Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zeven namen van Jezus

25 maart - dag 84

Koning Willem-Alexander heeft veel titels. Hij is Koning der Nederlanden, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg.
 
Titels worden toegekend op basis van rang, positie of verworvenheid. Jezus heeft in de Bijbel veel meer titels dan een koning. Jezus wordt aangesproken of beschreven met meer dan 100 titels.
 
De hele Bijbel draait om Jezus (Johannes 5:39). In de gedeelten voor vandaag worden zeven namen voor Jezus gebruikt die elk iets specifieks over Jezus zeggen. De namen helpen je om in te zien wat het betekent om Jezus als het middelpunt van je leven te hebben.

1. Wijsheid van God


Veel mensen hebben tegenwoordig geen idee hoe ze moeten leven. Ze maken een puinhoop van hun huwelijk en andere relaties. Vaak verwoesten ze hun eigen leven en dat van anderen. We hebben allemaal wijsheid nodig om goed te leven.
 
Waar kun je wijsheid vinden? Het antwoord in het Nieuwe Testament is dat je de wijsheid uiteindelijk vindt in Jezus Christus. Paulus schrijft: 'Christus (...) Gods wijsheid' (1 Korintiërs 1:24). 'Gods wijsheid' is een van de namen van Jezus.
 
Wijsheid wordt in het boek Spreuken voorgesteld als een vrouw. Zij wordt vergeleken met een lichtzinnige, afgedwaalde vrouw die loert op de hoek van de straat als de duisternis invalt en die heimelijk en verleidelijk fluistert (7:6 e.v.). De Wijsheid bindt openlijk de strijd met haar aan 'op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen. Bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen' (8:2-3) en biedt zichzelf aan als aantrekkelijk alternatief, als zuivere bruid in plaats van funeste verleidster.
 
Hierdoor zien we dat wijsheid niet alleen gaat over kennis, maar dat wijs zijn ook betekent dat je goed leeft. De eerste stap op weg naar een goed leven is het stellen van de juiste doelen en ambities. Streef naar wijsheid en niet naar de wellustige pleziertjes van de overspelige vrouw.
 
Wijsheid is heel begeerlijk. Zij is beter dan zilver, goud of edelstenen: 'Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet' (vv.10-11).
 
Echte wijsheid begint met een band met Jezus Christus. Die is veel waardevoller dan wat ook ter wereld.
 
Die band verandert je manier van leven, waaronder je manier van spreken (vv.6–9) – oprecht, eerlijk, betrouwbaar, duidelijk en rechtvaardig. Vergelijk dit maar eens met de woorden in Numeri 20:3-5 die blijk geven van een gebrek aan vertrouwen in God.


Heer Jezus, dank U dat ik echte wijsheid kan vinden in een band met U. U bent kostbaarder dan edelstenen en alles wat ik me kan wensen valt in het niet bij het feit dat ik U ken. Help me vandaag om wijze dingen te doen en te zeggen en anderen tot zegen te zijn.
 

2.  Bruidegom


De naam 'bruidegom' wordt in het Oude Testament gebruikt als verwijzing naar God, 'zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen' (Jesaja 62:5).
 
Jezus gebruikt dit beeld en zet Zichzelf daarmee in Gods plaats, niet nadrukkelijk, maar bijna tussen neus en lippen door (Lucas 5:34). Het was een volkomen natuurlijke verwisseling voor Hem. Dat Jezus de goddelijke rol op zich neemt is nog veel indrukwekkender.
 
Het beeld van Jezus als bruidegom en ons als bruid geeft aan hoe hecht en nauw verbonden we zijn (zie Efeziërs 5:23). Het is ook een beeld dat vooruitwijst naar de uiteindelijke vervulling van je band met Jezus als Hij terugkomt. Je wordt opgeroepen om jezelf voor te bereiden met evenveel zorg en liefde als een bruid zich voorbereidt op haar trouwdag. Hierbij moet je er vooral naar streven om het goede te doen (zie Openbaring 19:6-9).
 
Jezus’ leer is drastisch en vernieuwend En onverenigbaar met de manier van denken en doen van de Farizeeën. Jonge wijn vraagt om nieuwe zakken (Lucas 5:36-39).
 

Heer, dank U dat U een vertrouwensband met mij wilt en blij bent met mij, zoals een bruidegom blij is met zijn bruid. Ik op mijn beurt wil U liefhebben en vereren.
 

3.  Mensenzoon


Jezus noemde Zichzelf graag de Mensenzoon (zie bijvoorbeeld Lucas 6:5). Dit is een messiaanse titel. In Daniël 7 wordt gesproken over 'Iemand als een Mensenzoon' (Daniël 7:13, HSV) en het zou heel goed kunnen dat Jezus zijn begrip van zijn identiteit en missie aan dat gedeelte heeft ontleend. Het is een naam waarin gezag en macht wordt gecombineerd met nederigheid en lijden.
 
Het doet ons denken aan Jezus' liefde voor ons en aan zijn gezag over ons. Vaak leggen we veel nadruk op de liefde en besteden we weinig aandacht aan het gezag. Onderwerp je aan Jezus' gezag, gehoorzaam zijn leer en volg Hem waarheen Hij je ook leidt.
 

Heer, dank U dat U de gezonden Mensenzoon bent die voor mij heeft geleden.
 

4. Heer


Jezus interpreteert het Oude Testament op een nieuwe manier. De Farizeeën vragen: 'Waarom doet u iets dat op sabbat niet mag?' (Lucas 6:2). Jezus antwoordt met een voorbeeld uit het Oude Testament (vv.3-4). Hij toont met een bredere interpretatie van het Oude Testament aan dat de uitleg van de Farizeeën van de sabbat veel te strikt is.
 
Hij geneest een man op de sabbat en stelt de volgende vraag: 'Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan' (v.9). Met andere woorden, Hij kijkt niet naar de letter van de wet, maar naar de geest van de wet en laat zien dat Hij als 'heer en meester over de sabbat' (v.5) niet gebonden is aan de letter van de wet.
 
Jezus is radicaal in zijn interpretatie van het Oude Testament en we moeten het Oude Testament door zijn ogen lezen. We moeten het zien in het licht van het feit dat Jezus zegt: '... de Schriften getuigen over mij' (Johannes 5:39). Dit is op drie manieren zichtbaar in het gedeelte van het Oude Testament voor vandaag.


Heer, dank U dat U de sleutel bent die het Oude Testament voor ons ontsluit.
 

5. Bemiddelaar


Deze gedeelten over het bloed van geiten en stieren en de 'as van een koe' (19:9) wijzen vooruit naar Jezus' dood aan het kruis voor ons.
 
De schrijver van Hebreeën wijst ons op deze offers en legt uit: '... hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond' (Hebreeën 9:14-15a).
 

Heer, dank U dat er 'maar één God is en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen' (1 Timoteüs 2:5-6a).
 

6. Rots


God zegt tegen Mozes dat hij water uit de rots moet laten komen. Mozes 'sloeg tweemaal met zijn staf op de rots, en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had, en ook het vee' (Numeri 20:1-11). '... in overvloed tijgen er waterstromen uit' (v.11, NB)
 
Paulus vertelt ons ook hoe we dat water uit de rots moeten interpreteren. Hij zegt: 'Ze (...) dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus' (1 Korintiërs 10:3-4). Hij is degene die onze dorst lest. Materiële zaken alleen verzadigen niet.
 
God is zo gul en goed voor ons. Er kwam niet maar een straaltje water uit, maar het water gutste eruit (v.11, HB), in overvloed (v.11, NB). Jezus is gekomen om jou leven in overvloed te geven (Johannes 10:10, GNB). Hij belooft dat Hij je geestelijke dorst zal lessen met 'rivieren van levend water' (Johannes 7:38).

 

Heer, mijn rots, dank U dat U mijn geestelijke dorst lest. Laat mij, door de Heilige Geest die in mij woont, anderen bij het levende water brengen
 

7. Grote Hogepriester


Jezus is de 'grote Hogepriester' die eeuwig leeft om voor ons te bemiddelen (Hebreeën 4:14, HSV). De dood van Aäron (Numeri 20:28-29) doet ons beseffen dat een van de onvolkomenheden van het Levitische priesterschap was dat de priesters stierven.
 
De schrijver van Hebreeën vergelijkt deze priesters als Aäron, wiens 'dood hem belette priester te blijven', met Jezus die 'altijd blijft leven'. 'Doordat Jezus altijd blijft leven, gaat zijn priesterschap niet op een ander over. Wie door zijn bemiddeling tot God naderen, kunnen door hem dan ook volledig worden gered: hij leeft altijd om voor hen te pleiten' (Hebreeën 7:24-25, GNB).
 
Dit herinnert ons aan de zekerheid die je geloof je geeft. Je hoeft niet bang te zijn dat je niet goed genoeg bent, je mag er volledig op vertrouwen dat je gered bent in Jezus.


Heer, mijn grote Hogepriester die eeuwig leeft, dank U dat U mij volledig kunt redden. Dank U dat U bent opgestaan uit de dood en dat U leeft om voor mij te pleiten en te bemiddelen. Dank U dat U ook nu voor mij pleit.
 

Pippa's bijdrage

Lucas 6:1-11


Je hoeft je niet schuldig te voelen als je een dag vrij neemt. Rust uit, doe nieuwe krachten op en geniet ervan!
 

Vers van de dag
Spreuken 8:11

'Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, 
alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.