Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je hoop in moeilijke tijden

19 mei - dag 139

Hoe moeilijk de situatie waarin je je bevindt ook is, hoeveel problemen je ook hebt, er is hoop. Hoop is de stellige verwachting dat Gods zegen uiteindelijk zal rusten op dit leven en het toekomstige leven. Hoop is gebaseerd op de goedheid en de beloften van God. Met Jezus is er altijd hoop.
 
Net als Lazarus in het gedeelte van het Nieuwe Testament voor vandaag lijken bepaalde delen van de kerk wel voortijdig doodverklaard. In zijn boek 'The Death of Christian Britain' schrijft Callum Brown: 'Dit boek gaat over de teloorgang van de onderliggende religieuze morele identiteit van de natie. In tegenstelling tot andere historische veranderingen is dit geen traag en langdurig proces geweest. Het heeft honderden jaren gekost (in wat bekendstaat als de 'donkere middeleeuwen') om Groot-Brittannië tot het christendom te bekeren, maar in minder dan veertig jaar tijd heeft het land het christendom de rug toegekeerd.' Ook in Nederland zien we vaak koppen als 'Crisis in de kerk' en 'Dramatische afname in kerkgang' en 'Weer minder mensen naar de kerk'.
 
Tegelijkertijd zien we de gevolgen van een maatschappij die probeert om God buiten te sluiten. In Groot-Brittannië eindigen dagelijks meer dan 300 huwelijken in een echtscheiding. Elke zes seconden belt iemand met een hulplijn. In de pornoindustrie gaan miljarden om. Er zijn veel meer paranormale hulpverleners (reiki, astrologen, heksen etc.) dan christelijke hulpverleners.
 
En Groot-Brittannië staat hierin niet alleen. In veel landen zien we dezelfde ontwikkelingen. Niet alleen landen maken moeilijke tijden door. Ook in ons persoonlijk leven komen we op een gegeven moment in zwaar weer. We krijgen te maken met allerlei moeilijkheden. Wat is je hoop in moeilijke tijden?
 

1. Hoop dat het goede het kwade uiteindelijk zal overwinnen

Ben je wel eens bang voor iets waar je in je leven mee wordt geconfronteerd? David schrijft: '... mijn vijanden maken me bang' (v.2b, BGT).
 
Hij had het heel zwaar met 'die misdadige bende', 'meute van boosdoeners' (v.3), 'boze plannen' (v.6a, WV) en 'valstrikken' (v.6b, HSV). Toch is hij ervan overtuigd dat God het kwade zal overwinnen. Wat moeten we doen in dergelijke situaties? De psalm voor vandaag geeft ons een paar hints:
 • Vraag God om hulp

  David bidt: 'God, luister naar mij, hoor hoe ik klaag! Bescherm mij' (v.2, BGT). David vraagt God: 'behoed mij voor de dreiging van de vijand' (v.2b).
   
 • Verheug je in de Heer

  'De oprechte mens verheugt zich in de HERE' (v.11a, HB). Paulus verwoordt het als volgt: 'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd' (Filippenzen 4:4).
   
 • Blijf dicht bij de Heer

  Zoek je toevlucht bij de Heer (Psalm 64:11b). Schuil bij Hem.
   
 • Blijf God lofprijzen

  'Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem' (v.11c, HB). '... wie oprecht is van hart zingt zijn vreugde uit' (v.11c, WV).


Heer, dank U dat ik er zeker van mag zijn van dat het goede het kwade uiteindelijk zal overwinnen en dat ik nooit alleen ben. Heer, ik wil U loven en prijzen.
 

2.  Hoop in de opstanding van Jezus

Ben je bang voor de dood? Veel mensen zijn bang voor de dood. Maar als je in Jezus gelooft, hoef je niet bang te zijn voor de dood. Jezus heeft de macht van de dood overwonnen.
 
Ik hoorde Russell Brand, een Engelse komiek, ooit zeggen dat lachen verslavend is omdat de dood onvermijdelijk is. “Het geeft ons een tijdelijke uitweg, want als je lacht ben je even niet meer bang voor de onafwendbaarheid van de dood.” Ieder mens krijgt vroeg of laat te maken met de dood. Waar vinden we hoop?
 
In het gedeelte voor vandaag zien we hoe volkomen menselijk Jezus is als Hij oog in oog staat met de dood. Lazarus was zijn vriend; Jezus hield van hem (v.5). Hij was aangegrepen door verdriet om zijn dood (v.33, HB). Het kortste vers van de Bijbel luidt: 'Jezus huilde' (v.35, HB).
 
Jezus is ook het enige antwoord op de dood. Jezus zei tegen Martha: “Je broer zal uit de dood opstaan.” 'Ja', zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven’ (vv.24–26).
 
Er is leven na de dood. Jezus is gestorven en opgestaan. Iedereen die in Jezus gelooft zal opstaan uit de dood. Als voorproef op de toekomst wekt Jezus Lazarus op uit de dood.
 
