Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

De Heer verheerlijken als we verliezen 

8 oktober - dag 281

Ik had ooit een gesprek met Raniero Cantalamessa, een franciscaner monnik en voorganger aan het pauselijk hof, dat ik nooit zal vergeten. Hij stond op het punt om deel te nemen aan een openbaar debat met een van de 'nieuwe atheïsten' in Italië.
 
Ik vroeg hem of hij dacht dat hij het debat zou winnen. Hij zei dat hij dat niet wist. Hij zei dat hij het debat misschien zou verliezen. “Maar”, zei hij, “we kunnen God ook verheerlijken als we verliezen.”
 
Jezus zette de wereld op zijn kop. Hij draaide de waarden van de wereld om. In het bijzonder aan het kruis zette Hij de wereld op zijn kop. Met zijn diepe vernedering en schijnbare nederlaag bewerkstelligde Hij de grootste overwinning ooit.
 
Van zijn volgelingen werd gezegd: 'Die mensen die de hele wereld op zijn kop zetten' (Handelingen 17:6, WV). In alle gedeelten voor vandaag zien we hoe dit in zijn werk gaat en hoe we de Heer kunnen verheerlijken als we verliezen.
 

1. God kan een schijnbare mislukking doen omslaan in een succes

Als ik terugkijk op mijn leven lijkt het alsof God vaker gebruik heeft gemaakt van de problemen en de nederlagen dan van schijnbare successen.
 
De psalmdichter had het duidelijk moeilijk gehad. Hij schrijft: 'De HERE heeft mij pijnlijk gestraft' (v.18a, HB). Toch is hij vol dank, lof en blijdschap: '... ik wil (...) de HEER danken' (v.19, WV). 'Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen' (v.24).
 
Hij is heel dankbaar omdat hij inziet dat God een schijnbare nederlaag kan doen omslaan in een succes. Hij schrijft: 'De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden' (v.22).
 
Jezus is het voorbeeld bij uitstek dat God een schijnbare mislukking kan laten slagen. Hij is de steen die de bouwers afkeurden en die de hoeksteen van de kerk is geworden. Jezus haalt dit vers aan en gebruikt het voor Zichzelf (Marcus 12:10). Ook Petrus gebruikt dit citaat op die manier (1 Petrus 2) en wijst erop dat Jezus 'de levende steen [is] die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen' (v.4). Jezus is de belangrijkste hoeksteen van de kerk waarop de hele kerk rust.
 
Reageer als de psalmdichter: 'Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw' (Psalm 118:29).


Heer, dank U voor de manier waarop U een schijnbare mislukking doet omslaan in een succes. 'U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God' (v.28).
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. God kan je gebruiken ondanks de situatie waarin je je nu bevindt

Soms laten we ons leiden door 'als we maar... '. Als we maar getrouwd waren. Als we maar niet getrouwd waren met de verkeerde. Als we maar een goede baan hadden. Als we maar niet naar ons werk hoefden. Als we maar kinderen hadden.  Als we maar niet zoveel kinderen hadden. Als we maar op de juiste plek woonden... Maar God gebruikt Paulus ondanks de situatie waarin hij zich bevindt; sterker nog, juist vanwege de situatie waarin hij zich bevindt.
 
Paulus schrijft: '... benut iedere gelegenheid' (v.5). We kunnen niet allemaal succesvol zijn, maar we kunnen wel allemaal ons best doen en er het beste van maken. Paulus schrijft dat ze tegen Archippus moeten zeggen: 'Zorg dat u de taak die de Here u heeft gegeven, goed uitvoert' (v.17, HB). Met andere woorden, hij moet zijn uiterste best doen.
 
Paulus was een zeer begaafde man. Hij had een uiterst belangrijke boodschap die hij aan de wereld bekend moest maken. Misschien verwachtte hij dat God hem een gezaghebbende positie zou geven, zodat hij zijn gaven optimaal kon benutten en zijn boodschap kon verspreiden.
 
Maar God liet toe dat hij in de gevangenis terechtkwam. Paulus eindigt zijn brief met de woorden: 'Vergeet niet dat ik gevangen zit' (v.18, HB), 'Denk aan mijn boeien!' (v.18). En toch werd de Heer verheerlijkt door zijn schijnbare nederlaag. God keerde Paulus' omstandigheden volledig om. Bijna 2000 jaar later lezen we nog steeds de woorden die Paulus in de gevangenis schreef. God gebruikte zijn woorden om de wereld te veranderen.
 
Je woorden hebben veel kracht. Paulus schrijft: 'Wees in uw spreken vriendelijk en verstandig en zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft' (v.6, HB). Als je bijvoorbeeld gastheer/-vrouw bent bij Alpha, bid dan om wijsheid om te weten wanneer je moet spreken, wat je moet zeggen en hoe je de dingen moet zeggen.
 
