Copy
Externý newsletter finančnej správy 7/2017, dvojtýždenník
View this email in your browser
Daňové priznania už len 2 dni
Finančná správa dáva do pozornosti pre podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby nepodnikateľov povinnosť podávania dovozných colných vyhlásení v štandardnom postupe od 01. mája 2017 už len elektronicky (systém eDovoz). Týmto napĺňa pracovný program týkajúci sa zavedenia elektronických systémov stanovených Európskymi colnými predpismi.  
Viac info
Predĺžené úradné hodiny
V posledných marcových dňoch budú na daňových úradoch predĺžené úradné hodiny nasledovne:
29.3.- 30.3.2017      8:00 - 18:00
31.3.2017      8:00 - 19:00


Naše call centrum Vám bude dnes k dispozícii do 18:00, zajtra, 31. marca, až do polnoci. Poradíme Vám na čísle 048/4317 222
Mobilné kancelárie pre podávanie DP
Podať daňové priznanie a nemusieť vystúpiť zo svojho auta môžu tento rok všetci, ktorí donesú daňové priznanie na najväčší daňový úrad na Slovensku – v bratislavskej Petržalke. Možnosť podať daňové priznanie v mobilných kanceláriách bude k dispozícii posledné dva dni. Dnes  v čase od 8,00 – 18,00 hod a zajtra, 31. marca 2017, v čase od 8,00 – 19,00 hod. 
Viac info
Nový školský odbor
Nový učebný plán Verejné financie - Finančná správa otvárame na OA Dudova v Bratislave. Prihlášky môžu záujemcovia podávať do 31.5.2017 (resp. 31.7.2017 pre 2.kolo). Viac informácií nájdete na stránke OA Dudova
Najlepšia efektívna daňová sadzba
Historicky najefektívnejší výber DPH zaznamenala finančná správa ku koncu roka 2016. Efektívna daňová sadzba bola 15,12%. Aj toto je výsledkom tvrdej práce zamestnancov finančnej správy a aplikácie akčných plánov boja proti podvodom.
Viac info
Infoservis
Na našom portáli v časti  Aktuálne: dane a clá boli zverejnené nasledovné materiály:
 
Informácia k dobrovoľnému podaniu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

Informácia k zdaňovaniu podielov člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ktorý je fyzickou osobou, na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
 
Informácia k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky 
a doplnený materiál:
 Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016


 
Sledujte náš Youtube kanál
Okrem videí z akcií Kriminálneho úradu finančnej správy na ňom zverejňujeme informačné a edukačné videá Centra podpory. V týchto týždňoch sú zamerané najmä na daň z príjmu.
Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 
Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na Facebooku
Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 
email: casopis@financnasprava.sk 


This email was sent to rgula@azet.sk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Finančné riaditeľstvo SR · Lazovná 63 · Banská Bystrica 974 01 · Slovakia