Nieuwsbrief 2013-08

Gebruik stamrechtvrijstelling en 80%-regeling


Op basis van het (voorgestelde) Belastingplan 2014 wordt de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 afgeschaft. Bestaande stamrechten mogen gehandhaafd blijven onder toepassing van de huidige bepalingen. Belastingplichtigen met een bestaand stamrecht kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van de eenmalige ‘80%-regeling’. Deze regeling houdt in dat bij een opname van het volledige stamrecht in een keer in 2014 (afkoop), slechts 80% van de waarde wordt belast en er geen revisierente wordt geheven. Zie ook onze nieuwsbrief 2013-07.
 
Het kabinet heeft recentelijk een voorstel ingediend waarin is opgenomen dat als een werknemer gebruik wil maken van de 80%-regeling, de werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 moet hebben overgemaakt naar de uitvoerder. Hierbij is niet van belang of het stamrecht wordt ondergebracht bij een stamrecht-BV of een andere toegestane uitvoerder.

Het is goed mogelijk dat het kabinet binnenkort nadere voorstellen zal doen over de situatie waarin het ontslag in 2014 plaatsvindt, maar het stamrecht én de betaling reeds in 2013 tot stand komen. Fiscale norm voor de stamrechtvrijstelling zou bijvoorbeeld kunnen worden dat de periode tussen 1 januari 2014 en het feitelijke ontslagmoment niet langer dan de opzegtermijn mag zijn. Werkgevers die de stamrechtvrijstelling willen laten plaatsvinden in 2013 ter zake ontslagen in 2014 doen er in de tussentijd verstandig aan een expliciete goedkeuring voor de stamrechtvrijstelling aan de competente inspecteur te vragen.
 
PS: Op alle stamrechten die voor 1 januari 2014 zijn overeengekomen, blijven de op 31 december 2013 bestaande regels van toepassing, waaronder de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing.
 


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp