Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zware tijden 

20 oktober - dag 293

Smith Wigglesworth werd geboren op 8 juni 1859 als zoon in een arm gezin in Yorkshire. Als kleine jongen werkte hij op het land en trok samen met zijn moeder pastinaken uit de grond. Hij was analfabeet tot hij op 23-jarige leeftijd trouwde met Polly, die hem leerde lezen. Hij zei vaak dat de Bijbel het enige boek was dat hij ooit had gelezen.
 
Hij was loodgieter van beroep, maar moest deze werkzaamheden opgeven toen hij het te druk kreeg met zijn dienst aan de wereld in de vorm van verkondigen en genezen. Er doen zelfs verhalen de ronde dat er mensen door zijn toedoen zijn opgestaan uit de dood. Toch zei hij desgevraagd dat hij liever had dat er één mens gered werd door zijn verkondiging dan dat er 10.000 werden genezen.
 
Smith Wigglesworth had het niet altijd makkelijk tijdens zijn leven. Hij heeft in zijn leven heel zware tijden gekend. Hij schreef: 'Groot geloof is het resultaat van grote strijd. Geweldige getuigenissen zijn het resultaat van geweldige beproevingen. Grote overwinningen kunnen alleen behaald worden op grote problemen.'
 
De Bijbel is heel realistisch. We leven in een gebroken wereld. Iedereen krijgt te maken met zware tijden en sommige mensen verkeren zelfs in omstandigheden die hun hele leven zwaar maken.
 

1. Zie zware tijden als Gods leerschool

Lijden op zich is nooit goed, maar God kan het gebruiken ten goede (Romeinen 8:28). Soms gebruikt God onze ellende om ons iets te leren, net als een tuinman de wijnrank snoeit (Johannes 15:2), ouders hun kinderen straffen (Hebreeën 12:10, BGT) en een edelsmid goud loutert met vuur (1 Petrus 1:6-7, WV).
 
De psalmdichter schrijft: 'Leer me om te weten wat goed is en wat kwaad is (...) Vroeger deed ik veel verkeerd. U strafte mij daarvoor. Maar nu leef ik volgens uw regels. Heer, u bent goed, en alles wat u doet, is goed. Leer mij uw wetten kennen' (Psalm 119:66-68, BGT). Ondanks dat hij het zwaar had, twijfelde hij niet aan Gods goedheid. Hij zag de zware tijden als Gods leerschool.
 
Onterechte kritiek is moeilijk. De psalmdichter schrijft: 'Ongelovigen schuiven mij allerlei leugens in de schoenen, maar ik houd mij met mijn hele hart vast aan Uw wet' (v.69, HB). Je kunt onder vuur komen te liggen van mensen met een hart van steen en toch vreugde ervaren als je aan Gods wet denkt (v.70, HB).
 
Hij ziet in dat God zijn moeilijkheden, pijn en ellende gebruikt heeft: 'Het is goed dat ik grote moeilijkheden heb doorgemaakt, want daardoor heb ik U en Uw wet beter leren kennen. Uw woorden gaan voor mij ver boven grote rijkdommen aan goud en zilver' (vv.71-72, HB).


Heer, leer mij goed oordelen en onderscheiden (v.66). Dank U voor de vele manieren waarop U mijn ellende ten goede hebt gebruikt. Dank U dat uw woorden waardevoller zijn dan een schat aan goud en zilver (v.72).
 

2. Zorg voor mensen die het zwaar hebben

De Bijbel is een heel praktisch boek. Paulus geeft Timoteüs verstandige en praktische aanwijzingen voor de zorg voor mensen in de gemeente die het zwaar hebben.

 • Zorg voor ouderen en jongeren

  Paulus zegt dat we oudere mensen met respect moeten behandelen, alsof het onze ouders zijn, en dat we jonge mensen moeten zien als broers en zussen (vv.1–2). Dit vers zou een goede schermbeveiliging op de computer zijn voor veel mannen: 'Behandel jonge vrouwen alsof ze je zussen zijn, en ga op een zuivere manier met hen om' (v.2b, BGT).
   
 • Zorg voor mensen die dat nodig hebben

  De kerk moet bijvoorbeeld zorgen voor weduwen die geen familie hebben die hen kan onderhouden: 'Zorg goed voor weduwen die echt hulp nodig hebben' (v.3, BGT). Als het enigszins mogelijk is, moeten familieleden elkaar ondersteunen (v.4).
   
 • Zorg voor je familie

  Wat Paulus hier zegt is ook vandaag nog heel relevant. We hebben niet alleen de plicht om te zorgen voor onze echtgenoot en onze kinderen, maar ook voor onze ouders en grootouders (v.8).
   
 • Zorg voor mensen op leidinggevende posities

  De kerk moet ook zorgen voor leiders 'die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht' (v.17). '... iemand die werkt, moet daarvoor beloond worden' (v.18, BGT). Hun verantwoordelijke positie betekent dat we een klacht tegen hen niet zomaar moeten geloven: '... je moet een aanklacht tegen een leider van de kerk alleen serieus nemen als er minstens twee getuigen zijn' (v.19, BGT). Tegelijkertijd zijn de gevolgen van zonden groter voor mensen met een leidinggevende taak (v.20). Paulus waarschuwt dat leiders onbevooroordeeld en onpartijdig moeten zijn (v.21).
   
 • Zorg voor jezelf

  Timoteüs had last van zijn maag en was regelmatig ziek (v.23, BGT, HB). Paulus neemt hem zijn ziektes niet kwalijk. Hij geeft hem praktisch advies (dat in onze moderne oren misschien vreemd klinkt): 'Je moet trouwens niet alleen water drinken, maar ook af en toe wat wijn' (v.23, HB).
   
