Copy
Nyt fra Dansk Metal Tele Vest, info på hvad der sker i Landsklubben, i enhederne, fagforeningen og TDC

Nyhedsbrev uge 40Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev, skal du klikke på "Afmeldes fra listen"
Hvis du har fået det videresendt, men vil modtage brevet direkte, skal du klikke på "Tilmeld til listen"
Hvis du vil rette emailadressen eller navn så klik på Ret profil 

On-site


Der har fredag d. 22. september været afholdt faglige møder på Sjælland blandt de kørende teknikere i On-site.

Teknikerne klagede over, at de ikke havde fyldestgørende information efter organisationstilpasningen og udmeldingen om fyringer. Samtidig klagede de også over, at ledelsen har valgt at aflyse orienteringsmøder for teknikerne. Ledelsen havde givet udtryk for, at der blev afholdt for mange møder og det er spild af tid.

Til gengæld opfordrer alle tillidsrepræsentanter i On-site Sjælland, at der netop afholdes informationsmøder for at undgå uro, når kollegaerne ikke føler, at de får nok information nok. Tillidsrepræsentanterne ser det også som en investering, så vi undgår lignende situationer, som i fredags.

Landsklubben og tillidsrepræsentanterne opfordrer kraftig til, at der ikke foregår overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og vi i stedet søger dialogen.

Som næstformand i samarbejdsudvalget On-site tager jeg det alvorligt, det som skete i fredags. Og jeg opfordrer ledelsen i TDC til sammen med os tillidsrepræsentanter, at vi skal være bedre til at tage ansvar. Jeg kan oplyse jer om, at jeg har dialog med ledelsen, om hvor alvorligt dette er for vores virksomhed. Og hvor vigtig information, kommunikation, og samarbejde er.

KOMMUNIKATION ER EN SVÆR TING
Så fremadrettet har vi tillidsmænd stor fokus på dette. Vi har sat det på dagsordenen til næste samarbejdsudvalgsmøde (SU) den 3. oktober.
Vi har fået ny ledelse i On-site. Jeg føler, at ledelsen er meget åben for dialog. Så her skal vi tillidsmænd sammen med ledelsen være bedre til at samarbejde om hvordan vi får information ud til vores kollegaer.  

Der er mange bolde i luften for tiden On-site (aflysning af morgenmøder, projekt-KISS, manglende beklædningsordning, udlån til DKTV, organisationsændringer, tilpasninger som har stor indflydelse på vores kollegaer hverdag). Så information er vigtigt.

Vi står mit i en overtallighed i On-site, den tager vi I Dansk Metal stor afstand fra.  

Det er alene ledelsens ansvar, at der sker fyringer. Metal hjælper de kollegaer, der ønsker en mulighed for en frivillig fratrædelse og de der bliver overtallige. Og vi hjælper afskedigede medarbejdere videre til nye job uden for TDC.    

Alle TR samles den 30. november og 1. december til møde i Landsklubben. Her har vi inviteret Christian Duer til dialog med tillidsrepræsentanterne i On-Site. Han har takket ja, til at deltage. Så alle TR skal huske at tilmelde sig, så vi får en god debat/dialog.

Med Venlig Hilsen
Kurt Hansen
Formand for Virksomhedsklubben On-site

Retur til toppen


 

Forsøg med støjdæmpning af Nimtofte og Gjerlev centraler, som er udpegede centraler med toilet og spiseplads.


I fredag kunne vi endelig se og tage mål af et forsøg, hvor vi prøver at støjdæmper på centraler, som er henvist til spisesteder.

Vi har bokset med dette i over tre år, uden at kunne finde en holdbar løsning. Der har været forslag med at lave et lukket rum med væge af gipsplader. Men det ville kun lade sig gøre på få centraler.

Ole Trier Nørskov så ved et tilfælde en opstilling i Slets kælder, hvor der var brugt plastikbændler, som vi kender fra kølerum. Her skulle plastikbændlerne, lede afkølingen hen til det rette udstyr.

Ole kunne også høre at støjen var mærkbart mindre på bagsiden af bændlerne. Her var måske en løsningen på støj afskærmnings problemet.

