Copy
Nyt fra Dansk Metal Tele, info på hvad der sker i Landsklubben, i enhederne, fagforeningen og TDC

Nyhedsbrev uge 12Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Dansk Metal Tele Vest, Øst, Fyn og Dansk Metal Sønderjylland har i fællesskab udviklet denne faglige info til vores medlemmer i hele landet.
Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev, skal du klikke på "Afmeldes fra listen"
Hvis du vil modtage infoen direkte, skal du klikke på "Tilmeld til listen"
Hvis du vil rette emailadressen eller navn så klik på Ret profil

Polske varebiler med Yousee logo, - - hvorfor nu det??


Der kører Yousee biler rundt med udenlandske nummerplader på danske landeveje. Det har undret
borgere og især ansatte i Yousee. For der er i flere omgange afskediget teknikere.
Der er dog en forklaring. Bilerne tilhører underleverandører til Huawei, som opgraderer COAXnettet.
TDC har oplyst, at overenskomsterne bliver overholdt.
Endvidere kan vi henvise til en tidligere orientering, som vi i november sendte til tillidsrepræsentanterne:
 
TDC har bestilt et færdigleveret GigaSpeed net hos Huawei Technologies Denmark ApS. I den forbindelse
har TDC oplyst over for os, at TDC har stillet krav til Huawei Technologies Denmark ApS. om, at eventuelle
underleverandører skal aflønne deres medarbejdere efter danske vilkår. Dansk Kabel TV er tidligere blevet
udpeget af Huawei Technologies Denmark ApS. til at foretage SWAP i forbindelse med udbygningen af GigaSpeed.
Til at hjælpe Dansk Kabel TV har Huawei Technologies Denmark ApS. hyret to underleverandører. 
Det drejer sig i følge vores oplysninger om det polske firma ECS, Electronic Control System, og det portugisiske firma Constructel.
I den forbindelse kan vi oplyse, at begge firmaer er overenskomstdækket af danske overenskomster. (Dansk Metal og El forbundet som parter).
Vi har som faglig organisation ikke noget imod udenlandsk arbejdskraft, men det forudsætter, at arbejdet udføres under dansk overenskomst, med et LO-forbund.
 
Alligevel kan vi godt forstå forvirringen. Læs artiklen i Ekstrabladet:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/her-er-forklaringen-derfor-koerer-yousee-biler-rundt-med-polske-nummerplader/6575777
 
Landsklubben har sagt til TDC Group, at bilerne og brugen af udenlandsk arbejdskraft, sender et forkert signal, selv om danske arbejdsmarkedsretlige regler er overholdt.
 
Formanden for Landsklubben, Lars Jørgensen, har anmodet TDC Group´s  ledelse om dialog om, hvordan vi kan undgå, at TDC på den ene side fyrer medarbejder og på den anden side får arbejdet udført af underentreprenører med udenlandsk arbejdskraft med den begrundelse, at der ikke er kvalificeret arbejdskraft.
 
I Onsite er der lavet en aftale om frivilligt udlån til Dansk KabelTv. Desværre er der ikke nok, som har meldt sig. Årsagen skal findes i arbejdstiderne. Arbejdstiderne er alle dage over 10 timer og mange gange op til 13 timer eller mere om dagen, 4 dage om ugen og flere måneder af gangen. Det er de færreste familier, der kan klare dette.
Vi har fremlagt dette for TDC, og vi forventer, de vil lytte til vores forslag om kortere arbejdstider.
 
Vi håber nu på, at vores dialog med TDC kan betyde, at vi finder løsninger sammen, så vi fremadrettet undgår lignende forvirring og dårlige omtale, til skade for os og vores fælles arbejdsplads.
 
Vi har i øvrigt aftalt med TDC, at TDC også kommunikerer om sagen på Medarbejderportalen. Går derfor ind her Nymedarbejderportalen og se TDC’s forklaring.
(Dem som ikke har koncern adgang kan læse det her )
 
V./ Lars Jørgensen


Retur til toppen


 

Fra en stærkt voksende Erhvervs Virksomhedsklub


Med de sidste organisationsændringer i Erhverv, er Netdesign blevet integreret i TDC. Virksomhedsklubben er vokset, og vi blevet samlet i VK Erhverv/Solution House/Hosting/Erhverv, og nu også Customer Care.

