Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De voordelen van terechtwijzingen  

12 december - dag 346

Ik vind het nooit leuk om terecht te worden gewezen, maar in de loop van de jaren heb ik leren inzien dat een terechtwijzing door een vriend van grote waarde is. In de Bijbel lezen we dat het juiste soort terechtwijzing een van de belangrijke manieren is waarop God voor ons zorgt en waarop we voor elkaar kunnen zorgen.

1. De vriendelijke terechtwijzing 

Ik ben in mijn leven vaak uit vriendelijkheid terechtgewezen. Dat was op het moment zelf nooit makkelijk. Maar achteraf ben ik daar zo dankbaar voor. David beschouwt de terechtwijzing van een rechtvaardig mens als een weldaad, als kostbare olie op zijn hoofd, omdat hij graag wil dat niet alleen zijn hoofd, maar zijn hele lichaam en zijn hele leven ter ere van God is:

 • Hef je handen op

  'Laten mijn opgeheven handen voor U als een avondoffer zijn' (v.2b, HB). Het opheffen van handen tot God symboliseert dat je je hele lichaam openstelt voor God.
   
 • Houd je mond in toom

  'Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen' (v.3). Ik bid dit vaak voordat ik een toespraak moet houden of voorafgaand aan een vergadering. Ik vraag God of Hij me ervoor wil behoeden dat ik nutteloze dingen zeg en dat Hij ervoor wil zorgen dan mijn woorden bemoedigen en tot zegen zijn.
   
 • Pas op je hart

  'Houd mijn hart ver van het kwaad' (v.4a). Je gedachten bepalen je daden. Je daden bepalen je gewoonten. Je gewoonten bepalen je karakter. Je karakter bepaalt je leven. Het begint allemaal in je hart.
   
 • Richt je ogen

  'Maar HEER, mijn God: naar u zijn mijn ogen gericht' (v.8a). We moeten onze ogen gericht houden op Jezus (Hebreeën 12:2).


Ik hef mijn handen en mijn stem in aanbidding tot U en richt mijn ogen op U. Wilt U een wacht voor mijn mond en lippen zetten en mijn hart behoeden voor het kwaad. Laat de vriendelijke terechtwijzing van de rechtvaardigen zijn als 'balsem op mijn hoofd' (Psalm 141:5b).
 

2. De terechtwijzing uit liefde

Jezus houdt van jou. Als Hij het toestaat dat je door het vuur van terechtwijzingen, beproevingen of straf moet gaan, dan doet Hij dit uit liefde. Hij zegt tegen de gemeente in Filadelfia: 'Ze zullen begrijpen dat ik van jullie houd. Er komt een tijd van grote ellende op aarde (...) Maar jullie zal ik beschermen' (vv.9e-10a, BGT). Hij zegt tegen de gemeente in Laodicea: 'Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik' (v.19a). Hoe moet je reageren?

 • Grijp elke kans

  Jezus is heilig en trouw en is Degene 'die de sleutel van David heeft, die opent zonder dat iemand sluit, die sluit zonder dat iemand opent' (Openbaring 3:7, GNB). Als je onzeker bent over een baan of een relatie, vraag God dan om de deur te sluiten als het niet goed is of te openen als het wel goed is.

  Er zijn ten minste twee gevallen in mijn leven geweest dat God de deur heeft gesloten naar iets dat ik heel graag wilde en waarvan ik op dat moment dacht dat het Gods wil was. Ik probeerde de deur open te breken door te bidden en te vechten, maar de deur bleef dicht. Ik was hevig teleurgesteld. Maar nu, jaren later, ben ik heel dankbaar en begrijp ik waarom Hij deze deuren sloot. Toch weet ik niet of ik ooit in dit aardse leven zal begrijpen waarom God andere deuren in mijn leven sloot.

  De Geest vervolgt: 'Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten' (v.8b). Soms zorgt God ervoor dat er een deur voor je openstaat. Als Hij de deur opent, kan geen mens hem sluiten. Misschien kom je in grote moeilijkheden, maar als Jezus de deur opent, mag je er zeker van zijn dat Hij de touwtjes in handen heeft.

  Dat betekent niet dat je met je armen over elkaar moet zitten wachten tot de deuren opengaan. Vaak moeten we zelf vol vertrouwen de eerste stap zetten. Net als bij automatische deuren moet je er naartoe gaan om te zien of de deur opengaat of niet.

  Deze gemeente in Filadelfia heeft weinig invloed, maar heeft zich wel aan Jezus' woord gehouden en zijn naam niet verloochend (v.8). Ze hebben geduldig volgehouden en Jezus belooft hun dat Hij hen zal beschermen tijdens de tijd van de beproeving (v.10).

  Menselijk gesproken lijkt deze gemeente niet erg indrukwekkend te zijn. En toch heeft Jezus hun niets te verwijten. Zijn perspectief is vaak heel anders dan dat van ons; Hij vindt het veel belangrijker dat we Hem trouw zijn dan dat we er groot en sterk uitzien.