 • Zorg voor de mensen met wie je werkt

  Paulus schreef deze brief in een tijd dat christenen niet in een positie waren om het voortouw te nemen in de strijd tegen de slavernij. Ze vormden een kleine minderheid in een rijk waarvan een groot deel van de bevolking slaaf was. Paulus keurt slavernij niet goed. Hij geeft praktisch advies hoe we moeten leven in omstandigheden die verre van ideaal zijn. Ongeacht je omstandigheden, hoe zwaar je leven ook is, je moet je inspannen voor 'Gods naam' (6:1).
   

Heer, help ons om als kerk te zorgen voor mensen die het zwaar hebben. Laat ons een gemeenschap zijn die zorgt voor mensen die dat nodig hebben, voor de zieken en de onderdrukten en zo in Jezus' voetspoor treden.
 

3. Blijf God trouw in zware tijden

Moeder Teresa heeft gezegd: “Ik bid niet om succes. Ik vraag om trouw.”
 
Jeremia was waarschijnlijk halverwege de zestig op dit punt van het verhaal. Hij was al 47 jaar profeet. Hij was getuige geweest van de verwoesting van Jeruzalem. Hij had het woord van God trouw doorgegeven, maar zijn boodschap werd steeds genegeerd en afgewezen door de mensen voor wie die bedoeld was. Hij had ook veel geleden omdat de mensen zich verzetten en niet wilden luisteren. Dit moet een enorme teleurstelling en tegenslag zijn geweest voor Jeremia.
 
Zelfs na alles wat er was gebeurd en ondanks het feit dat zijn eerdere profetieën waren uitgekomen, wilde het volk nog steeds niet naar hem luisteren. Jeremia zei tegen hen 'Alles wat de Heer tegen hem gezegd had' (43:1, BGT). Hij sprak de waarheid. Toch beschuldigden de Judeeërs hem ervan dat hij loog (v.2).
 
Ondanks Jeremia's waarschuwing 'sloegen [ze] het bevel van de HEER om in Juda te blijven in de wind' (v.4). 'Ze waren de HEER niet gehoorzaam. Ze gingen naar Egypte' (v.7). De Heer waarschuwde hen steeds weer (44:4), 'Maar zij wilden niet luisteren. Ze wilden niet stoppen met hun verkeerde gedrag' (v.5, BGT). Ze zeiden tegen Jeremia: 'Wij schenken geen gehoor aan wat u in de naam van de HEER tegen ons gezegd hebt' (v.16). De mensen die Jeremia's boodschap hoorden, spraken die keihard tegen.
 
Jeremia heeft vast gedacht dat zijn opdracht mislukt was en moet zo teleurgesteld en ontmoedigd zijn geweest. En toch bleef hij trouw aan Gods opdracht aan hem en bleef hij Gods woorden aan het volk doorgeven.
 
In hoofdstuk 45 maken we kennis met een andere man die teleurgesteld en ontmoedigd wordt: Baruch, Jeremia's rechterhand. Baruch was weliswaar van hoge komaf, toch speelde hij een bijrol naast Jeremia. Het was zijn taak om de profetieën van Jeremia op te schrijven. Hij was wanhopig omdat al zijn inspanningen tot niets leidden. Hij zei: 'Wee mij, de HEER heeft mijn leed met leed vermeerderd, moe ben ik van zuchten, rust vond ik niet' (45:3).
 
Maar de Heer zegt: 'Zoekt u grote dingen voor uzelf? Doe dat niet!' (v.5a, HB).
 
Het is altijd verleidelijk om aan jezelf te denken en grote dingen voor jezelf te zoeken, of het nu gaat om geld, succes, aanzien, roem of prestige. We moeten deze dingen niet voor onszelf nastreven. Uiteindelijk doet het er niet toe of je leven een mislukking en één grote teleurstelling lijkt te zijn. Het gaat erom dat je trouw blijft aan de Heer. God beloont iedereen voor zijn of haar trouw, niet vanwege kennelijk succes (zie Matteüs 25:14-30).
 
Als je trouw bent aan God, laat je Hem zijn werk doen en zijn plannen verwezenlijken door jouw leven. Jeremia en Baruch moeten zich mislukkelingen hebben gevoeld en toch hebben maar weinig mensen meer invloed gehad dan zij. De profetieën die zij hebben opgeschreven zijn deel van Gods openbaring aan de wereld en bevatten enkele van de belangrijkste profetieën over Jezus in het Oude Testament. Hoeveel schrijvers kunnen 2500 jaar na hun dood bogen op een lezerspubliek van miljarden?


Heer, help me om U trouw te volgen, ook als ik het zwaar heb met problemen, pijn en laster. Laat mij nooit streven naar dingen voor mezelf, maar laat me ernaar streven om uw naam te verheerlijken.
 

Pippa's bijdrage

1 Timoteüs 5:1-2


'Pak een oudere man niet te hard aan; als je hem moet terechtwijzen, spreek hem dan toe alsof hij je eigen vader is. (...) Behandel een oudere vrouw als je eigen moeder.'
 
Ik zou zo graag zien dat ouderen in onze maatschappij met meer respect werden behandeld. Het leven moet zo bevreemdend voor hen zijn met alle technologische ontwikkelingen. En als je niet meer zo gemakkelijk beweegt en vaak pijn hebt, zijn zelfs alledaagse bezigheden een worsteling. De christelijke gemeenschap speelt hierin een grote rol en we moeten nog veel meer doen.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.