Den gamle klub bestod af 7 medlemmer. Med sammenlægningen af Customer Care er vi nu oppe på 14, – lige om lidt faktisk 16, da Billing og Support kommer til.

Vi har endnu første generalforsamling til gode. Den afholder vi den 28. marts, som alle øvrige klubber, i forbindelse med Landsklubbens generalforsamling, i Vejle. Efter denne kan vi løfte sløret for de foreløbige planer vi har, for det fremtidige bestyrelsesarbejde, i klubben. Vi har bl.a. lavet et par protokoller, omkring ophør af en provisionsordning til Tekniker, indramning af nogle af Netdesign´s vilkår, så de kun omfatter medarbejdere i Solutions House. 

I virksomheden er der også sket en masse.

May Invest, et investeringsselskab, har købt/investeret i Hosting pr. 1. april 2017 til endelig overdragelse 1. oktober. Dertil kommer, at der er blevet opkøbt et par mindre firmaer Cirque og Adacit.

I Hosting er der valgt en TR, som sammen med Jutze arbejder på at få etableret et SU i Hosting. Alle i Hosting ser frem til SU samarbejdet, både de nye ejere, de gamle fra Hosting samt medarbejderrepræsentanterne. Den nye TR hedder Henrik Albæk Hansen, og han indgår jo i vores VK frem til april.

Derudover er de forskellige skranker og organisationsændringer ved at komme på plads. Der mangler lidt justeringer, men det tegner til at blive fornuftigt.

Vi har fået Billing og Support tilbage fra Sitel. Det er vi super glade for. Det er Sitel sikkert også. For det at have med Erhvervskunder at gøre, er noget anderledes, end med privatkunder. Så, at de to enheder deles op, er en rigtig god løsning. Selve overdragelsen skete den 28. februar 2017 i Slet. Det betød, at vi langgabende måtte tidligt der over, for at byde velkommen. Det var en rigtig dejlig dag, med gaver, flag, smoothies, balloner og dialog. Vi ser frem til at få mere indflydelse på området, hverve medlemmer m.m.

TR på Billing området er pt. Gitte Bartholin, og det ser rigtigt meget ud til, at vi også finder en på Support området. Nemlig Magnus Nielsen, som tidligere var TR i ”det gamle Erhverv”. Dermed bliver vores VK stadig større, og får en bredere tilknytning til TDC.
 
V./ Jutze og Jens


Retur til toppen


 

Nyt fra Networks


Pr 15. marts 2017, havde vi i ONI, (Visitering, Leverandørkontakt, Kobber- og Fiberprojektering, samt Gravekoordinatorer), en organisationsændring.
Den kommer på baggrund af udskiftninger i ledelsen, samt to aftrædelses/fyringsrunder, hvor der samlet er sket en ca. 10% reduktion af medarbejderantallet.
 
Organisationsændringen tilfører ikke nye medarbejdere, men er et forsøg på at ”ryste posen” så vi kan få nye alliancer og synergier. Det kan jo være meget godt.
 
Men nogle af vores kolleger er blevet ”organisationsændret” flere gange indenfor den seneste tid. Og derfor syntes jeg, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er grobund for ny og god synergi.
De når jo knap at falde til i en organisation, før den bliver ændret til en ny. Og her ender vi så i det sædvanlige TDC-spørgsmål: Når vi at få udkommet af en organisationsændring, inden den erstattes af en ny, eller der sker reduceringer af bemandingen?

Lad os derfor håbe, at denne organisationsændring holder længe, og giver arbejdsro, så vi når at få samarbejdet i gang. Og også få tid til at koncentrere os om det vi gerne vil: Betjene vores kunder bedst muligt.
For det kræver energi og tid, at skulle arbejde sammen på nye måder og i nye regi.
 
