Copy
Oppdatering fra Sjusjøen Vel           
Klikk her hvis du ikke kan lese e-posten

Lite å hente i Ringsaker kommune!

Lederen og nestlederen i Sjusjøen Vel, sammen med lederen i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel, hadde den 5. mai et orienteringsmøte med ledelsen i Ringsaker kommune. Fra kommune møtte varaordfører, rådmann, økonomisjef, plansjef og teknisk sjef. 

Møtet var kommet i stand etter henvendelse fra Velene i Ringsakerfjellet. Saker som det var ønskelig å berøre var sendt ut på forhånd og de var skatt og avgifter, fortetting, Sjusjøen sentrum, skiløyper og stier.

Representanter fra Velene orienterte innledningsvis om svært mange henvendelser fra medlemmene vedrørende økningen i eiendomsskatten og fortettingen som er foreslått i Kroksjølia og Heståsmyra. I den sammenheng har det også vært mange redaksjonelle innlegg og leserinnlegg i lokalavisene.

Det ble understreket at hytteeierne mener det er urimelig med så høy eiendomsskatt på fritidseiendommer. Det står ikke i samsvar med hva kommunen gir tilbake.

Les mer om saken på våre nettsider
På nettsiden finner du også inspill fra hytteeier Thor Holmen og Sjusjøen vel.
E-post: post@sjusjoenvel.no

Meld meg av dette nyhetsbrevet