Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
 Psalm     Nieuwe Testament     Oude Testament

Je invloed gebruiken ten goede

14 augustus - dag 226

De geschiedenis wordt voor een groot deel bepaald door invloed. Leiderschap heeft te maken met invloed. Iedereen heeft invloed op andere mensen. Daarom is iedereen in een bepaald opzicht een leider. Volgens sociologen heeft zelfs de meest introverte persoon tijdens zijn of haar leven invloed op het leven van 10.000 anderen. We hebben allemaal op allerlei verschillende manieren invloed op elkaar; van wat we eten bij de lunch en welke films we kijken tot belangrijker zaken als waarheid en ethiek.
 
Mijn leven is beïnvloed door heel veel mensen: mijn ouders, leraren, vrienden en familie. Zo heb ik zelf ook invloed gehad op anderen met mijn woorden en daden, soms ten goede, soms ten kwade.
 
Een Afrikaans spreekwoord luidt: 'Als je denkt dat je te klein bent om iets te betekenen, dan heb je nog nooit een nacht doorgebracht met een mug.' De mug voegt iets irritants toe, maar het principe is hetzelfde. Eén mens kan een einde maken aan groot onrecht. Eén mens kan de waarheid een stem geven. De vriendelijkheid van één mens kan een leven redden. Ieder mens doet ertoe.
 
Hoe maak je je invloed zo groot mogelijk en gebruik je die invloed ten goede?
 

1. Ten gunste van iedereen

God heeft Israël uitgekozen. Hij heeft het volk Israël op een heel bijzondere manier gezegend. Het was niet zijn bedoeling dat de mensen verwaand zouden worden en zich beter zouden voelen dan anderen. Het was de bedoeling dat zij de hele wereld tot zegen zouden zijn (Genesis 12:3). Ze werden gezegend om tot zegen te zijn. Ze werden geroepen om hun invloed te gebruiken ten gunste van alle volken.
 
Nu heeft God ons, de kerk, gekozen om alle mensen tot zegen te zijn. Jij bent gezegend om tot zegen te zijn.
 
Deze psalm is bedoeld voor meer volken. De psalm verkondigt de wonderen en zegeningen van God voor iedereen. Het is je roeping om te zegenen door:

 • Aanbidding

  We lezen dat aanbidding creatief en vernieuwend zou moeten zijn: Ze zongen 'een nieuw lied' (Psalm 96:1).
   
 • Getuigenis

  'Vertel aan alle volken, elke dag:
  'De Heer bevrijdt ons.
  Hij is machtig, hij doet wonderen (...)
  Vertel overal op aarde: 'De Heer is koning!' ' (vv.2b-3,10a, BGT).
   

Help ons, Heer, om ons niet naar binnen te keren of zelfgenoegzaam te worden. Laat alles wat we doen als individu en als gemeenschap naar buiten gericht zijn om de wereld tot zegen te zijn en uw redding elke dag weer te verkondigen.
 

2. Het goede nieuws bekendmaken

Paulus is zich heel erg bewust van zijn invloed als christen en vooral als apostel. Hij is vastbesloten om zijn goede invloed zo groot mogelijk te maken en alles te verdragen om de verkondiging van het evangelie van Christus niets in de weg te leggen (v.12b).
 
Het lijkt erop alsof hij zijn roeping tot single-zijn ziet als een van de manieren waarop hij zijn invloed zo groot mogelijk kan maken. Hij suggereert niet dat er iets mis is met het huwelijk. Zo te zien waren de andere apostelen, onder wie 'de broers van de Heer en Kefas', wel getrouwd (v.5).
 
Een andere manier om zijn invloed te vergroten is een tweede baan: hij werkt voor de kost. Hij maakt heel duidelijk dat hij dit niet hoeft te doen: 'Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien' (v.14). 'Zo heeft de Here ook gezegd dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden onderhouden door de mensen die dat goede nieuws ontvangen' (v.14, HB). Met andere woorden: wij christenen moeten mensen die het evangelie verkondigen als hun fulltime werk, financieel steunen.
 
Paulus wil benadrukken dat hij geen gebruikmaakt van dit recht: 'Maar ik heb niets van jullie aangenomen. Ik heb het moeilijk, maar dat vind ik niet erg. Want ik wil maar één ding: het goede nieuws over Christus vertellen zonder er iets voor te vragen' (v.14, BGT).
 
Paulus is helemaal vol van het verkondigen van het evangelie. Hij wil niet dat ook maar iets het effect van deze boodschap in de weg staat. Daarom maakt hij geen gebruik van zijn rechten; hij vindt zijn missie veel belangrijker (v.15a). Hij heeft het gevoel dat hij niet anders kan, dat het een opdracht is van God (v.16a, BGT). Hij schrijft: 'Het zou er slecht voor mij uitzien, als ik het niet bekendmaakte' (v.16b, HB). Voor zijn gevoel doet hij gewoon zijn plicht.
 
Wat hij het allerliefste wil, is dat mensen het evangelie kunnen horen zonder er iets voor te betalen (v.18). Hij sterft liever dan dat hij het evangelie niet meer mag verkondigen zonder er iets voor terug te vragen: 'Ik zou nog liever van honger omkomen dan mij de voldoening te laten afnemen dat ik u het goede nieuws gebracht heb zonder er loon voor te krijgen' (v.15b, HB).
 
