Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Wat is de zin van het leven? 

5 oktober - dag 278

'Is er iemand die weet waarom we leven?' vraagt Freddie Mercury, de zanger van de rockband Queen, zich vertwijfeld af in het laatste nummer op hun album 'Innuendo'.
 
Datzelfde vragen miljoenen mensen zich af. De baan van Jonathan Gabay, een professionele schrijver van 31 jaar, stond op de tocht, en door alle spanning en stress raakte hij in een diepe depressie. Hij vroeg zich af wat het leven voor zin had. Hij schreef allerlei verschillende mensen aan: wereldleiders, daklozen, acteurs die een Oscar hadden gewonnen, filosofen, cabaretiers, taxichauffeurs, leraren, ontdekkingsreizigers en ter dood veroordeelden. Hij schreef zelfs mij!
 
Hij stelde iedereen dezelfde vraag: “Wat is de zin van het leven?” Gabay bundelde alle antwoorden die hij van ons kreeg plus de antwoorden van anderen die deze vraag in de loop der tijd hadden gesteld, samen tot een boek. Dit zijn een paar antwoorden die hij opnam in het boek:
 
Richard Nixon: 'Het leven is een opeenvolging van crises.'
 
John Lennon: 'Het leven is wat gebeurt terwijl je andere plannen maakt.'
 
Dennis the Menace: 'Het leven is wat je ervan maakt, en ik kan het ONDRAAGLIJK maken!'
 
Albert Einstein: 'Wie zijn leven en dat van zijn medeschepsels als nutteloos beschouwt, is niet alleen ongelukkig, maar ook niet geschikt voor het leven.'
 
Veel mensen gaven als antwoord dat je de zin en het doel van het leven kunt vinden in Jezus Christus. Niet alleen Moeder Teresa en Billy Graham, maar ook acteurs, wetenschappers en de toenmalige Britse minister van Financiën. De president van de Bank of England, Graham Kentfield (wiens handtekening op elk bankbiljet te vinden was), zei: “Het is me duidelijk dat de zin van het leven alleen te begrijpen is in de context van onze relatie met God.”
 

1. Het leven draait om liefde en aanbidding

Deze korte psalm zegt zoveel over waar het in het leven om gaat. Het belangrijkste is je band met God. Je moet de Heer loven en prijzen (v.1) voor zijn overstelpende liefde en eeuwige trouw voor jou (v.2). De psalmdichter geeft een prachtige samenvatting van Gods houding ten opzichte van jou en de houding die jij ten opzichte van Hem zou moeten hebben.


Heer, dank U dat Jezus zijn leven voor mij heeft gegeven. Dank U dat ik een kind van God ben. Dank U dat de liefde van God in mijn hart wordt uitgegoten door de Heilige Geest die mij gegeven is (Romeinen 5:5). Dank U, Heer, dat ik de zin van mijn leven kan vinden door uw liefde voor mij.
 

Bekijk meer over de impact van Alpha op alphanederland.org/impact.

2. De zin van het leven vind je in Jezus Christus

Je vindt de zin van je leven in Jezus Christus. Het christendom is Christus. In dit gedeelte lezen we hoe Paulus' hele leven, denken en verkondiging is gericht op Jezus Christus.
 
Paulus zit in de gevangenis en lijdt vanwege het lichaam van Christus, de kerk (1:24). Paulus is een dienaar van Christus en heeft de opdracht om 'het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest' te onthullen (v.26). 'Aan hen [de heiligen] heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister' (v.27).
 
Er zal altijd een leegte in je hart zijn totdat je hart gevuld wordt door Christus die in je woont. Toen je je vertrouwen op Hem stelde, is Hij in je komen wonen door zijn Geest. Daardoor ervaar je, hier en nu, 'hoe glorierijk dit mysterie is' en heb je 'hoop op goddelijke luister' (v.27).
 
Jezus Christus moet centraal staan in het onderricht en de verkondiging in de kerk. Paulus schrijft: 'Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen' (v.28).
 
Christus is niet alleen in jou, jij bent ook 'in Christus'. Het is Paulus' wens dat iedereen mag groeien en rijpen in deze relatie. Dat is zijn drijfveer: 'Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is' (v.29).
 
Dit is een geweldig model voor pastorale zorg, discipelschap en mentorschap:

 • Het doel

  Paulus wil dat 'ieder mens een volmaakte christen wordt' (v.28, BGT).
   
  • Het moet ons om iedereen gaan. Als een goede herder wilde Paulus geen van zijn schapen kwijtraken.
    
  • Streef naar volmaaktheid. Dit bereik je niet zomaar even. Daar doen je je hele leven over.
    
  • Streef naar volmaaktheid in Christus. We willen de mensen niet aan onszelf binden, maar aan Christus. Net zoals goede ouders hun kinderen stimuleren om onafhankelijk te zijn, stimuleert Paulus de onafhankelijkheid van de gelovigen. Ze moeten niet afhankelijk zijn van hem, maar zich vasthouden aan Christus.
    
 • De methode

  Onze methode moet de verkondiging van Jezus zijn. Paulus schrijft: 'Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten' (v.28a). Om volmaakte christenen te worden hebben we Jezus Christus nodig. Naarmate je Christus beter leert kennen en je band met Hem hechter wordt, kom je dichter bij de volmaaktheid.

  Daarom is het ook zo belangrijk dat we de juiste prioriteiten stellen en lofprijzen, bidden en lezen in de Bijbel. Op die manier vergroten we onze kennis van Jezus en versterken we onze band met Hem.
   
 • De inzet

  Paulus schrijft: 'Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is' (v.29). In Paulus' werk was er evenwicht tussen Gods genade en zijn eigen verantwoordelijkheid. Zijn werk bestond voor een deel uit 'strijden' en 'zwoegen' (v.29, GNB), net als elke dienst aan God en de wereld. Het vraagt tijd en energie en brengt teleurstelling en moeilijkheden met zich mee.

  Je kunt je taak alleen volbrengen met Gods genade. Je strijdt en zwoegt niet alleen. Je doet het 'met zijn kracht, die volop in [jou] werkzaam is' (v.29). Je hebt zijn hulp en zijn kracht nodig voor elke taak.

Paulus vindt het geweldig om te zien hoe 'onwrikbaar' het 'geloof in Christus' van de Kolossenzen is (2:5). Het leven van Paulus draaide om Jezus: 'Het doel van al mijn werk is om jullie moed te geven. Ik wil dat jullie een eenheid vormen door jullie liefde voor elkaar. Want alleen op die manier leren jullie alles te begrijpen, en kunnen jullie Christus echt leren kennen. Hij is het geheim dat God bekendgemaakt heeft. Bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden' (vv.2-3, BGT).
 

Heer, dank U dat ik de zin van het leven heb gevonden in Christus. Dank U dat U in mij woont door uw Geest. Dank U dat ik alle schatten van wijsheid en kennis vind in Jezus. Help me om Jezus Christus te verkondigen en om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.
 

3. God kennen is waar het om gaat

Ook vandaag de dag zijn er nog mensen die letterlijk afgoden aanbidden. Anderen aanbidden andere soorten 'afgoden'. We komen in de verleiding om succes, intelligentie, geld, macht, beroemdheid of bevrediging van onze lusten te aanbidden. Ik heb zelf nog nooit iemand ontmoet die alleen van deze dingen echt gelukkig is geworden. Advertenties spelen voortdurend in op ons verlangen naar deze dingen, hoewel we hierin het ware geluk niet zullen vinden.
 
Jeremia verkondigt dat Gods oordeel over zijn volk zal komen omdat de mensen het doel van hun leven hebben verloochend. Ze aanbidden afgoden die niet kunnen spreken en die goed noch kwaad kunnen doen (10:5).
 
En toch zegt de Heer: 'De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in' (9:22-23).
 
Met andere woorden, Jeremia zegt dat waar het om gaat in het leven niet je hersenen zijn (wijsheid), niet je lichaam (kracht) en ook niet je bankrekening (rijkdom). Geen van deze dingen zijn het doel van je leven. Het doel van je leven is kennis van God en inzicht in wie Hij is en wat Hij doet (v.23). Als je God kent en weet van zijn liefde, rechtvaardigheid en recht, dan zul je Hem nadoen en Hem behagen (v.23).
 
Het gaat God om je hart. Het klopt niet dat het in het Oude Testament gaat om de lichamelijke besnijdenis en in het Nieuwe Testament om de besnijdenis van het hart. Het ging God altijd om het hart en Hij vindt dat veel belangrijker dan een uiterlijk teken (vv.25-26).
 
God is altijd op zoek naar leiders voor zijn volk die Hem kennen en naar Hem luisteren: 'Dat zal gebeuren omdat jullie leiders dom zijn. Ze hebben de Heer niet om hulp gevraagd' (10:21, BGT). Ze beseften niet dat 'het niet aan de mens is zijn weg te bepalen' (v.23, BGT).
 
Jeremia luisterde wel naar de Heer en bleef maar verkondigen: 'Dit woord kwam van de HEER tot Jeremia' (11:1, WV).
 
De grote kracht van Jeremia en van alle sterke predikers is dat ze wachten op God en doorgeven wat de Heer tegen hen zegt. Ze vertrouwen niet op menselijk inzicht. God spreekt in het openbaar tegen hen die eerst onder vier ogen met Hem spreken. Raniero Cantalamessa, de prediker van het Vaticaan, zegt: 'Hoe vaker je wordt geroepen om te spreken, hoe vaker je wordt geroepen om te luisteren.'


Vader, help me om te groeien naar volmaaktheid in mijn kennis van U. Help me om de woorden te horen die Jezus tegen mij zegt. Help me om Jezus te verkondigen met gezag en met kracht, zodat veel mensen hun vertrouwen op Christus stellen en het doel en de zin van hun leven vinden.
 

Pippa's bijdrage

Kolossenzen 1:29


'Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.'
 
Soms ben ik moe, voel ik me zwak en weet ik niet hoe ik een periode van stress moet doorkomen. Het voelt soms als 'strijden' en 'zwoegen', maar God helpt me 'met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is'.
 

Vers van de dag
Kolossenzen 1:27

'Christus woont in u; hij is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.