Copy
Externý newsletter finančnej správy 6/2016, dvojtýždenník
View this email in your browser
Predĺžené úradné hodiny
Posilnené podateľne a dlhšie otvorené daňové úrady. Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2015. Daňové priznanie treba podať a daň zaplatiť do 31. marca 2016.
Viac info
Najčastejšie chyby v daňových priznaniach
Daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok, je povinný podať daňovník, fyzická osoba, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1901,67 eura. Na podanie ostávajú posledné tri týždne.
Viac info
Infoservis
Na našej stránke v časti Infoservis sme zverejnili nasledovné materiály:

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)  nájdete TU.

Informáciu k účtovaniu a zisťovaniu základu dane v reštrukturalizácii na strane veriteľa a dlžníka nájdete TU.

Informáciu k uvádzaniu elektromobilu v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel nájdete TU
Nový zoznam na portáli finančnej správy
Finančná správa zverejnila na portáli nový zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s osobitnou úpravou uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.
Viac info
Nelegálna pálenica na východe
Nelegálnu pálenicu v obci Somotor a tisíce litrov kvasu včera zadržali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS). Muž, ktorý vlastnil pálenicu tvrdil, že stovky litrov nelegálneho alkoholu má pre vlastnú potrebu. Únik na spotrebnej dani z liehu v tomto prípade predstavuje sumu cca 35 550 eur.
Viac info
Call centrum sme pre Vás predĺžili

048/4317 222

 
Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 17,00 hod
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na Facebooku
Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 
email: casopis@financnasprava.sk