Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Goede keuzes maken

3 mei - dag 123

In de jaren dertig van de negentiende eeuw gaf Charles Finney, een Amerikaanse advocaat en evangelist, lezingen in een kerk in New York. Hij gaf de mensen aan het einde van de avond altijd de gelegenheid om naar voren te komen en hun leven in dienst te stellen van Jezus. Er kwamen veel advocaten naar hem luisteren. Op een avond zat de hoogste rechter van New York helemaal boven op het balkon. Hij luisterde naar Finney terwijl deze het evangelie verkondigde en raakte ervan overtuigd dat het waar was.
 
Hij vroeg zich af: “Zal ik net als gewone mensen naar voren gaan?” Hij dacht dat dat misschien ongepast zou zijn vanwege zijn hoge sociale positie (als opperrechter van de staat New York). Hij dacht een tijdje na over wat hij zou doen. Toen zei hij tegen zichzelf: “Waarom niet? Ik ben ervan overtuigd dat het waar is, waarom zou ik niet doen als alle andere mensen?”
 
Hij stond op, ging de trap af en liep naar het trapje dat naar het spreekgestoelte leidde waar Finney stond. Finney voelde iemand tijdens zijn preek aan zijn jasje trekken. Hij keek om. De opperrechter zei: “Meneer Finney, als u de mensen naar voren roept, dan kom ik naar voren.” Finney onderbrak zijn lezing en zei: “De opperrechter zegt dat hij naar voren komt als ik de mensen vraag naar voren te komen. Ik vraag u nu naar voren te komen.”
 
De opperrechter kwam naar voren en bijna alle advocaten in Rochester volgden zijn voorbeeld. Het verhaal gaat dat in de zes maanden daarna 100.000 mensen in die regio tot geloof kwamen. De keuze van die ene man had ingrijpende gevolgen voor het leven van vele anderen.
 
Leven is keuzes maken. We maken elke dag keuzes. Je kunt slechte en goede keuzes maken. Wat je kiest is belangrijk. Sommige keuzes kunnen je hele leven veranderen.

1. Kies voor vertrouwen in plaats van piekeren

Corrie ten Boom schreef: 'Piekeren lost de problemen van morgen niet op, maar kost je vandaag je energie.'  Iedereen krijgt in zijn leven te maken met problemen, worstelingen en zorgen.
 
Ook David had zijn moeilijkheden. In deze psalm heeft David het over een van de pijnlijkste worstelingen van zijn leven (v.19b). Zijn 'hartsvriend' (v.14b) die hij volkomen vertrouwde heeft zich tegen hem gekeerd en de kant van zijn vele tegenstanders gekozen (v.19c). David vond dit veel erger dan als 'een vijand mij [zou] grieven' (v.13a), wat wij ons levendig kunnen voorstellen.
 
Zoals bij elke worsteling hebben we de 'keuze' hoe we reageren. David koos ervoor om zich te wenden tot de Heer en Hem om hulp te vragen 'in de avond, in de morgen, in de middag' (v.18a). Vooral bij een conflict met een goede vriend of een familielid is het van het grootste belang dat je God vraagt om troost en kracht. Dit is precies wat David doet en daardoor ervaart hij Gods vrede. Hij schrijft: 'Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met velen waren zij tegen mij' (v.19, HSV).
 
David kan uit eigen ervaring deze raad geven: 'Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen' (v.23a). Elk jaar heb ik de 'zorgen' die ik 'heb overgegeven aan de Heer' in de kantlijn bij dit vers geschreven. De meeste van deze zorgen (maar niet allemaal) zijn ruimschoots opgelost.
 
Als je wordt geconfronteerd met zorgen, worstelingen en teleurstellingen, laat je er dan niet door overmannen. Doe net als David en wend je tot God, geef je zorgen over aan Hem en vertrouw op Hem (v.23b).
 

Heer, vandaag wil ik U mijn zorgen voorleggen ... Ik geef al deze dingen over aan U en vertrouw op U.
 

2.  Kies voor Jezus

Johannes de Doper was een beroemdheid. Hij had een opmerkelijke dienst aan God en de wereld. De mensen kwamen naar hem toe om zich te laten dopen (v.23). De volgelingen van Johannes waren nogal strijdlustig. Ze werden jaloers op het succes van Jezus. Ze gingen naar Johannes toe en zeiden over Jezus: 'Die man is nu hier om mensen te dopen. Iedereen gaat naar hem toe!' (v.26d, BGT).
 
Johannes moest kiezen hoe hij zou reageren. Hij zei tegen zijn volgelingen: 'Een mens heeft wat God hem geeft' (v.27, HB). Hij koos ervoor om mensen naar Jezus te verwijzen en niet naar zichzelf: 'Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden” ' (v.28).
 
Johannes vergelijkt zijn positie met die van 'de vriend van de bruidegom' (die wij de getuige zouden noemen). De vriend wordt niet bedreigd door de komst van de bruidegom, maar hij wacht juist op hem en is blij met zijn komst. Johannes legt uit dat hij op de komst van Jezus heeft gewacht en dat hij vol vreugde is over wat Jezus doet. Jezus was de opvolger van Johannes de Doper. Johannes zegt over Jezus: 'Hij moet groter worden en ik kleiner' (v.30).
 
