Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Bij God is alles mogelijk  

28 januari - dag 28

'Als het leven je een limoen toebedeelt, maak er limonade van!' Dit schreef Norman Vincent Peale, die zijn bekendste boek, 'De kracht van positief denken', publiceerde in 1952. Het stond 186 achtereenvolgende weken in de bestsellerlijst van 'The New York Times'. Heel veel van wat hij zei, was heel erg goed en nuttig. Maar de kracht van de woorden van Jezus is veel groter dan de kracht van positief denken.
 
Norman Vincent Peale zei: 'Een positieve geestelijke houding is het geloof dat alles goed komt en dat jij elk probleem en elke moeilijkheid kunt overwinnen.' Jezus heeft gezegd: 'Bij God is alles mogelijk' (Matteüs 19:26). Dit gaat veel verder dan de kracht van positief denken. Het is de kracht van God die wat onmogelijk lijkt mogelijk maakt. Voor God is niets onmogelijk (Lucas 1:37).

1. Door Jezus is het hele universum ontstaan

Het feit dat bij God alles mogelijk is, wordt bewezen door het feit dat God het hele universum heeft geschapen vanuit het niets: 'De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Door zijn kennis brak het water los uit de diepte en druppelt er dauw uit de wolken' (vv.19–20).
 
In het boek Spreuken wordt wijsheid gezien als persoon (vv.13-18). Met onze kennis van het Nieuwe Testament begrijpen we dat deze persoon Jezus is. Paulus zegt dat 'Christus Gods kracht en wijsheid' is (1 Korintiërs 1:24).
 
Je leven heeft pas echt zin als je een band hebt met Jezus. Het hele universum is door Jezus ontstaan (Johannes 1:3). Hij houdt van jou. In een relatie met Hem vind je Gods wijsheid en Gods kracht.
 
Als je Jezus vindt, vind je de bron van alle wijsheid. Dan ben je een gelukkig mens (Spreuken 3:13a). Je wint hiermee ook inzicht (v.13b). Dit is veel meer waard dan welke materiële zegen ook (vv.14-15a). Sterker nog, 'alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet' (v.15b).
 
Dit is de weg naar een lang leven (v.16), wat in het Nieuwe Testament het eeuwige leven wordt genoemd (Johannes 3:16). Hier vind je echte 'eer en rijkdom' (Spreuken 3:16). Dit is de lieflijke weg, het vredige pad (v.17). Hier vind je de 'levensboom' (v.18).
 

Heer, vandaag wil ik U zoeken. Geef me wijsheid, vrede en kracht om te leven zoals U dat wilt.
 

2. Bij God is niets onmogelijk

Bevind je je wel eens in een situatie die onmogelijk lijkt? Misschien een relatie die onherstelbaar beschadigd lijkt, of een probleem met je gezondheid, geld of iets anders waarvan het lijkt alsof het nooit zal kunnen veranderen. Bij God is er altijd hoop, hoe belabberd het er ook uitziet. Bij God is niets onmogelijk. Zijn kracht maakt alles mogelijk.
 
De woorden van Jezus dat bij God alles mogelijk is (v.26) staan in de context van het verhaal van de rijke jongeman die door Jezus wordt geroepen om Hem te volgen (v.21b). Hij zegt tegen hem: 'Verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen' (v.21a). Maar dit is te veel gevraagd voor de jongeman en hij gaat 'terneergeslagen' weg (v.22). Jezus laat zien hoe moeilijk het is voor een rijke om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan (vv.23-24). 'Maar bij God is alles mogelijk' (v.26).
 
Jezus zegt dat het menselijkerwijs onmogelijk is dat iemand het koninkrijk van God binnengaat (v.26). Je hebt hierbij niets aan wereldlijke rijkdom. Sterker nog, die is eerder een belemmering. Jezus zegt: 'Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan' (v.24).
 
Er zijn mensen die zeggen dat dit een verwijzing is naar een poort in de stad Jeruzalem, die ook wel 'het oog van de naald' werd genoemd. Een kameel moest van al zijn last worden ontdaan om er doorheen te kunnen. Andere mensen zeggen dat een woord dat sterk lijkt op het woord kameel een soort touw betekent. Dan zou Hij het gehad hebben over het oog van een naald waar een touw doorheen zou moeten.
 
Deze pogingen om de woorden van Jezus te rationaliseren gaan voorbij aan waar het om gaat. Het gaat erom dat het volkomen ondenkbaar is dat een kameel door het oog van een naald zou kunnen. Maar wat in menselijke termen onmogelijk is, is mogelijk bij God (v.26).
 
De leerlingen vragen: 'Wie kan er dan nog gered worden?' 'Jezus keek hen aan en zei: 'Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af, en dan kan alles' ' (vv.25-26, BGT).
 
In deze wereld worden rijke, machtige en beroemde mensen beschouwd als 'eersten'. Er wordt neergekeken op de armen; zij worden genegeerd en beschouwd als 'laatsten'. Maar in het koninkrijk van de hemel is het precies andersom. Jezus zegt: 'Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten' (v.30).
 