Dit is een van de redenen waarom wij het zo belangrijk vinden dat niemand hoeft te betalen voor Alpha. En daarom moeten we de verleiding weerstaan om mensen om een bijdrage te vragen nadat ze Alpha hebben gevolgd. We willen niet dat mensen direct of indirect moeten betalen voor het voorrecht om het evangelie te horen. Paulus zegt: 'Ik zou liever sterven' (v.15b).
 
Ik weet nog dat Billy Graham in 1989 naar Londen kwam om het evangelie te verkondigen. Er werd voorgesteld om 1 pond toegang te heffen, zodat geen van de plaatsen verloren zou gaan. Dit voorstel werd subiet afgewezen. Billy Graham had bepaald dat hij het evangelie altijd gratis zou verkondigen.
 

Heer, help ons om altijd het voorbeeld van Paulus te volgen en om onze invloed en de invloed van het evangelie zo groot mogelijk te maken door het evangelie gratis te verkondigen. Help ons om alles te verdragen, zodat niets de verkondiging van het evangelie in de weg staat.
 

3. Goed zaad planten

Salomo is zich heel erg bewust van de macht van invloed. Deze invloed kan ten goede of ten kwade zijn.
 
Eén wijs persoon kan een stad redden (9:13-18a). Maar aan de andere kant kan een dwaas alleen al veel goeds te gronde richten (v.18b). Hitler, Stalin en Pol Pot zijn hier afschrikwekkende voorbeelden van. Eén mens kan zijn of haar invloed ten kwade gebruiken en enorm veel schade aanrichten.
 
Maar de invloed hoeft niet zo groot te zijn als bij deze tirannen om een slecht effect te hebben. 'Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg' (10:1). Zoals één dode vlieg al een slecht effect kan hebben, zo kan ook een mens met weinig invloed goed of kwaad doen. We kunnen allemaal de vlieg in de zalf zijn!
 
De schrijver heeft veel te zeggen over hoe je een goede invloed kunt hebben:

 • Pas op je woorden

  Salomo wijst erop dat de woorden die de wijze in de mond neemt, hem respect geven (v.12a). Reageer met kalmte als iemand tegen je uitvalt (v.4).

  En roddel niet over je leiders en spreek geen kwaad over hen. Pas op wat je zegt en zelfs op wat je denkt: 'Maar vervloek de koning zelfs niet in gedachte en de rijke zelfs niet in je slaapvertrek, want de vogels van de hemel zeggen het voort, hun vleugels brengen je woorden verder' (v.20).
   
 • Neem risico

  Je moet risico's nemen om je goede invloed zo groot mogelijk te maken. 'Geef alles wat je hebt, maar weg. Want later krijg je het wel weer terug. Deel je bezit met veel anderen' (11:1-2a, BGT). Met andere woorden: 'wie niet waagt, wie niet wint'. William Ward, een Engelse zendeling van begin negentiende eeuw, heeft geschreven: 'Liefhebben is het risico nemen dat je liefde niet wordt beantwoord. Proberen betekent het risico lopen van mislukking. Maar risico's zijn er om genomen te worden, omdat het grootste gevaar van het leven is om niets te riskeren.'

  Als we te voorzichtig zijn, bereiken we nooit iets. 'Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe' (v.4). We kunnen dit principe ook toepassen op het planten van kerken. Dit vraagt om risico nemen en om vastberadenheid. We moeten ons niet laten afschrikken door obstakels die onoverkomelijk lijken. We moeten ons niet uit het veld laten slaan door 'wind' en 'wolken'.
   
 • Besteed niet al je energie aan één initiatief

  Als je je invloed zo groot mogelijk wilt maken, moet je misschien het een doen en het ander niet laten: 'Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal' (v.6).

  Zet niet al je geld op één paard. Doe alles wat je kunt en laat geen kans onbenut. Daarom moeten we als kerk zaad zaaien in alle richtingen: door aanbidding, gebed, leiderschap, discipelschap, theologische training, sociale transformatie, evangelisatie, werk in gevangenissen en hulp aan armen en mensen aan de randen van de samenleving.
   
 • Grijp je kansen

  Het leven is maar kort. Je hebt een beperkt aantal kansen: 'Als je lang leeft, geniet dan van elke dag (...) Geniet van het leven zolang je nog jong bent! Wees gelukkig in je jeugd' (vv.8a,9a, BGT).
Het boek eindigt met een einde aan alle zoektochten en vragen. De zin van het leven vind je in je band met God: '... heb ontzag voor Hem en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens' (12:13b).
 

Heer, help me om ontzag te hebben voor U en om uw geboden na te leven. Help me om mijn invloed ten goede te gebruiken en niet ten kwade. Help me om alle kansen die U mij geeft te benutten.
 

Pippa's bijdrage

Prediker 12:12


'Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.'
 
Wat een vooruitziende blik! Had Salomo enig idee hoeveel boeken er in de loop van de tijd geschreven zouden worden over de meest uiteenlopende onderwerpen? Er zijn zoveel prachtige, inspirerende boeken, maar er zijn er ook heel veel waarvoor dat niet geldt. Ik kon wel meevoelen met mijn kinderen toen ik ze jaren geleden hielp met hun boekenlijst. Ze zeiden: “Ik hou niet van boeken. Ze staan vol met woorden!”
 

Vers van de dag
Prediker 11:10a

'Zet alle zorgen van je af...'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.