Copy
Oppdatering fra Sjusjøen Vel           
Klikk her hvis du ikke kan lese e-posten

Uttalelse til Kommuneplanens arealdel for perioden 2014-2025

Styret i Sjusjøen Vel har avgitt uttalelse vedr. Arealplan i fjellet for perioden 2014-2015. Vi ber der om at fortettingen i Kroksjølia begrenses vesentlig i forhold til forslaget og at utbyggingen av Heståsmyra tas ut av planen.  Det har i denne sammenheng kommet innspill fra flere medlemmer.  

Les mer
E-post: post@sjusjoenvel.no

Meld meg av dette nyhetsbrevet