Copy
El butlletí del Sabadell Informa torna amb les millors notícies d'avui
View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 Website
Website
Email
Email

La notícia destacada del dia

Alcaldes i alcaldesses signen la Declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització

Hi ha participat Joan Carles Sánchez

Notícies Generals

Política i Economia

Esports

Seccions

Breus

Ajudeu-nos a seguir creixent! 

Volem arribar a tot Sabadell mitjançant el butlletí i la nostra web. Compartint aquest butlletí, compartint les nostres notícies, agregant-nos al Facebook ens ajudeu moltíssim! També ens podeu enviar les vostres notícies. El Sabadell Informa el fem tots/es!

Compartiu-nos!! 

Subscripció al butlletí
Vols escriure al Sabadell Informa?

Si vols col·laborar activament amb nosaltres, ets un apassionat a escriure o simplement t'agrada un tema concret i creus que ens pots ajudar, et donem a continuació la oportunitat de convertir-te en un dels nostres col·laboradors.

Contacte
Vols anunciar-te al Sabadell Informa?

Tot seguit us oferim la possibilitat d'anunciar-vos a la nostra web i que arribeu a tots els lectors que visiten la nostra web diàriament.

Clicka aquí
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Share
Copyright © 2014 Sabadell Informa, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp