Nieuwsbrief 2015-05

Regeling Pensioenknip opnieuw opengesteld
Het wetsvoorstel voor de Wet variabele pensioenuitkering is momenteel in voorbereiding. In het kader hiervan wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is het opgebouwde pensioen na de pensioendatum mee te laten bewegen met het beleggingsresultaat en de ontwikkeling van de levensverwachting. Ter overbrugging van de aangekondigde maatregelen voor het optimaliseren van premieovereenkomsten, wordt de regeling Pensioenknip opnieuw opengesteld. 
Lees meer


Voorwaarden regeling Pensioenknip en beperking
In 2009 is de regeling Pensioenknip geïntroduceerd als tijdelijke faciliteit (tot 1 januari 2014). De Pensioenknip maakt het mogelijk om bij premieovereenkomsten slechts een gedeelte van het pensioenkapitaal op de pensioendatum te gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke pensioenuitkering. De hoofdregel is dat het gehele pensioenkapitaal op de pensioendatum moet worden gebruikt voor de aankoop van één levenslange uitkering. Hier mocht van worden afgeweken indien dat in verband met de lage rentestand mogelijk voordeliger zou zijn voor de pensioengerechtigde.
Lees meer


Consultatie wetsvoorstel variabele pensioenuitkering
Op 9 juli 2015 is het concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering gepubliceerd. Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken om bij premie- en kapitaalovereenkomsten na de pensioendatum door te beleggen. Met de publicatie van het concept wetsvoorstel wordt een ieder in de gelegenheid gesteld eventuele tekortkomingen in het voorontwerp te rapporteren.
Lees meer


Rekenrente voor pensioenfondsen verlaagd

Op 15 juli 2015 heeft DNB de Ultimate Forward Rate (UFR) verlaagd. Deze langetermijnrente wordt door pensioenfondsen en verzekeraars gebruikt om hun toekomstige verplichtingen te waarderen. De verlaging is het resultaat van een gewijzigde methode waarmee DNB de langetermijnrente bepaalt. Door de verlaging zullen de pensioenpremies in 2016 hoogstwaarschijnlijk stijgen.
Lees meer


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp