Copy
Je dagelijkse mail van bijbeljaar.nl
Bekijk deze mail in je browser
Spreuken     Nieuwe Testament     Oude Testament

Acht dingen die God echt belangrijk vindt

11 april - dag 101

Ik heb geweldige ouders gehad. Ze hadden duidelijke normen en waarden. Mijn zus en ik wisten precies wat ze belangrijk vonden.
 
Wat mijn vader het belangrijkst vond was eerlijkheid. Ik weet nog dat mijn vader altijd zei: “Ik verwacht dat je me gelooft.” Hij beschouwde eerlijkheid als het hoogste goed en ging soms heel ver om die norm te handhaven.
 
Tijdens hun verloving waren hij en mijn moeder in een verkeerde bus gestapt. De buschauffeur wilde geen geld aannemen omdat ze maar een paar meter waren meegereden. Mijn vader was heel ongelukkig omdat hij voor zijn gevoel niet had betaald wat hij schuldig was. Hij maakte het geld alsnog over naar het vervoersbedrijf. Zij stuurden het terug. Hierna volgde een uitgebreide briefwisseling die mijn moeder maar moeilijk kon begrijpen. Ze maakte er grapjes over dat ze bijna de verloving had verbroken.
 
Ik herinner me veel vergelijkbare voorvallen uit mijn jeugd. Mijn vader was misschien wat overdreven, maar mijn zus en ik wisten precies wat hij belangrijk vond: eerlijkheid. In de gedeelten voor vandaag zien we een paar dingen die God echt belangrijk vindt.

1. Vertrouwen


Op wie vertrouw je?
 
Het is van levensbelang om op het goede te vertrouwen. Je moet uiteindelijk niet vertrouwen op je eigen kracht ('niet hun eigen kracht heeft hen gered (...) Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw', vv.4b,7a). Je moet vertrouwen op de Heer: 'U bent het die ons redt' (v.8a, BGT).
 
De psalmdichter blikt zowel terug als vooruit. Als hij terugkijkt, zegt hij: 'Uw kracht en Uw zorg hebben dat gedaan, omdat U hen liefhad' (v.4b, HB). Als hij vooruitkijkt, zegt hij: 'U bent mijn God en mijn koning (...) Met u duwen wij onze belagers omver, in uw naam vertrappen wij onze tegenstanders (...) U redt ons van onze belagers' (vv.5-6,8, WV).


Heer, als ik denk aan de uitdagingen van vandaag en in de toekomst dank ik U voor de overwinningen die U ons hebt gegeven. Ik vertrouw niet op mijn eigen kracht, maar ik stel mijn vertrouwen op U.
 

2.  Moed


Is angst wel eens je raadgever bij een beslissing die je moet nemen?
 
Nelson Mandela heeft gezegd: 'Ik heb geleerd dat moed niet de afwezigheid is van angst, maar het overwinnen ervan. De dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die zijn angst overwint.'
 
Menselijk gezien is het niet verbazingwekkend dat Jezus werd gekruisigd na drie jaar dienst aan God en de wereld. Hij was een man met veel moed. Toen ze tegen Jezus zeiden dat Hij moest vluchten omdat Herodes Hem wilde doden, antwoordde Hij: 'Zeg tegen die vos ...' (vv.31-32). Hier zien we dat Jezus de moed had om het op te nemen tegen een van de machtigste (en slechtste) mannen van die tijd.
 
En Jezus was ook niet bang om de confrontatie aan te gaan met de schriftgeleerden en Farizeeën. Die ging Hij niet uit de weg. Hij was vaak in hun gezelschap. Het moet zo verleidelijk geweest zijn om te eten met mensen die Hem mochten en accepteerden en niet met mensen die Hem wantrouwden, kritiek op Hem hadden en Hem nauwlettend in de gaten hielden.
 
Hij had de moed om de man met waterzucht te genezen op de sabbat en daarna de Farizeeën aan te spreken op hun visie hierop.
 

3.  Medelijden


Heb jij medelijden met mensen die op je pad komen?
 
Jezus had niet alleen medelijden met mensen, zoals met de man met waterzucht (14:4); Hij had ook medelijden met Jeruzalem. In dit gedeelte gebruikt Hij het beeld van een moederkloek om zijn liefde voor de stad van God te beschrijven: 'Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt' (13:34b). Interessant genoeg zet Hij Zichzelf op heel natuurlijke wijze op de plaats van God, voor wie in de Bijbel zowel mannelijke als vrouwelijke beelden worden gebruikt.
 
Jezus toonde zijn medelijden nog het meest toen Hij zijn dood aan het kruis tegemoet ging voor ons.
 
Er gaat een verhaal over een brand in Yellowstone National Park. Toen een boswachter de schade wilde opnemen, vond hij een vogel, dood, zwart en verkoold, aan de voet van een boom. Het was een afschuwelijk gezicht en daarom pakte hij een stok om de vogel om te draaien. Plotseling kwamen er drie kleine vogeltjes tevoorschijn van onder de vleugels van hun dode moeder. Omdat de moeder bereid was geweest om te sterven uit medelijden met haar jongen, hadden de jongen onder haar vleugels het overleefd. Zo is het ook met Jezus, onze moederkloek; Hij stierf om ons te beschermen.
 