Dit is Gods geweldige koninkrijk waarin alles wordt omgekeerd. Jezus vraagt de jongeman om zijn bezittingen aan de armen te geven omdat Hij wil dat de man zijn vertrouwen op Hem stelt en omdat de armen zo belangrijk zijn in zijn koninkrijk. Dat zou ook voor ons moeten gelden. De duizenden kinderen die elke dag omkomen als gevolg van extreme armoede en honger, de onderdrukten in zoveel landen, de dak- en thuislozen in onze straten, mensen die hun stem niet kunnen laten horen en kwetsbare mensen zouden voor ons een hoge prioriteit moeten hebben.
 
Jezus vroeg mensen zelden of nooit om alles weg te geven, maar in dit geval doet Hij dat wel. Iedereen moet een 'prijs' betalen om Jezus te volgen. Die prijs kan bijvoorbeeld de bereidheid zijn om zijn vaandel te dragen in een vijandige wereld. Soms is de prijs het opgeven van dingen waarvan we weten dat ze verkeerd zijn.
 
Wat 'de prijs' ook is, het is niets vergeleken met de prijs die Jezus heeft betaald om 'het eeuwige leven' (v.29) mogelijk te maken voor jou en mij. En het is niets vergeleken met de prijs die je betaalt als je Jezus niet volgt. De rijke jongeman liep zo veel mis.
 
Bovendien is de prijs niets in vergelijking met wat je krijgt: 'En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven' (v.29). Jezus belooft dat je voor alles wat je opgeeft veel meer terug zult krijgen, in dit leven en, belangrijker nog, in de eeuwigheid bij Jezus.
 

Heer, help me om bereid te zijn om alles wat ik heb te geven voor het koninkrijk van God. Dank U dat ik door Jezus te volgen de grootste en duurzaamste rijkdom mag ontvangen.
 

3. In jouw leven is niets onmogelijk bij God

Soms is het verleidelijk om bij het zien van het leed van anderen allerlei prachtig geformuleerde, voor de hand liggende verklaringen te geven. In de raad van Jobs vriend Bildad zien we een interessante mengeling van waarheden, halve waarheden en onwaarheden (8:1-22).
 
Job reageert: 'Wat je zegt, is waar' (9:2a, BGT). Maar vervolgens werpt hij vragen op bij Bildads argumenten. Met andere woorden, hij heeft in de gaten dat wat Bildad zegt soms de waarheid is, maar soms ook niet. Hij wijst zijn gladde praatjes om zijn leed te verklaren van de hand.
 
Jobs woorden zijn veel authentieker. Die komen recht uit zijn hart. Hij schreeuwt het uit tot God: '... ik kan slechts mijn rechter om genade smeken' (v.15). Hij wilde dat hij nooit geboren was (10:18-19). Hij onderkent zijn worstelingen en twijfels en zelfs zijn boosheid over wat hem overkomt. Hij zegt: 'Vervuld van afschuw voor het leven laat ik mijn klacht de vrije loop en zal ik spreken uit het bitterst van mijn ziel' (v.1).
 
Maar ondanks al zijn ellende ziet hij in dat bij God niets onmogelijk is. Job zegt: 'God is wijs en sterk (...) Als hij woedend is, laat hij de bergen schudden, hij duwt ze zomaar omver (...) God doet wonderen, ontelbaar veel, hij doet dingen die mensen niet begrijpen' (9:4,5,10, BGT). 'U gaf me leven en liefde, u hebt goed voor mij gezorgd' (10:12, BGT).
 
Dit is een heel bijzondere mengeling van een oprechte worsteling en geloof. Job probeert niet net te doen alsof alles in orde is, alsof hij alles begrijpt, maar hij blijft vasthouden aan wat hij weet van God.
 
God kon in Jobs leven doen wat een mens niet voor elkaar kan krijgen. God gaf Job zijn rijkdom terug en 'zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere' (42:12).
 
In welke worsteling je momenteel ook verwikkeld bent, hoe moeilijk het leven er nu ook uitziet, hoe onmogelijk de omstandigheden ook lijken, blijf denken aan hoeveel God van je houdt en vertrouw erop dat bij God alles mogelijk is (Matteüs 19:26).
 

Heer, dank U voor Jobs voorbeeld, voor zijn rotsvaste vertrouwen en geloof in U, zelfs toen hij het heel moeilijk had. Mijn leven ligt in uw handen. Heer, dank U voor uw onvoorstelbare liefde. Dank U dat bij U niets onmogelijk is.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 19:16-26


In onze kerk is Alpha net weer begonnen. Ik vind het altijd zo fijn om al die mensen te zien die meer willen weten over het geloof. Ik hoop maar dat er niet te veel kamelen blijven steken in het oog van de naald (v.24). Bij God is alles mogelijk (v.26). Ik ben zo benieuwd wat God dit seizoen zal doen in de levens van de cursisten.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2019 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.