  Zijn boodschap is dat ze moeten vasthouden aan wat ze hebben. Hij belooft mensen die overwinnen dat ze zuilen zullen zijn in de tempel van God. Hij zal op hen zijn naam schrijven (v.12). Je toekomst is volkomen zeker.
   
 • Open je hart voor Jezus

  Jezus richt zijn strengste woorden tot de gemeente in Laodicea (vv.15-17). De gemeente in Laodicea lijkt heel veel op de kerk in het Westen. In een bepaald opzicht was zij 'geslaagd'; Laodicea stond bekend om zijn banken en bedrijfsleven. Maar geestelijk gezien waren ze er 'ellendig aan toe', 'lauw', 'arm, blind en naakt' (vv.16-17, HB). Ik vind deze woorden een grote uitdaging.

  Maar er is hoop. De Heer heeft ons lief, ondanks alles (v.19). Hij raadt ons aan om echte schatten te verzamelen, gelouterd in het vuur, zodat we geestelijk rijk zullen worden (v.18a). De enige manier waarop we onze beschamende naaktheid kunnen bedekken, is met zijn witte kleren van rechtvaardigheid (v.18b). We hebben zijn zalf nodig om op onze ogen te smeren en zo onze geestelijke blindheid te genezen (v.18c).

  Als we door het vuur gaan, is dat een straf (v.19). Het heeft een doel. God wil dat we ons best doen en breken met het leven dat we nu leiden (v.19).

  Dit is de achtergrond van het prachtige en beroemde vers: 'Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij' (v.20). Samen eten is een teken van de hechte vriendschap die Jezus aanbiedt aan iedereen die de deur van zijn of haar leven voor Hem opendoet.

  Er is maar één deurknop en die zit aan de binnenkant. Met andere woorden: jij moet de deur opendoen en Jezus binnenlaten in je hart. Jezus zal nooit met geweld binnendringen. Hij geeft je de vrijheid om te kiezen. Jij bepaalt of je de deur voor Hem opendoet. Als je dat doet, belooft Hij: '[dan] zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij' (v.20).
   

Heer, ik heb spijt van de keren dat ik lauw was, halfslachtig, zelfgenoegzaam en geestelijk arm. Ik wil zo graag een hechtere band met U. Kom en vervul mij vandaag met uw Heilige Geest.
 

3. De wijze terechtwijzing

Antisemitisme is niet iets nieuws van de twintigste eeuw. In het boek Ester, dat zich afspeelt in de  vijfde eeuw voor Christus, lezen we over afschuwwekkend antisemitisme. Ester moest zwijgen over haar afkomst (2:20). Haman wilde dat alle Joden werden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen buitgemaakt mochten worden (3:13).
 
Toen Mordechai dit hoorde, 'scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde' (4:1). Wat hij eigenlijk deed, was God om hulp roepen.
 
Mordechai besefte dat Ester, zijn aangenomen dochter, van doorslaggevende betekenis zou kunnen zijn. Ester wees hem op de problemen van haar omstandigheden en hoe moeilijk het voor haar was om te helpen (vv.10-11).
 
Het antwoord van Mordechai was een wijze terechtwijzing van een ouder: 'Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze' (vv.13-14).
 
Ester besefte dat God haar die positie met een doel had gegeven. Ook jij hebt een doel. Veel mensen gaan door het leven zonder zin of doel en proberen hun eigen weg uit te stippelen. Ze beseffen niet dat Gods doelen zo veel beter zijn. Jij leeft in de huidige tijd om Gods doelen voor deze generatie te verwezenlijken. Welke plaats je ook hebt, je hebt die 'met het oog op een tijd als deze'.
 
Ester luisterde naar de wijze woorden van Mordechai. Ze vroeg het volk om voor haar te vasten en zei: '... ik [zal] naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen' (v.16). Je loopt een risico. We hebben maar één leven. We moeten ervoor gaan. Als we omkomen, komen we om. Het is beter om de kans te wagen, dan om het helemaal niet te proberen. Laten we zijn als Ester, volkomen afhankelijk van God en bereid om ons leven op het spel te zetten om anderen te redden.
 

Heer, help mij om te luisteren naar wijze en vriendelijke terechtwijzingen. Zuiver mijn hart terwijl ik door het vuur ga, opdat ik uw liefde nog beter leer kennen en elke kans in dit leven aangrijp om U met hart en ziel te dienen.
 

Pippa's bijdrage

Ester 2:19-5:14


Ester was niet alleen lieftallig en mooi. Ze was iemand op de juiste plaats die bereid was en de moed had om te protesteren tegen onrecht. Ze deed het niet in haar eentje en ze ging niet overhaast te werk. Ze bad, maakte plannen en wachtte het juiste moment af. Ze liet een perfecte combinatie zien van moed, vertrouwen en bekwaamheid.
 
Heb jij ook de mogelijkheid om te protesteren tegen onrecht?
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.