Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Niets is onmogelijk voor de Heer  

8 januari - dag 8

Sta je voor een schijnbaar onmogelijke taak in je leven? Lijkt je relatie of een vriendschap onherstelbaar beschadigd? Heb je ernstige gezondheidsproblemen? Een onmogelijke opdracht op je werk? Een gewoonte of verslaving waar je maar niet vanaf kunt komen?
 
Hoe groot de uitdagingen in het komende jaar ook zijn, niets is onmogelijk voor de Heer.
 
Abraham was honderd jaar oud. Zijn vrouw Sara was negentig. God had hun een zoon beloofd. Ze zeiden feitelijk: “Dat kan helemaal niet.” Dit is de context van een van de meest gestelde retorische vragen: 'Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?' (Genesis 18:14). Het antwoord is 'Nee'. Als Sara zwanger kon raken toen ze 'op hoge leeftijd [was] gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, al ver achter haar [lagen]' (v.11), dan is niets onmogelijk voor de Heer.
 
Bij alle drie de uitdagingen in de gedeelten voor vandaag is het belangrijk om niet te vergeten dat niets onmogelijk is voor de Heer.

1. Weersta de verleidingen

Jezus zegt niet dat we ons uit de wereld moeten terugtrekken. De uitdaging is om 'in de wereld' te staan, maar niet 'van de wereld' te zijn. Het is je opdracht om de verleidingen van de wereld om je heen te weerstaan.
 
Het boek Spreuken geeft praktisch advies over hoe je dat doet. Laat je niet door andere mensen verleiden om verkeerde dingen te doen: 'Als slechte mensen proberen je om te praten, ga dan niet overstag' (v.9, HB). Als ze je willen overhalen met hen mee te doen (v.11), luister dan niet naar ze.
 
Toen ik nog advocaat was, viel het me op hoeveel mensen in de misdaad terecht waren gekomen omdat anderen hen hadden overgehaald om met hen mee te doen.
 
Laat je niet tot zonde verleiden omdat het lijkt alsof iedereen het doet – zwartrijden, belastingontduiking, dronkenschap, overspel. Ga niet met de meute mee: 'Ga niet met hen op pad, mijd de weg die zij gaan' (v.15). Iets is niet aanvaardbaar omdat anderen het doen. Ik kan mijn daden niet rechtvaardigen met het argument dat het 'nou eenmaal zo gaat in de wereld'.
 
Als we ons 'haasten (…) om kwaad te doen' (v.16) of als we 'uit zijn op roof' (v.19a), raken we ons leven kwijt. ‘Want wie zich zo tracht te verrijken, gaat aan die gewelddadige hebzucht ten onder’ (v.19, HB).
 
De verleidingen van de wereld zijn heel groot. Maar, niets is onmogelijk voor de Heer.
 

Heer, ik vraag U om me in het komende jaar de kracht te geven om alle verleidingen van de wereld te weerstaan en me niet te laten verleiden om slechte dingen te doen.
 

2. Leef zoals Jezus

De woorden van Jezus zijn de mooiste woorden ooit. Ze zijn zo uitdagend! Zo zegt Hij: 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen' (7:12a). Deze gouden regel is prachtig in zijn eenvoud, maar lijkt bijna onmogelijk om na te leven. 'Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben' (7:12, HB).
 
Het is een enorme opgave om deze woorden van Jezus in praktijk te brengen. Zijn aanwijzingen zijn duidelijk, maar Hij legt de lat wel onmogelijk hoog. Maar, niets is onmogelijk voor de Heer.

 • Stop met piekeren en begin te leven

  Jezus zegt dat je je geen zorgen moet maken over je leven en over materiële zaken (6:25,28-31). Denk vooruit, maak plannen, maar pieker niet over de toekomst. Vertrouw erop dat je hemelse Vader voor je zorgt en je geeft wat je nodig hebt (v.26). Hij weet precies wat je nodig hebt (v.32). Vertrouwen is de remedie tegen piekeren.

  Je kunt geen uur aan je leven toevoegen door te piekeren (v.27). Corrie ten Boom zegt: 'Piekeren lost de problemen van morgen niet op, maar kost je vandaag je energie.'

  Leef bij de dag. Laat problemen van morgen geen schaduw werpen op vandaag, want 'elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last' (v.34b). Neem je voor om vandaag niet te piekeren over morgen. Vertrouw erop dat God je elke dag geeft wat je nodig hebt.
   
 • Stel de juiste prioriteiten

  Jezus zegt dat je je ambities en prioriteiten moet bijstellen. Zoek God om wie Hij is, niet om wat Hij voor jou kan betekenen. Net als wij wil God niet dat zijn vrienden alleen in Hem geïnteresseerd zijn om wat ze aan Hem hebben. Hij wil dat je zijn nabijheid zoekt om wie Hij is.

  Neem de uitdaging aan om nieuwe, spannende verantwoordelijkheden op je te nemen: 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (v.33).
   
 • Oordeel niet

  Het is niet goed als we het leuk vinden om over anderen te oordelen, als we voor de lol fouten en zwakke punten van anderen blootleggen, of als we ervan uitgaan dat ze wel kwade bedoelingen zullen hebben. Als we wisten wat mensen hebben meegemaakt, hun ellende en zorgen kenden, zouden we niet zo snel ons oordeel klaar hebben. Jezus zegt dat we eerst naar ons eigen leven moeten kijken. We moeten eerst onszelf veranderen voordat we anderen proberen te veranderen (7:1-5). Geef geen genadeloze kritiek en oordelen, maar wees barmhartig, vriendelijk en liefdevol.
   
 • Blijf bidden

  Verval niet in herhaling, maar blijf volhouden. Jezus doet de prachtige belofte dat onze gebeden verhoord zullen worden (vv.7-8). Hij belooft 'goede gaven' in antwoord op je gebed (vv.9-11).
   
 • Maak radicale keuzes in je leven

  Blijf op de smalle weg die leidt naar het leven (vv.13-14). Op die smalle weg is geen ruimte voor hoogmoed, onoprechtheid, boosheid, haat of onverzoenlijkheid.

  Nederigheid en dienstbaarheid, dat is waar het om gaat. Het is je opdracht om te geven, te bidden, te oefenen in zelfbeheersing en eerst het koninkrijk van God te zoeken. Het is een weg van puurheid, integriteit, eerlijkheid en vergevingsgezindheid. Het is een weg met de opdracht om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden (v.12). Je moet goede vruchten laten zien; in je karakter, levensstijl, opvattingen, daden en relaties (vv.15-23).
   

Heer, nu ik de uitdaging aanga om dit jaar te leven als Jezus, dank ik U dat niets onmogelijk is voor U. Vervul mij vandaag met uw Heilige Geest en help me om te leven zoals ik diep van binnen verlang te leven.
 

Je vindt een uitgebreide uitleg en toepassing van de Bergrede (Matteüs 5-7) in Nicky Gumbels boek 'De uitdaging van een christelijke levensstijl' bij de Alpha Bookshop

3. Vertrouwen op de Heer in moeilijke tijden

De Heer verschijnt aan Abraham en geeft hem een enorme opgave: 'Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven' (17:1). Hierna doet Hij een geweldige belofte: 'Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven' (v.2). Geen wonder dat Abraham zich diep neerboog (v.3).
 
God gaat een verbond aan met Abraham. Hij belooft hem het land Kanaän. God belooft ook dat hij veel nakomelingen zal hebben en de stamvader zal zijn van een menigte volken (vv.4-8). God bezegelt deze belofte door Abrams naam te veranderen in Abraham, wat 'vader van vele volken' betekent (v.5). God geeft ook Sarai een nieuwe naam: Sara (v.15). Zij zou 'de moeder van vele volken worden' (v.16, GNB). Het teken van het verbond was de besnijdenis (v.9 e.v.).
 
God doet zijn belofte aan Abraham niet één keer. Hij bevestigt telkens weer dat Abraham een zoon zal krijgen (15:4; 17:16; 18:10). Je mag verwachten dat God je blijft aanspreken op belangrijke zaken in je leven.
 
Abrahams relatie met God is heel hecht. God praat met Abraham. Abraham houdt een pleidooi voor Ismaël bij Hem. Gods antwoord is 'Ja, maar...' (17:19). Hij zegt dat Hij niet alleen Abrahams gebed voor Ismaël zal verhoren, maar dat Hij veel meer zal doen dan Abraham ooit zou kunnen vragen of zich zelfs maar zou kunnen voorstellen (vv.19-21).
 
De derde keer dat God Abraham deze belofte doet, stuurt Hij de 'drie mannen' (18:1-15). Als we onze kennis van het Nieuwe Testament gebruiken, zien we hierin een beeld van de Drie-eenheid. Het is duidelijk dat ze met zijn drieën zijn (v.2), maar ze lijken als één persoon te spreken: 'Toen vroeg de HEER aan Abraham...' (v.13).
 
Een beroemde voorstelling hiervan is het schilderij van Andrei Rublev, geschilderd in 1410. In dit schilderij zien we de drie engelen die Abraham bezochten. De engelen staan voor de drie-enigheid van God (één God in drie personen) en de broederschap van liefde die de kern vormt van Gods wezen.

God belooft: 'Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben' (v.10). Sara lacht. Zij denkt: 'Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud' (v.12).
 
Het is bemoedigend dat ook Sara menselijke zwakheden had. De Heer zegt tegen Abraham: 'Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen?' (v.13). Sara schrikt en liegt: 'Ik heb niet gelachen' (v.15). We komen allemaal wel eens in de verleiding om te liegen om problemen te vermijden. In de Bijbel worden de grote mannen en vrouwen van God nooit afgeschilderd als onberispelijk, met uitzondering van Jezus.
 
In antwoord op Sara's lachen herhaalt de Heer zijn belofte in de vorm van een retorische vraag: 'Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk?'

 

Heer, help me dit jaar om op U te blijven vertrouwen. Dank U dat niets onmogelijk is voor U, voor welke problemen ik ook sta.
 

Pippa's bijdrage

Matteüs 6:25


'Maak je geen zorgen.'
 
Ik heb al zo veel tijd verspild met piekeren over dingen – familie, ziekte, wat ik zal aantrekken! Ik vind het moeilijk om me helemaal geen zorgen te maken. Als je je geen zorgen maakt, is het net alsof het je allemaal niet interesseert.
 
Ik denk dat er een verschil is tussen bezorgd zijn, wat aanzet tot bidden, en piekeren. De oplossing is volgens mij dat we er echt op moeten vertrouwen dat God onze gebeden hoort en dat Hij zal doen wat nodig is. Hopelijk vindt Hij het niet erg als we steeds maar blijven vragen!
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.