Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Zo voel je Gods liefde voor jou

18 juli - dag 199

'Feel' is een nummer van Robbie Williams waarin hij zingt dat hij gewoon echte liefde wil voelen. God wil dat je zijn liefde voor jou kunt voelen. Hij wil dat je zijn liefde toelaat in je hart. Vandaag kun je zijn liefde op een nieuwe manier ontvangen.
 
Toen hij twee was, wilde onze kleinzoon een keer de liefde van zijn vader voelen. Hij stak zijn armpjes omhoog en zei: “Papa kus”. Mijn zoon tilde hem op, sloeg zijn armen om hem heen, kuste hem en knuffelde hem. Het is heerlijk om de hand van je vader vast te houden, maar het voelt nog oneindig veel beter als hij zijn armen om je heen slaat. Dit is een illustratie van hoe je Gods liefde kunt ervaren.
 
We weten dat God van ons houdt vanwege het kruis: 'God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Romeinen 5:8). We kunnen Gods liefde ervaren door de Heilige Geest: '[God] heeft ons hart gevuld met Zijn liefde door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft gegeven' (v.5, HB).
 
Augustinus merkt op dat de hele Bijbel gaat over de liefde van God. Raneiro Cantalamessa schrijft: 'Deze boodschap verklaart alle andere boodschappen en geeft ze extra kracht. De liefde van God is het antwoord op alle waarom-vragen in de Bijbel; het waarom van de schepping, het waarom van de menswording en het waarom van de verlossing. Als het geschreven woord van de Bijbel zou kunnen worden veranderd in een gesproken woord met een stem, zou deze stem heel hard roepen: “De Vader houdt van je!” (Johannes 16:27). Alles wat God doet en zegt in de Bijbel is liefde, zelfs Gods woede is alleen maar liefde. God 'is' liefde!' 

1. Gods liefde is groot en persoonlijk

Als je beseft hoe groot Gods liefde voor jou is, kun je niet anders dan Hem loven: 'U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen' (v.12).
 
David wist dat dit de liefde was van een persoonlijke God die geeft om ieder mens. Hij schrijft: 'Groot is uw liefde voor mij' (v.13a, WV). Net als David ben ook jij een kostbaar kind van God.
 
Het ligt in Gods aard om lief te hebben. 'Here, U bent een God Die genade geeft en vol medelijden en liefde naar mij omziet. Ook bent U heel geduldig en toont mij Uw liefde, goedheid en trouw' (v.15, HB). Hij bidt: 'Geef mij een teken van uw goedheid' (v.17a). Hij wist dat God van hem hield en bad: 'Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn, maar alleen U zal dienen' (v.11b, HB). Hij wilde iets terugdoen in antwoord op Gods liefde voor hem; hij wijdde zichzelf volledig aan God. 
 

Heer, U bent barmhartig en genadig en vol liefde en trouw. Dank U dat uw liefde voor mij zo groot en persoonlijk is. Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn.
 

2. God bewijst zijn liefde en stort die uit

Geloof je dat God echt van je houdt? Gods liefde laat je nooit in de steek en Hij zal altijd van je blijven houden. Zijn liefde voor jou is groter dan jouw tekortkomingen en hij wil dat je zijn liefde aanneemt in geloof.
 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, houdt God van je en wil Hij je het leven geven. Hij maakt doden levend (4:17). God heeft Jezus tot leven gewekt uit de dood. Op een dag zal iedereen die in Christus is gestorven weer tot leven worden gewekt. Jezus zegt dat Hij is gekomen zodat jij, tot die tijd komt, het leven in al zijn volheid kunt ervaren (Johannes 10:10).
 
Paulus gaat door met zijn beschrijving van het geloof van Abraham. Abraham geloofde dat hij en Sara een kind zouden krijgen, hoewel dat menselijkerwijs onmogelijk was.
 
'Abraham twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd' (Romeinen 4:20-21). Paulus herhaalt met andere woorden dat Abraham gerechtvaardigd was door geloof.
 
Rechtvaardiging door geloof is niet voorbehouden aan Abraham, 'maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt' (v.24). Ook jij bent gerechtvaardigd door geloof. God 'heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en Hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren' (v.25, HB).
 
Paulus vervolgt zijn betoog met de onthutsende gevolgen van dit feit. Omdat jij als rechtvaardige bent aangenomen op grond van je geloof, leef je in vrede met God. Door je geloof heb je toegang gekregen tot Gods genade (5:1-2). Je kunt elke dag naar Hem toegaan en met Hem praten, omdat je weet dat er niets tussen jou en Hem in staat.
 
'Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden' (v.3, HB). We kunnen blij zijn als we het moeilijk hebben: 'We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is' (vv.3-5).
 
Gods liefde doet ons hart overstromen. Deze gewaarwording van Gods liefde is intens en overweldigend. Het is het werk van de Heilige Geest die je helpt Gods liefde te voelen. Als je dit gevoel niet kent, het gevoel dat de Heilige Geest je hart vult, raad ik je aan om God gewoon te vragen om je nu te vervullen met zijn Geest.
 
Paulus is nog niet uitgepraat over Gods liefde. Hij zegt dat God Jezus heeft gezonden om voor jou te sterven, ook als je je tegen Hem verzet. 'God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (v.8).
 
Geven is de essentie van de liefde. Hoe duurder het geschenk en hoe minder de ontvanger het verdient, hoe groter de liefde die ermee gepaard gaat.
 
Hierdoor weet je dat God van je houdt. De Vader stond toe dat zijn Zoon uit zijn armen werd gerukt en aan het kruis werd gehangen. Dat hebben we niet verdiend; we waren goddeloze zondaren, en toch stierf Jezus voor ons. God spaarde zijn eigen zoon niet. Zo veel houdt Hij van jou.
 
Als God zo veel van jou houdt, kun je zeker zijn van een veilige toekomst. ‘Vroeger waren we dus vijanden van God. Maar nu is het goed tussen God en ons, dankzij de dood van zijn Zoon. Want dankzij de dood van Christus ziet God ons als goede mensen. En dus zullen we ook voor eeuwig gered worden. Daar hoeven we niet aan te twijfelen' (vv.9-10, BGT).
 

Heer, dank U dat U zo veel van mij houdt dat U voor mij gestorven bent. Ik vraag U om uw liefde weer in mijn hart te gieten door uw Heilige Geest en me diep van binnen uw liefde te laten voelen.
 

3. Gods liefde en leed

Weet je dat Gods woede niets anders is dan liefde? In dit gedeelte zien we hier een voorbeeld van. Gods woede is gericht tegen zorgeloze, zelfverzekerde leiders (6:1, WV).
 
'Jullie liggen maar op bed,
jullie zitten lui op de bank.
Jullie eten lekker vlees, vlees van de beste dieren.
Jullie schreeuwen en maken muziek.
Jullie doen alsof je net zo goed muziek kunt maken als koning David zelf!
Jullie drinken wijn uit grote bekers.
Jullie verwennen jezelf met de lekkerste geurtjes.
En dat het volk van Israël pijn heeft, dat maakt jullie niets uit.' (vv.4-6, BGT)
 
Het is niet zozeer dat ze genieten van het goede van het leven; dat is op zich geen zonde. Het gaat erom dat de toestand van het volk van God hun koud laat. God haat hoogmoed en arrogantie (vv.6,8) waardoor we denken dat we Hem niet nodig hebben en waardoor we zijn liefde voor ons niet kunnen voelen en anderen niet kunnen liefhebben zoals Hij ons liefheeft.
 
Als de leiders van Gods volk hadden gehouden zoals Hij van hen hield, hadden ze het verschrikkelijk gevonden dat het land te gronde ging.
 
Amos was iemand die het wel ter harte ging en die actie ondernam. Hij bemiddelde voor het volk (7:1-6).
 
Amos was een gewone man: 'Ik ben helemaal geen profeet, en ook geen profetenleerling. Ik ben veeboer en vijgenteler. Maar de HEER heeft me van achter mijn schapen vandaan gehaald, en het is de HEER die tegen me heeft gezegd: 'Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar' ' (vv.14-15). God nam geen genoegen met toekijken hoe het onrecht floreerde. Daarvoor houdt Hij te veel van zijn volk. Hij schakelde Amos in om het volk te waarschuwen voor de gevolgen van hun manier van leven en om ze aan te sporen terug te keren naar zijn wegen.
 
Laten we net als Amos bidden en bemiddelen voor ons land:
 

'Heer, mijn God, vergeef het volk' (v.2). Ontferm U over ons met uw grote liefde. Dank U voor uw liefde voor uw kerk. Dank U dat U de macht hebt om de doden tot leven te wekken (Romeinen 4:24). Heer, we bidden dat er meer mensen mogen opstaan die uw woorden horen en ze met moed, overtuigingskracht en liefde uitspreken.
 

Pippa's bijdrage

Amos 6:4a


'Jullie liggen maar op bed, jullie zitten lui op de bank.' (BGT)
 
Dat zouden we wel willen!
 

Vers van de dag
Romeinen 5:5

'Gods liefde [is] in ons hart uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.