Bændlerne kan vi selv sætte op og de kan nemt tilpasses den enkelte central. Vi fik lov til at lave to forsøgscentraler. Der blev undersøgt, om bændlerne kunne give problemer, i forhold til statisk elektricitet og brand fare.

I fredags var de to centraler lavet færdige. Rummet i centralerne er nu delt op i en køle del og en del hvor der er varme på.  Asger fra Cresea foretog støjmålinger, som viste en dæmpning ved spisepladserne på 5 til 6 db. 3 db. giver en mærkbart ændring i støj niveauet.
 

Asger fra Creasa tager her en støjmåling der viser en forskel på 5 dB foran udstyret i forhold til, bag ved bændlerne.På Gjerlev Central var støj dæmpningen 6db. Bag ved ophænget.


Nu skal teknikerne prøve at bruge disse to centraler, så vi kan få nogle erfaringer med denne måde at støjdæmpe på.

Udfordringen er også at finde yderlig penge, til at lave de andre steder vi ved, hvor der er et støj problem.

Fra bygningstjenesten har jeg også en opfordringen til at tjekke temperaturen, på de udpegede centraler med varme og toilet, der skal være 18. grader. Bygningstjenesten kommer kun derud hvert 3. år. Er der en el radiator, der er defekt eller er der blevet lukket for varmen, så meld det ind, det vil være en stor hjælp.

Sidste efterår gennemgik vi alle udpegede centraler i Vendsyssel og her fandt vi fem af de udpegede centraler, der ikke have varme på. Enten fordi der var lukket eller også virkede en enkelt radiator ikke.

Med Venlig Hilsen
Mogens Jensen
Formand for Metal Tele Vest.


Retur til toppen


 

Medlemsmøder Metal Tele Vest 2017
 

Emner
 • Overenskomstforhandlingerne 2017:
  • Hvordan kom vi i må med aftalerne?
  • Hvordan har I oplevet resultatet?
 • Fritvalgslønkontoen:
  • Hvad er det for en størrelse, og hvorfor er den indført?
    
 • Individuelle lønsamtaler.
   
 • Senior aftaler. Hvad gælder i TDC?
   
 • Aktuel orientering fra Forbund, Afdeling, TDC Landsklub og Virksomhedsklubber.
   
 • Arbejdsmiljø:
  • Aktivitetsbaserede arbejdspladser.
  • Trivsel i arbejdet. Hvad hjælp kan vi få?
  • Biler og beklædning.
    
 • Pensionsnyt:
  • Hvorfor skal jeg gennemgå min pension? (Penge at hente). 
    
 • Efterlønsreform:
  • Status og ’hvad bringer finansloven af ændringer i vores efterløn og evt. pensioner’?
    
Møderne afvikles således:

25. oktober, kl. 18:00 – Østjylland, Randers hallen Fynsvej 1.
26. oktober, kl. 18.00 – Sydjylland, Propellen Billund.
30. oktober, kl. 18.00 – Vestjylland Anlægspavillonen Holstebro.
31. oktober, kl. 16.30 – Slet, Foredragssalen.
2. november, kl. 18.00 – Nordjylland, Vejgaardhallen Aalborg.

Mødet i Slet er for administrative medlemmer, her vil ’biler og beklædning’ ikke være på dagsordenen.
Tilmelding til din tillidsrepræsentant eller til kontoret på tlf. 87321111 eller mail televest@danskmetal.dk senest 20. oktober for Øst og Sydjylland og senest 25. oktober for resten.Retur til toppen


 
Venlig hilsen

Mogens Jensen
Dansk Metal Tele Vest
 Følg os på facebook | Videresende nyhedsbrevet 
Dansk Metal Tele Vest
Mejlgade 95
8000 Aarhus C
T: 87321111
F: 87321110
@: televest@danskmetal.dk
W: www.metaltelevest.dk
Medlemsfordele til Dansk Metal Medlemmer | Støt spisesteder med rigtig overenskomst
Metal Tele Landsklubben | Teleferiehuse
Share
+1
Tweet
Share
Forward