I det øvrige Networks, går det sin gang. Flere afdelinger er ved at finde deres ben at stå på, efter den seneste personalereduktion, som indebar, at opgaver skal omfordeles og genvurderes, hvorvidt de skal laves i fremtiden.
 
V./ Ulla


Retur til toppen


 

Arbejdsmiljø


Der har den 15. marts været møde i HovedArbejdsMiljøUdvalget.

Efter revidering af Arbejdsmiljøaftalen er repræsentationen fra medarbejderside blevet udvidet med en. Det betyder at alle FællesArbejdsMiljøRepræsentanterne nu er en del af udvalget, ud over 3 politisk valgte/udpegede som hidtil.

På dagens møde var et af de store emner den halvårlige Nøgletalsrapport. Rapporten udspringer af de indmeldelser ArbejdsMiljøGrupperne laver i TAS-systemet (TDC´s ArbejdsmiljøledelsesSystem). Det giver et overblik i tal på, hvordan det ser ud med specielt det fysiske arbejdsmiljø i TDC. Arbejdsmiljørepræsentanterne har den, hvis nogen skulle have lyst til at fordybe sig.

”Top 5” denne gang var følgende:
1.Bilen som arbejdsplads.
2. Mangelfuld rengøring/dårlig hygiejne.
3. Støj/dårlig akustik.
4. Høje temperaturer/varme fra solpåvirkning.
4. Indelukket/dårlig luftkvalitet.
5. Arbejdspladsindretning/pladsforhold.

Den kvikke læser vil have opdaget, at der er seks punkter. Det er korrekt og fordi to af områderne har fået lige mange indmeldelser, så de dermed ligger på en delt 4. plads.

Hvorfor er det godt med mange indmeldelser? Det er det, fordi det viser, at arbejdsmiljøproblemer fylder i hverdagen. Og at dem der arbejder med det, og påvirkes af det, tager det alvorligt.

Der skal lyde en stor ros til Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) og Arbejdsmiljøgruppen (ANG) for de mange indmeldelser. Bliv endelig ved med at indmelde i systemet.

Og til alle kollegerne: Der er ikke noget der er for stort, og heller ikke noget der er for småt, til en indmelding.

Mange problemer bliver løst hurtig i den lokale AmG. Andre går der længere tid med, da der til tider skal andre interessenter i over. Det er dog altid den lokale AmG, der skal følge op på egne anmeldelser indtil problematikken er løst, og den kan vinges af i TAS som løst.

V./ Hanne Trebbien

Retur til toppen


 
Venlig hilsen

Dansk Metal Tele 
Dansk Metal Tele Facebook side
Dansk Metal Tele Facebook side
Dansk Metal TDC Landsklub Facebook side
Dansk Metal TDC Landsklub Facebook side
Dansk Metal Tele Vest Dansk Metal Tele Øst Dansk Metal Tele Klub Fyn Dansk Metal Sønderjylland
Mejlgade 95 Immerkær 42 Grønnegade 30-32, 2 th Langebro 10
8000 Aarhus C 2650 Hvidovre 5000 Odense C 6200 Aabenraa
T: 87321111 T: 33632901 T: 63145200 T: 74622885
F: 87321110 F: 33632956 F: 63145205 F: 74622806
@:televest@danskmetal.dk @:teleoest@danskmetal.dk @:odense@danskemetal.dk @:sonderjylland@danskmetal.dk
W:www.metaltelevest.dk W:www.teleoest.dk W: W:www.metalsonderjylland.dk
Dansk Metal Tele Vest Facebook Gruppe
Dansk Metal Tele Vest Facebook Gruppe
Dansk Metal Tele Øst Facebook gruppe
Dansk Metal Tele Øst Facebook gruppe
Medlemsfordele til Dansk Metal Medlemmer | Støt spisesteder med rigtig overenskomst
Metal Tele Landsklubben | Teleferiehuse
 Videresende nyhedsbrevet 
Share
+1
Tweet
Share
Forward