4. Bescheidenheid


Vergelijk je je eigen status wel eens met die van andere mensen?
 
Jezus heeft het over bescheidenheid. Hij zegt tegen ons dat we de minste plaats moeten kiezen (14:10a). Hij zegt: 'Kies (...) niet de ereplaats (...) Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden' (vv.8,11).
 
Als je met je neus in de lucht loopt, val je op je gezicht. Als je gewoon jezelf bent, stijg je boven jezelf uit.
 

5. Armoede


Kom jij ook wel eens in de verleiding om het gezelschap te zoeken van invloedrijke, welgestelde mensen die iets voor jou kunnen doen?
 
In de Schriften worden de 'armen' steeds weer in het middelpunt gezet. We zien dit ook in de lezingen voor vandaag. Wat God belangrijk vindt, is je houding ten opzichte van de armen.
 
Jezus heeft gezegd: 'Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn' (vv.13-14a). Jezus moedigt ons aan om vooral de armen in onze maatschappij op te zoeken. Het is onze opdracht om de mensen te dienen die niets voor ons kunnen terugdoen.
 
Mozes heeft gezegd: 'Overigens zal niemand van u in armoede leven' (Deuteronomium 15:4). Hij heeft ook gezegd: 'Armen zullen er altijd zijn bij u' (v.11a). Jezus heeft iets dergelijks gezegd: 'Want de armen zijn altijd bij jullie' (Matteüs 26:11). Het feit dat de armen altijd bij ons zullen zijn, betekent niet dat we niet alles in het werk moeten stellen om armoede de wereld uit te helpen.
 

Heer Jezus, help me om meer op U te lijken, om meer moed, medelijden en bescheidenheid te hebben. Heer, geef mij uw hart voor de armen, uw ogen om hen te zien en uw hart om hen te dienen.
 

6. Vrijgevigheid


Ben je wel eens gierig of krenterig?
 
Vrijgevigheid is een thema dat steeds terugkomt in de Bijbel. Reageer niet 'harteloos' op armoede en nood (15:7, GNB). Wees niet 'gierig' (v.7, BGT). Tast juist diep in de buidel en geef alles aan mensen in nood (v.8). Als mensen van je moeten lenen, moet je hun zoveel lenen als ze nodig hebben (v.8), zonder rente te berekenen. Geef altijd met gulle hand, zonder terughoudendheid. We moeten altijd onze handen en portemonnee wijd open houden en gul geven (v.11, HSV, WV).
 
Jouw gulheid is een reactie op Gods gulheid voor jou: 'U moet hem met gulle hand een deel geven (...) van wat de HEER u ook maar heeft toebedeeld' (v.14).
 

7. Gedenken


Vergeet je vaak wat God allemaal voor je gedaan heeft?
 
Het volk van God moest bedenken dat ze zelf slaaf waren geweest in Egypte (v.15; 16:12). 'Het herinnert u er altijd aan dat u Egypte zo haastig verliet' (v.3, HB). De grote feesten, Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest, zijn onder andere bedoeld om te gedenken (zie v.3).
 
We vieren het Heilig Avondmaal om de dood en opstanding van Jezus te gedenken, waarmee Hij jou heeft gered van de slavernij van de zonde en de dood en je heeft bevrijd zodat je God kunt leren kennen en het leven in al zijn volheid, ja zelfs het eeuwige leven kunt ontvangen.
 

8. Rechtvaardigheid


Vind je rechtvaardigheid belangrijk?
 
God hecht veel waarde aan rechtvaardigheid en gerechtigheid. God vindt eerlijkheid belangrijk (mijn vader had gelijk!). 'Stel (...) rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn' (vv.18-19a). 'Zoek het recht en niets dan het recht' (v.20a).
 
Naleving van de wet is heel belangrijk. Overal in de wereld zien we verschrikkelijk onrecht en leed in gebieden waar geen rechters zijn of waar de rechters niet eerlijk rechtspreken. In veel landen nemen politie en rechters steekpenningen aan. Daarom is dit gebod zo belangrijk: 'U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals' (v.19b). Waar geen rechtsstaat is, kunnen onschuldige mensen gearresteerd worden en gevangen worden gezet omdat iemand anders oneerlijk is en smeergeld aanneemt.
 

Heer, laat mijn normen en waarden meer lijken op uw normen en waarden. Laat mijn gedachten en mijn manier van doen meer lijken op uw gedachten en manier van doen. Laat wat U belangrijk vindt belangrijk zijn voor mij.
 

Pippa's bijdrage


'Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild.'
 
Het moet Jezus nog steeds zoveel pijn doen.
 
Vers van de dag
Lucas 14:13-14a

'Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn.'
Forward
Share
Tweet
Share
+1
Copyright © 2018 Alpha Nederland, All rights reserved.Afzender: Alpha Nederland - BiOY@alphanederland.org
Je ontvangt dagelijks deze mail met een vertaling van Bible in One Year 2017.