Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
afbeelding van Bible In One Year | bijbeljaar.nl
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Wanhopig 

8 december - dag 342

Jij bent gemaakt voor een intieme relatie met God. Jezus is gekomen om dat mogelijk te maken. Ik merk dat ik soms afgeleid ben; dan word ik helemaal in beslag genomen door andere dingen. Zelfs mijn werk voor God kan in de weg staan van mijn relatie met Hem. Op andere momenten merk ik dat ik wanhopig smacht naar Gods nabijheid, naar zijn genade en barmhartigheid. Als we wanhopig zijn, kan alleen Gods nabijheid ons geruststellen.

1. Smachten naar Gods gedachten

Het is een onvoorstelbare zegen om iedere ochtend wakker te worden in de wetenschap dat God bij je is en met je wil praten: 'Ik ben dicht bij u, elke ochtend weer' (v.18c, BGT). Daarom vind ik het zo heerlijk om 's ochtends te beginnen met Bijbellezen. Ik smacht ernaar Gods gedachten te kennen.
 
David smacht naar God. Hij wil Gods gedachten kennen: 'Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u' (vv.17-18).
 
David wil koste wat kost voorkomen dat hij God voor het hoofd stoot:
 
'Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is' (vv.23-24).


Heer, ik smacht ernaar om uw gedachten te kennen en uw stem te horen. Wilt U mij bij U brengen? Trek mij naar U toe.
 

2. Smachten naar Gods waarheid

Kortgeleden kwam ik in aanraking met een gevaarlijke en bedrieglijke Zuid-Koreaanse sekte, Shincheonji, die heimelijk kerken over de hele wereld proberen binnen te dringen. Deze dwaalleraren nodigen jonge mensen uit voor een 'Bijbelstudie', brengen hen van het juiste pad en leren hun om andere mensen te misleiden.
 
Judas dringt er bij zijn lezers op aan dat zij vasthouden aan Gods waarheid en zich niet laten misleiden door dwaalleraren: 'Ik moet jullie ernstig waarschuwen. Want jullie moeten blijven strijden voor het enige ware, christelijke geloof dat aan jullie is doorgegeven' (v.3, BGT).
 
Judas spoort zijn lezers aan om vast te houden aan de leer die 'eens en voor altijd is doorgegeven aan wie God toebehoren' en daarvoor te vechten (v.3, GNB). De waarheid is heel belangrijk. De waarheid is aan jou toevertrouwd (v.3). Jij moet vechten voor het geloof tegen dwaalleraren en dwaalleren. Waarom?
 
Ten eerste omdat we weten dat God over hen zal oordelen en dat is een ernstige zaak (vv.5-10). Ten tweede omdat we weten hoeveel kwaad ze kunnen aanrichten, ook een ernstige zaak (vv.11-16): ze 'zorgen voor ruzie in de kerk [en] doen alleen waar ze zelf zin in hebben' (v.19, BGT).
 
Judas geeft een beschrijving van de kenmerken van dwaalleraren en hun leer. De meeste sektes hebben ten minste een van deze kenmerken:

 • Ze misleiden. Ze mengen zich ongemerkt onder u (v.4).
 • Ze wijzen autoriteit af. 'Zij vinden verboden seks geen probleem, en ze zeggen: 'God zal ons wel vergeven' ' (v.4b, BGT).
 • 'Volgens hen is Jezus Christus niet onze Heer en onze enige meester' (v.4c, BGT).
 • Ze kijken neer op en 'lasteren alles waarvan ze geen weet hebben' (v.10a).
 • 'Ze volgen hun eigen slechte verlangens' (v.16b, BGT).
 • 'Die mensen schamen zich nergens voor. Ze gieten zich vol met wijn, en zorgen alleen voor zichzelf' (v.12b, BGT).
 • 'Ze doen niets anders dan zeuren en zagen' (v.16).
 • '... zij willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het. En als zij eens aardig zijn, doen zij het om er beter van te worden' (v.16, HB).
Gods volk wordt opgeroepen om te smachten naar Gods waarheid. Aan het begin en aan het eind van de brief gaat het over een hechte band met God en over hoe je moet leven als iemand die smacht naar Gods waarheid.
 
Ik vind de manier waarop Judas zijn brief begint zo mooi. Hij beschouwt zichzelf als 'dienaar van Jezus Christus' (v.1). Er is geen hogere roeping en geen bevrijdender taak dan elke dag te beschouwen als kans om Jezus Christus te dienen.
 
Judas verzekert zijn lezers dat ze zijn 'geroepen' en worden 'bemind' door God de Vader en dat ze worden 'beschermd' door Jezus Christus (v.1, GNB). Dit geldt voor iedere christen. Hij wenst zijn lezers 'barmhartigheid', 'vrede' en 'liefde in overvloed' (v.2). Als deze verzen de hele Bijbel zouden vormen, zouden we genoeg hebben om ons hele leven over na te denken.
 
Hij eindigt zijn brief met de volgende aansporing:
 • Verdiep je in de waarheid: '... u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden' (v.20, HB).
 • Bid: 'Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest' (v.20b). De Heilige Geest zal ons naar de waarheid leiden.
 • Blijf dicht bij God: '... houd vast aan Gods liefde' (v.21a).
 • Wees barmhartig: 'Als mensen verkeerde dingen doen, probeer hen dan te redden van Gods straf. (...) Maar pas op voor hun gevaarlijke invloed' (v.23, BGT).
   

Heer, help ons om niets liever te willen dan vasthouden aan uw waarheid en te vechten voor het geloof (v.3).
 

3. Smachten naar Gods gerechtigheid en zegen

Zacharia waarschuwt voor Gods oordeel en benadrukt dat het volk Gods gerechtigheid nodig heeft (hoofdstuk 5). We lezen ook over grote hoop. De profeet voorspelt dat de tempel weer zal worden opgebouwd en dat God weer onder zijn volk zal wonen.
 
Jozua de hogepriester is een voorafschaduwing van Christus. Hij draagt een kroon op zijn hoofd (6:11) en wordt 'de Telg' genoemd (v.12). Hij zal de tempel van de Heer weer opbouwen, zal bekleed worden met koninklijke waardigheid en zal heersen vanaf zijn troon. Hij zal ook een priester zijn op zijn eigen troon (v.13). Net als Melchisedek combineert hij de rol van koning en priester. Dit beeld wordt waarheid in Jezus, de hoogste koning (Openbaring 17:14) en onze hooggeplaatste hogepriester (Hebreeën 4:14).
 
Net als het volk van God vroeger, word jij ook geroepen om orde op zaken te stellen in je leven en te zorgen dat recht beschikbaar is voor iedereen: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen' (Zacharia 7:9-10).
 
Er is zo'n vuur in Gods hart dat je bijna zou kunnen zeggen dat het grenst aan wanhoop: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem (...) Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. “Stad van trouw” zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten “Heilige berg” ' (8:2-3).
 
De Heer van de hemelse machten spreekt over een geweldige toekomst voor het volk van God. Er zal vrede, harmonie, voorspoed, vreugde en waarheid zijn. Net als toen geldt ook voor ons dat we nu al kunnen genieten van een paar van deze zegeningen, maar van andere nog niet. God zegt: '... nu behandel ik jullie niet meer als vroeger' (v.11) en 'nu heb ik me voorgenomen om het volk van Jeruzalem en Juda goed te doen. Geef dus de moed niet op' (v.15).
 
Je kunt nu al genieten van veel zegeningen door je verbondenheid met Christus, maar andere zegeningen zul je pas ten volle ervaren in de toekomst, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.
 
We moeten ons nu inspannen om deze zegen te realiseren: '... zo zult u nu een zegen zijn, want Ik zal u heil en verlossing geven. Wees daarom niet bang en laat de moed niet zakken' (v.13b, HB).
 
God bekommert zich om iedereen, jong en oud. Daarom moeten ook wij ons bekommeren om mensen van alle leeftijden: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen' (vv.4-5).
 
God vindt de waarheid en vrede belangrijk, en daarom moeten wij ons hiervoor inzetten: 'Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken; wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed (...) houd de vrede en waarheid in ere!' (vv.16-19).
 
Boven alles vindt God het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de zegen van zijn nabijheid ervaren. Je moet de mensen om je heen die God nog niet kennen door Christus tot zegen zijn en hen op God wijzen door wat je doet en zegt. Als anderen zien wat God voor je betekent, zullen ze Hem willen kennen. 'En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.” ' (v.23).
 
Als je niets liever wilt dan een kanaal zijn voor Gods liefde, recht en zegen, zullen andere mensen Gods nabijheid leren kennen.
 

Heer, we smachten naar U. Wilt U uw kerk vullen met uw aanwezigheid. Help ons om een plaats te zijn waar wordt gezorgd voor arme mensen en mensen in nood, een plaats van waarheid en vrede, een plaats waar mensen hun vrienden en familie mee naartoe nemen omdat ze hebben gehoord dat God bij ons is.
 

Pippa's bijdrage

Psalm 139:23-24


'Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.'
 
Laat God ons hart onderzoeken, want wij kunnen onszelf voor de gek houden. Ik maak me vaak zorgen. God kent ze allemaal. Ik moet ze in zijn hand leggen, ze loslaten en me door Hem laten leiden.
 

Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2017 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.