Copy
Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwe overlegorganen van start

De Regioraad en het Bestuurscomité, onze nieuwe bestuursorganen, en twee van de drie thematische werkgroepen gingen de afgelopen maanden van start. De eerste echte stappen van het nieuwe streekbeleid zijn hiermee gezet.

Herverkozen voorzitter Jenne De Potter (stad Zottegem) ziet alvast kansen in het nieuwe streekbeleid: "Door intensiever samen te werken en onze krachten te bundelen kunnen we veel meer bereiken en geven we een extra dynamiek aan het socio-economisch leven in onze streek”.

Ondervoorzitters Véronique Fontaine (stad Geraardsbergen) en Jan Van Gyseghem (Voka Oost-Vlaanderen) zullen Jenne bijstaan in zijn taak.
Regioraad 17 februari 2017 in beeld
Nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken en echt werk te gaan maken van de vele socio-economische uitdagingen in de regio.

Benieuwd wat we gaan aanpakken? Een overzicht van onze acties biedt je zicht op onze werking voor de komende tweeënhalf jaar.

Laat je inspireren om leegstand aan te pakken

Op 24 april plant het Streekoverleg een boeiende namiddag rond leegstand in de Wattenfabriek in Herzele. 
Ontdek meer over het waarom (waarom staan onze panden leeg?) en hoe (kunnen we leegstand integraal en innovatief aanpakken?).
We maken ook tijd voor de praktische kant van de zaak: we verklappen je hoe lokale besturen Locatus kunnen inzetten als tool tegen leegstand.

Ten slotte: over naar actie! Tijd voor een sterk, duidelijk en haalbaar actieplan rond detailhandel voor jouw gemeente? Je hoort hier alles over het integraal detailhandelsplan, ons voorgesteld door Solva.

Inschrijven kan tot 20 april. Tot dan!
Schrijf me in

Helft van kwetsbare jongeren aan het werk via JoTa

FEIT: Een derde van de mensen die een leefloon ontvangen van het OCMW van Oudenaarde zijn jonger dan 25 jaar.

FEIT: De meeste van deze jongeren hebben geen diploma en/of missen de nodige vaardigheden om te solliciteren.
FEIT: Het project JoTa geeft deze jongvolwassenen opnieuw perspectief. Door te werken aan technische en sociale vaardigheden, leren op de werkvloer en een aangepaste begeleiding helpt Jota deze jongeren aan het werk.
RESULTAAT: Meer dan de helft van hen zijn effectief aan de slag!

JoTa in de regio
De problematiek van Oudenaarde is jammer genoeg ook herkenbaar bij andere OCMW’s.

Omdat het Streekoverleg potentieel ziet in het JoTa-project, plannen we samen met VDAB en OCMW Oudenaarde een overlegtafel met de andere regionale OCMW’s. Via dit overleg willen we nagaan:
 • Welke andere OCMW’s mee kunnen participeren aan het project in Oudenaarde
 • Is er genoeg draagvlak om een ‘JoTa-project’ op te starten in de regio
Een uitnodiging volgt binnenkort.

Benieuwd naar meer? De folder over het JoTa-project spreekt boekdelen.

Het JoTa project, opgestart in 2014, is een samenwerking tussen vzw aPart, het sociaal huis van Oudenaarde, Belgapack en VDAB.

Kennisnetwerk BTM: sterk in bedrijventerreinmanagement!


Overtuigd van de kracht van interbedrijfssamenwerking, richtten de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM's) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen het Kennisnetwerk BTM (bedrijventerreinmanagement) op.
Per provincie werd een single point of contact (SPOC) aangesteld; uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen of eerstelijnsadvies.

Naast nieuwsbrieven en netwerkmomenten zetten de POM's en het Agentschap ook een website op. Deze bevat een schat aan informatie en inspiratie met allerlei mogelijke bedrijventerreinmanagement-gerelateerde onderwerpen. Het delen van informatie en interactie met alle betrokken actoren staat in functie van een sterk bedrijventerreinmanagement in Vlaanderen.

Meer info via www.btmvlaanderen.be

KEEP - Energie-efficiëntie in je KMO

Keep is een project dat voorziet in een begeleidingstraject voor KMO’s in het Vlaamse Gewest die hun energie-efficiëntie wensen te verhogen.
 
Wat houdt het in:
 • KMO’s met een jaarlijks primair energieverbruik vanaf 225.000 kWh krijgen een gratis energiescan
 • Advies en begeleiding bij de implementatie van de aanbevolen energiemaatregelen worden voor 40% gesteund.
Meer weten? Informeer je via deze folder over KEEP.
Is je KMO gevestigd in Aalst, Kruishoutem, Ninove of Oudenaarde? Neem dan contact op met de dienst lokale economie. Deze steden/gemeenten hebben al een gelijkaardig project lopen, met een iets andere invulling.

Voorstelling nieuw vervoersplan NMBS

Het nieuwe vervoersplan van de NMBS wordt in de maand maart in de verschillende provincies voorgesteld via roadshows.

De Oost-Vlaamse burgemeesters en andere verkozenen konden op vrijdag 24 maart meer vernemen over de uitbreiding van het aanbod en de geplande investeringsprojecten. Ook Streekoverleg was aanwezig.
De specifieke informatie voor Oost-Vlaanderen is terug te vinden via de website van de NMBS.

Voor verdere vragen kan je terecht bij Geert Dierckx, persverantwoordelijke bij NMBS, via geert.dierckx@b-rail.be.

Streekteam zoekt collega

Het Streekoverleg werft een coördinerende stafmedewerker streekbeleid (m/v) aan.
We zoeken iemand die:
 • interesse heeft in en kennis van socio-economische thema's
 • een geboren netwerker is met sterke communicatieve vaardigheden
 • klaar is om op een constructieve manier leiding te geven aan een gemotiveerd team
 • een neus heeft voor strategische planning en een oog voor prioriteiten

Ben of ken je de geknipte persoon? Alle informatie is terug te vinden in onze vacature.

Solliciteren kan door ten laatste op 18 april 2017 je CV en motivatiebrief te versturen naar:

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 
Dhr. Fons Wauters, regiocoördinator 
Keizersplein 42 - 9300 Aalst

of via e-mail: fwauters@streekoverlegzov.be

Streekoverleg gaat samenwonen

Begin mei 2017 verhuist het Streekoverleg naar een nieuwe locatie in Vlierzele.

Na bijna 20 jaar in het Streekhuis in Aalst, hebben we nieuw onderdak gevonden bij streekontwikkelingsintercommunale Solva.
Deze verhuis past binnen het plan om te komen tot een intensievere samenwerking en wisselwerking tussen Streekoverleg en Solva. We willen de werkingen van beide organisaties meer op elkaar afstemmen, om zo op de meest kostenefficiënte en resultaatgerichte manier te werken.
Samen onder één dak zitten brengt overleg en uitwisseling van kennis, expertise en competenties tussen de medewerkers van beide organisaties alvast binnen handbereik.
Altijd welkom voor een bezoek in onze nieuwe locatie vanaf 4 mei 2017!

Subsidieoproepen

Oproep beveiliging bedrijventerreinen
Met deze oproep kunnen bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen en lokale besturen een aanvraag indienen bij VLAIO.

De oproep omvat 3 thema’s waaraan een individueel subsidiepercentage is gekoppeld:
 • Veiligheidsscreenings
 • Voorbereidende trajecten rond vrachtwagenparkings
 • Uitvoerings- en investeringsprojecten
Deadline: 31 mei 2017

Meer info via de website van VLAIO.

Oproep premiestelsels kernwinkelgebied (handelskernversterking)


Via deze oproep van de Vlaamse overheid kunnen steden en gemeenten extra financiering ontvangen voor het opstellen van subsidiereglementen om handelskernversterkende maatregelen te nemen.

Komen in aanmerking: gevelrenovatie, verhuis van handelszaken van buiten naar binnen het kernwinkelgebied, aanpassingswerken, …

Begunstigden zijn eigenaars of uitbaters van handelszaken.

Centrumsteden ontvangen tot 90.000 euro subsidie. Niet-centrumsteden maximum 75.000 euro.

Deadline: 1 juni 2017. Let wel: om in te dienen moet een afbakening van de kern aangetoond worden!

Meer info via de website van VLAIO

Agenda

 • Burgemeesters- en Parlementairenoverleg, 21 april 2017
  Egmontkasteel Zottegem - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
   
 • Startmoment actie Duaal leren, 24 april 2017 (voormiddag)
  Wattenfabriek Herzele - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen i.s.m. Voka
   
 • Inspiratiesessie leegstand, 24 april 2017 (namiddag)
  Wattenfabriek Herzele - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
   
 • Bestuurscomité Zuid Oost-Vlaanderen, 28 april 2017
  AC Sanitary Zottegem - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
   
 • Lerend Netwerk begeleiding art.60, 16 mei 2017
  Egmontkasteel Zottegem - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen i.s.m. VDAB
   
 • Thematische werkgroep Ondernemen, 16 mei 2017
  AC Sanitary Zottegem - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
   
 • Bestuurscomité Zuid-Oost-Vlaanderen, 9 juni 2017
  AC Sanitary Zottegem - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
   
 • Regioraad Zuid-Oost-Vlaanderen, 23 juni 2017
  Egmontkasteel Zottegem, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
Verschijnt in maart - juni - september - december
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
Keizersplein 42 - 9300 Aalst
053 60 77 00 - info@streekoverlegzov.be
www.streekoverlegzov.be

Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf hier uit.

Afbeelding header ontworpen door Kjpargeter - Freepik.com

Email Marketing Powered by Mailchimp