Nieuwsbrief 2014-07

Nettopensioen, nettolijfrente, tijd voor plan B?

Nettopensioen wordt containerbegrip

Door een amendement van het CDA wordt de nettolijfrente (die alleen gaat gelden voor personen met een salaris boven € 100.000) in de tweede pijler vanaf 3 juli 2014 nettopensioen genoemd. Voor dit nettopensioen geldt dus een vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (zie nieuwsbrief 2014-2 en 2014-6). Al sinds een decennium bestaat er een ander soort nettopensioen. Dit is het pensioen dat gesplitst van het zuivere fiscaal gefaciliteerde pensioen wordt geadministreerd. Voor het “oude” nettopensioen geldt geen vrijstelling van de vermogensrendementsheffing. Dit “oude” nettopensioen kunnen alle werknemers en dus ook degenen met een salaris onder € 100.000 opbouwen. Nettopensioen is door het amendement van het CDA dus een containerbegrip geworden en nadere nuancering in de praktijk is noodzakelijk. Voor het onderscheid noemen wij het van vermogensrendementsheffing vrijgestelde nettopensioen hierna netto(lijfrente)pensioen.
 
Nadere regels rond nettolijfrenten en netto(lijfrente)pensioen uitgesteld
Ondanks eerdere toezeggingen zijn er nog geen nadere regels verschenen voor de uitvoering van de nettolijfrente in de derde pijler en netto(lijfrente)pensioen in de tweede pijler en vindt er op dit moment volop overleg met de pensioenpraktijk plaats. Onduidelijk is of uitvoerders hierdoor tijdig nettolijfrente- en/of nettolijfrente(pensioen)producten kunnen ontwikkelen die vrij zijn van kinderziektes. Voorts hebben uitvoerders de handen vol aan de verlaging van het Witteveenkader per 2015. Het is daarom de vraag of het streven van sommige werkgevers om per 2015 een netto(lijfrente)pensioen in te voeren nog reëel is. Daarbij komt dat storting in nettolijfrente en netto(lijfrente)pensioen op vrijwillige basis moet plaatsvinden en risico's (vooralsnog) niet collectief kunnen worden weggenomen. Het wordt op een gegeven moment tijd voor het steeds vaker gehoorde plan B.
 
Tijd voor plan B?
Werkgevers en uitvoerders doen er goed aan na te denken over een plan B voor het pensioen voor werknemers met een salaris boven € 100.000. Het eerste directe gevolg van de maximering van het pensioengevend salaris is dat het partner- en wezenpensioen per 1 januari 2015 lager worden. Ook de toegestane partnerpensioenknip (zie nieuwsbrief 2014-6) kan dat niet tegengaan, omdat deze slechts de teruggang over het verleden compenseert. Een tweede gevolg is dat de werknemer in het geval van arbeidsongeschiktheid geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid heeft over het deel boven de € 100.000.
 
Plan B houdt in om voor voornoemde risico's, buiten de sfeer van nettolijfrente of netto(lijfrente)pensioen, risicoverzekeringen af te sluiten voor het jaar 2015. Deze risicoverzekeringen staan los van de nieuwe regels en worden op dit moment al aangeboden.
 
Met plan B is er geen oplossing voor het van vermogensrendementsheffing vrijgestelde spaardeel boven de € 100.000. Dat is vervelend maar niet onoverkomelijk, aangezien werknemers ook op alternatieve wijzen vermogen kunnen sparen in 2015. Door te kiezen voor plan B kan de werkgever voor het spaardeel afwachten wat het productaanbod wordt voor de nettolijfrente of het netto(lijfrente)pensioen of hij kan reeds in 2014 in de derde pijler een collectieve vrijwillige nettolijfrente (in spaarvorm) neerzetten.
 

KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp