Nieuwsbrief 2015-09

€ 100.00-grens wordt € 101.519-grens
Uit vragen en antwoorden van Belastingdienst wordt duidelijk dat het maximale pensioengevende salaris voor fiscale doeleinden per 1 januari 2016 gesteld wordt op of rond € 101.519. Het bedrag moet nog definitief worden vastgesteld bij ministeriele regeling. Dit betekent een verruiming van de grondslag voor het tweedepijlerpensioen maar ook
Lees meer

AOW-bedragen en franchises in 2016
De jaarlijkse AOW-uitkeringen en AOW-franchises van 2016 zijn bekend:
Lees meer


Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering
Momenteel ligt het wetsvoorstel Wet variabele pensioenuitkering ter behandeling bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel biedt deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst op pensioendatum een keuze tussen een gegarandeerde vaste uitkering en een hogere, maar risicodragende variabele pensioenuitkering. De risicodragende uitkering na pensioendatum kan voor werknemers een interessante keuze zijn. Deze variant leidt in beginsel tot een hogere verwachte pensioenuitkering.
Lees meer


Wet algemeen pensioenfonds aanvaard door eerste kamer
Na een debat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste Kamer op 22 december 2015 de Wet algemeen pensioenfonds aanvaard. Ook de Novelle Wet algemeen pensioenfonds is aanvaard.
Lees meer


Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2016. 

KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp