Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Spreuken    Nieuwe Testament     Oude Testament

Gods belofte aan gulle mensen

5 september - dag 248

'Ik kan wel huilen van geluk! Ik ben zo blij dat we misschien naar Focus [de vakantieweek van onze kerk] kunnen! Ik weet zeker dat de kinderen het helemaal geweldig zullen vinden!' Dit was de reactie van een moeder met twee jonge kinderen in onze gemeente toen ze hoorde dat ze een tegemoetkoming in de kosten van Focus zou krijgen. Na afloop van de vakantieweek schreef ze: 'Dit is de beste vakantie die ons gezin ooit heeft gehad. Ik voel me zo gelukkig!'
 
Ik vind het geweldig dat honderden mensen voor minder geld of zelfs helemaal gratis mee kunnen met Focus. Andere mensen geven gul om dit mogelijk te maken.
 
Een paar maanden nadat de moeder mij haar brief had geschreven, kreeg ze onverwacht een erfenis van een ver familielid. Ze gaf uitermate gul. Het bedrag was veel hoger dan de tegemoetkoming die zij en haar gezin hadden gehad.
 
Dit is een praktische uitwerking van het principe in het Nieuwe Testament dat mensen die genoeg hebben, geven aan mensen die niet genoeg hebben om zo evenwicht te brengen: 'Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen' (2 Korintiërs 8:14).
 
Er wordt in onze maatschappij zoveel gezegd en geschreven over geld, rijkdom en welvaart. In de Bijbel lezen we ook veel over deze onderwerpen. Maar de Bijbelse visie staat in schril contrast met die van onze huidige maatschappij.
 
In het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag zegt Paulus dat Jezus op aarde is gekomen om ons rijk te maken (v. 9). Maar in de gedeelten voor vandaag krijgt het woord 'rijk' een heel andere betekenis dan in onze wereld.

1. Hecht meer waarde aan je reputatie dan aan rijkdom

Hoeveel geld je ook mag vergaren, het is geen garantie voor een succesvol leven: 'de overwinning hangt af van de HEER' (v.31).
 
Je reputatie is zo veel belangrijker dan rijkdom.
'Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud' (22:1).
 
Het is beter om het goede te doen dan om geld te verdienen door de kantjes ervan af te lopen, met dubieuze praktijken of door hebzucht. Billy Graham, de beroemde Amerikaanse evangelist en schrijver, zegt: 'Als je je geld verliest, verlies je niets; als je je gezondheid verliest, verlies je iets, maar als je je karakter verliest, verlies je alles.'
 
In onze cultuur zijn de rijken veel belangrijker dan de mensen die sterven van de honger in arme landen. Maar de schrijver van Spreuken zegt: 'Rijke en arme mensen zijn gelijk, want de Heer heeft ze allemaal gemaakt' (v.2, BGT).
 
Bij echte rijkdom hoort bescheidenheid en ontzag voor de Heer (v.4a). Want dat 'wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven' (v.4b). Soms word je materieel rijk als je het goede doet. Maar in het Nieuwe Testament lezen we dat het goede doen altijd iets geeft dat van blijvende waarde is: spirituele rijkdom in Christus.
 
Zet God op de eerste plaats in je leven. Zijn plan voor jou is 'goed, aangenaam en volmaakt' (Romeinen 2:12, HB). 'Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER' (Spreuken 21:30).


Heer, help me oprecht te leven, gul en nederig te zijn en ontzag te hebben voor U.
 

2. Volg het voorbeeld van mensen die hun rijkdom opgeven

Zangeres Lily Allen verwoordt in haar lied 'The Fear' precies wat veel mensen denken:
 
'I want to be rich and I want lots of money
I don't care about clever, I don't care about funny
I want loads of clothes and **** loads of diamonds .'
 
(Ik wil rijk zijn en veel geld hebben
Wat maakt het uit of je slim bent of grappig
Ik wil gewoon heel veel kleren en heel veel diamanten)
 
Zoveel mensen willen rijk worden. Er zijn voorbeelden te over van mensen die zich hebben ontworsteld aan de armoede en rijk zijn geworden. Er zijn maar weinig mensen die er bewust voor kiezen om hun rijkdom op te geven en in armoede te leven.
 
Ons geloof draait om iemand die precies hiervoor heeft gekozen: 'Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden' (v.9). Dit is de kern van het evangelie.
 
Jezus is het voorbeeld dat we moeten volgen. Hij gaf niet alleen de rijkdom van de hemel op en ruilde die in voor een leven op aarde. In dat aardse leven koos Hij er ook nog voor om in armoede te worden geboren en te sterven in de grootst mogelijke armoede.
 
Hij kwam op aarde zonder dak om onder te slapen en hing naakt en in doodsnood aan het kruis. Hij deed dit opdat jij rijk zou worden, opdat jij alle spirituele schatten van Christus zou krijgen. Jezus heeft ons het ultieme voorbeeld gegeven van 'rijke gulheid' en van wat het betekent om 'rijk te worden'.
 
