Copy
Viktig informasjon til skolestart 2016
View this email in your browser

Læreverket i service og samferdsel Vg1 straks klar til bruk. 

I dette nyhetsbrevet får dere viktig informasjon om vårt nye læreverk for de nye programfagene på service og samferdsel Vg1.

Teoribøkene Administrasjon og økonomi og Markedsføring og salg
Nå er de to første bøkene sendt i trykken! Frem til bøkene kommer fra trykkeriet i første halvdel av september, finner dere dem i digitale utgaver på læreverkets nye fagnettsted i løpet av uke 33, samt nederst i dette nyhetsbrevet. På fagnettstedet legger vi også ut de første kapitlene som nedlastbare pdf-filer, til lagring og/eller utskrift. 

Teoriboka Sikkerhet og transport
I uke 34 legger vi ut de to første kapitlene i boka på fagnettstedet, samt oppgaver til disse kapitlene. Vi vil fortløpende legge ut kapitler her utover høsten, helt frem til boka kommer i desember. Kapitlene vi legger ut vil være i tekstformat, men oppdaterte og fullstendige.

Fagnettstedet: https://servicesamferdsel.portfolio.no/ 
Åpner i uke 33, og her finner dere: oppgavene til de første kapitlene i alle bøkene, samt nedlastbare kapitler av bøkene og digitale bla-i-bok-versjoner av bøkene Administrasjon og økonomi og Markedsføring og salg.

Hvordan får dere tilgang til fagnettstedet?
For å få tilgang til fagnettstedet, må skolen sende e-post til digitalt@fagbokforlaget.no, med informasjon om antall elev- og lærertilganger skolen ønsker. Tilgangene blir gitt når fagnettstedet åpner i løpet av uke 33.

Vi minner om at fagnettstedet er helt gratis skoleåret 2016/17 for elever ved skoler som kjøper klassesett av bøkene.

Lærerressursen:
Lærerressursen er ferdig 15. september.
ISBN: 9788211021908
Pris: 249,- eks mva per år
Bestill her: digitalt@fagbokforlaget.no

Adresse: https://servicesamferdsel.portfolio.no/

Bla i boka Administrasjon og økonomi

Oversikt over læreverkets ISBN, priser og utgivelsesdato
 

Bla i boka Markedsføring og salg

Oversikt over læreverk ISBN, priser og utgivelsesdato
Share
Tweet
Forward to Friend
Facebook
Facebook
Website
Website
Vennlig hilsen

Gabrielle Haga
markedskonsulent for læreverk på videregående skole
gabrielle.haga@fagbokforlaget.no
Tlf: 97 05 74 51

Anne Berrefjord,
redaktør
anne.berrefjord@fagbokforlaget.no
Tlf: 97 05 74 05


Fagbokforlaget
Kanalveien 51, 5068 Bergen
Norway
Tlf: 55 38 88 00

E-post:
undervisning@fagbokforlaget.no                       
Jeg vil ikke motta mer informasjon fra Fagbokforlaget