U voor de manier waarop U mij in al mijn levensfasen leidt op al deze verschillende manieren. Dank U dat U zich over mij ontfermd hebt. Help me om al uw woorden ter harte te nemen en ze zorgvuldig te gehoorzamen. Help me om mijn bestemming te bereiken.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 20:20-26


Soms krijg ik een korting aangeboden als ik contant betaal als ik iets koop of laat repareren. Hier zit misschien wel een legitieme reden achter, maar een andere mogelijkheid is dat ze het zwart willen doen. Als Jezus zegt dat het goed is om belasting te betalen, moesten we dat maar doen, hoe vervelend het ook is.
 

Vers van de dag
Psalm 48:15

'Hij zal ons altijd leiden.' 
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.