De gemeenten in Macedonië hebben zijn voorbeeld gevolgd: 'Hoewel ze door verdrukkingen zwaar werden beproefd vloeiden ze over van vreugde, en ondanks hun diepe armoede was hun vrijgevigheid overstelpend. Want zij hebben naar vermogen gegeven; ik durf te zeggen: boven hun vermogen. Uit eigen beweging smeekten ze ons heel dringend om de gunst te mogen deelnemen aan de ondersteuning van de heiligen' (v.2-4, WV).
 
Hoewel ze extreem arm waren, rekenden ze uit hoeveel ze konden missen en gaven zelfs meer dan dat.
 
Paulus spoort de Korintiërs aan om hun voorbeeld te volgen. Ze blonken al uit op veel gebieden (v.7a). Paulus zegt: 'Blink dus ook uit in dit goede werk' (v.7c).
 
Hierna zet Paulus het principe uiteen dat zij die overvloed hebben, anderen die dat nodig hebben moeten steunen (vv.13-15). We zien dit principe in de praktijk bij Focus en bij een heleboel andere gelegenheden, zoals Alpha-weekenden. We nodigen mensen die krap zitten uit om voor niets te komen (of zoveel te betalen als ze kunnen missen). Tijdens het weekend houden we een collecte, zodat mensen die dat kunnen, kunnen betalen voor mensen die dat niet kunnen.
 

Heer, help me om het voorbeeld te volgen van Jezus en uit te blinken in gulheid.
 

3. Richt je op Jezus' heerschappij in plaats van op rijkdom

In haar lied 'The Fear' zingt Lily Allen dat we worden overmand door angst wanneer we ons richten op de verkeerde dingen. Maar Jesaja zegt: 'Zij zijn overal bang voor, maar jij hoeft niet bang te zijn. Alleen ik, de machtige God, ben heilig. Ik ben de enige voor wie je angst moet voelen en voor wie je eerbied moet hebben' (8:12c-13, BGT).
 
Hij waarschuwt voor het occulte, voor waarzeggerij, spiritisme en het raadplegen van de doden (v.19): ' "Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God!" zegt Hij. "Als hun boodschappen van de Mijne verschillen, komt dat doordat Ik hen niet heb gestuurd; want er is geen licht of waarheid in hun binnenste (...) Waar zij ook kijken, overal zullen zij moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zien. En zij zullen in de duisternis worden verstoten" ' (vv.20-22, HB).
 
Hij waarschuwt ook voor hoogmoed en 'trots van [hun] hart' (9:8, WV). Daarnaast zegt hij het een en ander over rijkdom.
 
Ten eerste zegt hij dat rijkdom op zich niet verzadigt: 'Men bijt naar rechts, maar de honger blijft, men hapt naar links, maar raakt niet verzadigd' (v.19). Hoeveel geld we ook verdienen, het is nooit genoeg om de spirituele honger in een mensenhart te stillen.
 
Ten tweede waarschuwt hij ervoor dat we ons niet mogen verrijken ten koste van de armen (10:1-2). Onrecht is de oorzaak van zoveel leed in de wereld: 'Het zal slecht aflopen met leiders die slechte wetten maken. Die leiders schrijven in de wet dat mensen slecht behandeld mogen worden. Ze geven zwakke mensen geen rechten. En ze stelen. Ze stelen van de armen, van weduwen, en van kinderen zonder vader' (vv.1-2, BGT).
 
Dit is precies wat er vandaag de dag in veel landen gebeurt. Een handvol mensen verrijkt zich ten koste van de armen, de weduwen en wezen. Er zijn onrechtvaardige wetten en er is geen recht voor het volk. Jesaja stelt de vraag wat ze met hun rijke buit doen op de dag van de vergelding (v.3). Uiteindelijk is al hun geld volkomen nutteloos en kunnen ze er niets mee.
 
De profeet Jesaja ziet een ander soort heerser opstaan in deze wereld vol onrecht en ongelijkheid. Deze profetie werd uiteindelijk vervuld door Jezus Christus: 'Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen' (9:5-6a).
 
Naarmate je je meer en meer laat leiden door Jezus, zal Hij je plannen, beslissingen, gesprekken en gedachten steeds meer richting geven. Je wordt wijzer en wordt niet meer overmand door angst, maar ervaart zijn vrede.
 
Je vindt geen vrede in geld, rijkdom, succes, promotie, kleding of diamanten. Vrede vind je als je rechtvaardig leeft onder leiding van Jezus en zijn voorbeeld van vrijgevigheid volgt.


Heer, ik aanbid U, Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader en Vredevorst. Help me om uw voorbeeld van vrijgevigheid te volgen en zo het pad naar de ware rijkdom, eer en het echte leven te vinden.
 

Pippa's bijdrage

Spreuken 22:6


'Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.'

Ik ben zo dankbaar voor alle mensen die hun tijd, liefde en gebed investeren in onze kinderen. Het is zo belangrijk om tijd door te brengen met kinderen, of dat nu is als ouder, als jeugdwerker of als leerkracht. Je investering geeft een geweldig rendement. Met wat je zegt en doet help je hen uit te groeien tot gelovige mensen met karakter.

 

Vers van de dag
2 Korintiërs 8:7c

'Laat zien dat u ook overvloedig weet te geven...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.