God gebruikte ook Paulus' gebeden om de wereld te veranderen. Dat is nog een uitdaging bij het stellen van onze prioriteiten. Hij schrijft: 'Blijf bidden' (v.2). De wereld beschouwt bidden als tijdverspilling. Volgens Paulus moet bidden de hoogste prioriteit in ons leven hebben. Hij complimenteert Epafras omdat hij 'in al zijn gebeden strijdt (...) voor u en bidt (...) dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil' (v.12).
 
Hij wil dat zijn lezers bidden 'dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet' (vv.3-4).
 
Ook dat is een uitdaging bij het stellen van onze prioriteiten. Paulus wil niet dat ze bidden dat er veel mensen komen om naar hem te luisteren. Nee, hij bidt dat hij de boodschap duidelijk mag overdragen (v.4, HB).
 
Paulus wil niet dat ze bidden dat de deur van de gevangenis wordt geopend, maar dat God een deur opent zodat de boodschap van het evangelie kan worden verkondigd. Kijk niet naar hoe je God in de toekomst beter zou kunnen dienen, maar focus op hoe je God hier en nu kunt dienen, ongeacht je omstandigheden.
 

Heer, help me om de juiste prioriteiten te stellen. Help me om te blijven bidden en uw boodschap te blijven verkondigen, ongeacht mijn omstandigheden. Geef me de wijsheid om te weten wanneer ik moet spreken, wat ik moet zeggen en hoe ik de dingen moet zeggen.
 

3. God kan de 'slechtste tijden' veranderen in de 'beste tijden'

'Het was de beste tijd, het was de slechtste tijd.' Dit zijn de eerste woorden van de roman 'Twee steden' van Charles Dickens. Het verhaal speelt zich af in Londen en Parijs aan de vooravond van en tijdens de Franse revolutie.
 
Ook in dit gedeelte van Jeremia zien we dat God kan worden verheerlijkt door een schijnbare nederlaag. Ook in tijden van droogte draagt de boom vrucht (17:8). Slechte tijden kunnen goede tijden zijn voor de kerk. Het goede nieuws verspreidt meer licht naarmate de maatschappij donkerder wordt.
 
Rick Warren wijst erop dat in de moeilijke jaren 30 van de vorige eeuw twee dingen toenamen: theaterbezoek en kerkbezoek. Mensen zochten een manier om te ontsnappen en zochten naar zingeving. Momenteel gaat het met de economie niet zo goed. Dit is een heel goede zaak. Dit is de tijd dat we moeten uitbreiden en naar buiten moeten treden, en ons juist niet terug moeten trekken. De slechtste tijden kunnen de beste tijden zijn.
 
Iets dergelijks lezen we in dit gedeelte. Jeremia blijft waarschuwen voor het aanstaande oordeel omdat de mensen zich laten leiden door hun koppigheid en hun boosaardige hart in plaats van naar God te luisteren (16:12). Hij waarschuwt voor het gevaar dat we onszelf voor de gek houden: 'Niets is zo onbetrouwbaar als het hart' (17:9a).
 
We kunnen onszelf zo gemakkelijk misleiden. Als we iets willen, kunnen we allerlei redenen bedenken waarom we het moeten hebben. We kunnen onszelf heel eenvoudig rechtvaardigen, zelfs als we fout zitten.
 
Dit is een van de redenen waarom je op God moet blijven vertrouwen (v.7). Blijf jezelf steeds langs de lat van het Woord van God en de wijsheid van de christelijke gemeenschap leggen. Als je dat niet doet, kun je zo maar op de verkeerde dingen of mensen vertrouwen. De Heer zegt: 'Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER' (v.5).
 
Daar staat tegenover: 'Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht' (vv.7–8).
 
Ook hier zet God alles op zijn kop. We zouden verwachten dat de bladeren van de boom verdorren door 'de komst van de hitte'. Maar omdat de boom aan het water is geplant, reiken zijn wortels tot in de rivier en blijven zijn bladeren altijd groen. De psalmdichter vergelijkt dit met iemand die vertrouwt op de Heer, die op Hem bouwt. Die merkt niet eens dat de hitte eraan komt en de hitte deert hem niet.
 
Er zijn tijden in je leven dat de 'hitte' toeneemt. Je wordt op de proef gesteld door allerlei moeilijkheden en uitdagingen. Als je blijft vertrouwen op de Heer en op Hem bouwt, kan God de dingen op zijn kop zetten. 'Maar als je op mij [de Heer] vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zul je gelukkig zijn' (v.7, BGT).


Heer Jezus, U hebt een schijnbare mislukking doen omslaan in een succes. Dank U dat ik op U kan vertrouwen, zelfs als alles tegen lijkt te zitten. Vandaag stel ik mijn vertrouwen op U.
 

Pippa's bijdrage

Jeremia 17:7

'Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.'

Vertrouwen betekent dat je zonder aarzelen los kunt laten en jezelf of een situatie uit handen kunt geven en in Gods hand kunt leggen. Net als een kind er in de armen van zijn vader of moeder niet aan twijfelt dat het veilig is.

Vers van de dag
Kolossenzen 4:2

'Blijf bidden...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.