Copy
Oppdatering fra Sjusjøen Vel           
Klikk her hvis du ikke kan lese e-posten

RK øker eiendomsskatten; igjen!

Styret i Sjusjøen Vel liker særdeles dårlig økningen i eiendomsskatten som Ringsaker Kommune legger opp til for 2014. Det var et enstemmig styre som i møte lørdag 23. 11 fattet vedtak om å kontakte de andre Vellene i Ringsaker Fjellet for å gjøre et felles framstøt mot kommunen.

Les mer

Medlemskontingent for 2014 er på vei

Regnskapet er i rute i henhold til budsjett og nær 1600 medlemmer får i disse dager fakturaen for medlemskontingent 2014. Et solid stykke arbeid er nedlagt for ha riktige adresser i systemet.

Les mer

Andre aktuelle saker

GD, som vi har avtale med om å stå for det redaksjonelle stoffet i Sjusjøposten har uten å informere oss invitert til et orienteringsmøte hvor de ønsker å legge fram planer om å utgi sitt eget magasin for alle hytteeiere i Ringsakerfjellet.

Les mer
E-post: post@sjusjoenvel.no

Meld meg av dette nyhetsbrevet