Het verhaal van Lazarus is het verhaal van ons allemaal. Jezus roept je om op te staan en ten volle te leven zodat je leven kunt geven. Hij roept je om je familie, je vrienden, je collega's en de hele wereld hoop te geven.
 
Deze opstandingskracht leeft in jou. Paulus schrijft aan de kerk van Rome: 'Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft' (Romeinen 8:11). Jouw hoop voor de toekomst is gebaseerd op de opstanding van Jezus Christus.
 
Het christendom is de grootste beweging van alle tijden. Het is de enige gemeenschap die geen leden verliest aan de dood. Ik herinner me dat een van onze zoons als klein jongetje zei: “Als jij doodgaat, ben ik verdrietig. Maar als ik je dan terugzie in de hemel ben ik niet meer verdrietig!”
 
Moeder Teresa kreeg kort voor haar dood de vraag: “Bent u bang om dood te gaan?” Ze antwoordde: “Hoe kan ik bang zijn? Sterven is thuiskomen bij God. Ik ben nooit bang geweest. Integendeel, ik kijk ernaar uit!”
 
Dit gedeelte biedt ook een hoopvol beeld voor de kerk. Delen van de kerk zijn ziek en veel mensen beweren dat de kerk op sterven na dood is. Sommige delen van de kerk lijken wel 'ingeslapen' (Johannes 11:11). En er hangt soms 'een lijklucht' (v.39, HB).
 
Dit gedeelte laat ons zien dat Jezus de macht heeft om zelfs de doden tot leven te wekken. De kracht van de opstanding werkt ook nu nog door in de kerk. Diezelfde Jezus die tegen Lazarus zei: 'Deze ziekte loopt niet uit op de dood' (v.4a) beloofde ook: '[ik] zal mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen' (Matteüs 16:18).
 
Sommige delen van de kerk lijken wel voortijdig begraven. Jezus zei over Lazarus: 'Maak de doeken los en laat hem gaan' (Johannes 11:44c). Misschien zou Jezus ook wel zoiets zeggen tegen delen van de kerk van vandaag. Een krant in Brighton beschreef de gebeurtenissen bij een van onze nieuwe gemeenten, St. Peter's in Brighton, 'alsof de officieuze kathedraal van de stad net als Lazarus weer tot leven was gewekt.' We hebben ons programma voor het stichten van kerken 'project Lazarus' genoemd.


Heer, ik bid voor uw kerk. Vergeef ons als we in slaap zijn gesukkeld en een lijklucht verspreiden. We weten dat de staat van de kerk U aangrijpt, dat U huilt om de kerk en dat U uit liefde zult handelen.
 
Geef nieuw leven. Laat de kerken in ons land weer tot leven komen.
 

3. Hoop in het woord van de Heer

Besef je dat God met je wil praten? Je kunt net als Samuel zeggen: 'Spreek, HEER, uw dienaar luistert' (3:9).
 
Niet alleen het volk van God had het zwaar; iedereen had het zwaar (4:7). In die tijd leek het wel alsof God maar weinig van zich liet horen. 'Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door' (3:1b).
 
Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor Eli om te zien hoe zijn zoons zich niets aantrokken van de Heer en zich misdroegen. We lezen hoe ze naar bed gingen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent (2:22). Ze minachtten God die heeft gezegd: 'Wie mij hoogachten acht ik hoog, maar verachtelijk zijn zij die mij geringschatten!' (v.30c).
 
Als gevolg van deze minachting voor God wordt het volk van God verslagen (4:1b-11). Als Eli sterft, is hij kapot van verdriet (vv.12-18). Zijn schoondochter bevalt van een kind dat de naam Ichabod krijgt: 'Geen glorie meer' (vv.19-22, NB).
 
En toch, ook in deze verschrikkelijke tijden voor het volk van God gloort er hoop. De Heer riep Samuel (3:4). God maakte zich kenbaar aan Samuel en hij luisterde naar de Heer (vv.9-10). Hij zei: 'Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister' (v.9, BGT). De Heer zei: 'Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten' (v.11).
 
Samuel was bereid om de boodschap in zijn geheel door te geven, hoewel hij wist dat de mensen het niet zouden willen horen en dat het moeilijk en pijnlijk zou zijn (v.18). Hij hield niets achter. Daardoor kon God hem gebruiken voor grote dingen: 'Samuel groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd' (v.19).


'Spreek, HEER, uw dienaar luistert' (v.9). Help me om goed te luisteren naar het woord van God en het door te geven zodat ook andere mensen hoop vinden in het woord van de Heer.
 

Pippa's bijdrage

1 Samuel 3


Ik zou zo graag Gods stem duidelijker horen. God begon tegen Samuel te praten toen hij nog maar een kind was. Misschien zou ik God beter kunnen horen als mijn hoofd niet zo vol zat met alle dingen die ik moet doen. Samuels leven was niet zo vol met afleiding als het onze. Hij leefde minder in de wereld en meer met God.
 

Vers van de dag
Johannes 11:25

'Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.