Er zijn tijden dat we ernaar streven om groter, belangrijker, succesvoller, hoger in aanzien of hoger opgeleid te worden. Dit zijn op zich geen verkeerde ambities, maar de keuzes die we elke dag maken worden hierdoor bepaald. Je moet kiezen hoe je je leven wilt leiden. Heb je je eigen promotie voor ogen of wil je Jezus groter maken? Ben je ambitieus voor jezelf of voor Jezus?
 
Soms zien we verschillende christenen de strijd met elkaar aanbinden. Dit zou niet mogen gebeuren.
 
Zeg steeds tegen jezelf: 'Hij moet groter worden en ik kleiner' (v.30). Uiteindelijk gaat het niet om jou: het gaat om Jezus. Wij moeten er altijd naar streven om mensen naar Jezus te leiden.
 
Johannes zegt waar het op staat: 'Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten' (v.36).
 
Dat is je allerbelangrijkste keuze: kies ik voor Jezus of wijs ik Hem af?
 

Heer, ik kies ervoor dat U groter wordt en ik kleiner (v.30). Vul me met de Heilige Geest, zodat ik de woorden van God spreek en anderen tot geloof in de Zoon kan brengen.
 

3. Kies ervoor om de Heer te dienen

Je vindt voldoening in het aanbidden en dienen van God. Vergooi je leven niet door achter afgoden aan te lopen. Cyprianus heeft geschreven: 'Alles wat de mens boven God stelt, maakt hij tot een afgod voor zichzelf.' Overal om ons heen zijn afgoden die we kunnen vangen onder de noemers 'geld, seks en macht'.
 
Israël had een lange periode van rust gekend na alle strijd (23:1a). Jozua was op hoge leeftijd gekomen en riep het volk bijeen om het toe te spreken (v.1b). Hij zei tegen de mensen dat ze moesten kiezen hoe ze de rest van hun leven wilden invullen.
 
Hij herinnert hen aan alles wat God voor hen heeft gedaan en alle zegeningen die ze van Hem hebben ontvangen (23:14;24:10). Jozua spoort hen aan om de Heer hun God te aanbidden en te dienen met 'onvoorwaardelijke trouw' (v.14a).
 
Ook jij wordt opgeroepen om de Heer lief te hebben (23:11), te aanbidden en te dienen uit dank voor alles wat Hij voor jou heeft gedaan. Jozua zegt: 'Kies dan nu wie u (...) wilt dienen' (24:15a). Hij noemt de verschillende mogelijkheden (vv.14-15):

  • Valse goden (de goden van de volken die ze hadden overwonnen) of
  • De God van Israël, de enige ware God

Van de goden van de volken die ze hadden overwonnen werd beweerd dat ze modern waren en 'wetenschappelijk'; dat ze macht hadden over landbouw, vruchtbaarheid en seks. Het volk van Kanaän voelde zichzelf intellectueel en cultureel hoog verheven boven de Israëlieten. Maar Jozua legt de nadruk op de tekortkomingen van de 'andere goden' in vergelijking met de goedheid en de macht van God (vv.3-13).
 
Je moet een keuze maken. Je kunt niet met alle winden meewaaien. Veel mensen nemen alles in het leven zoals het komt en maken nooit een bewuste keuze.
 
Jozua gaf het goede voorbeeld, zoals het een goede leider betaamt. Hij maakte een bewuste, persoonlijke keuze om de Heer te aanbidden en te dienen. Hij zei: 'In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen' (v.15c).
 
Het volk antwoordde: 'Natuurlijk zullen wij de HEER dienen, want hij is onze God' (vv.18,21,24). Jozua zei: '[U] bent (...) zelf de getuigen van uw keuze om hem, de HEER, te dienen' (v.22). En dus 'diende het volk de HEER' zolang Jozua leefde (v.31a). Israël bleef de Heer dienen zolang Jozua en zijn leeftijdsgenoten (die hij waarschijnlijk zelf had opgeleid) de stammen aanvoerden. Leiderschap was hierin de belangrijkste factor.
 
Jozua riep het volk op om tot inkeer te komen en te geloven. Dit is alles wat God van ons vraagt. In de eerste plaats inkeer: 'Doe dan die vreemde goden weg' (v.23a). Ban al het slechte uit je leven. In de tweede plaats geloof: '... richt u volledig op de HEER, de God van Israël' (v.23b), oftewel leg je leven in de handen van de Heer.
 

Heer, ik kies ervoor om mijn leven in uw handen te leggen. Help me om de juiste keuzes te maken in mijn leven.
 

Pippa's bijdrage

Jozua 24:15


'In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.'
 
Dit is mijn motto voor ons gezin. Het is een vers waar ik steeds weer bij terugkom. Wij willen als gezin de Heer dienen.
 

Vers van de dag
Psalm 55:23a

'Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.