Nieuwsbrief 2014-08

Netto-pensioen en netto-lijfrente
 

In vervolg op Nieuwsbrief 2014-07 kunnen wij melden dat er op 1 september 2014 een ontwerpbesluit netto-pensioen is verschenen. De regering heeft voorgesteld aan welke eisen pensioenfondsen moeten voldoen bij uitvoering van de netto-pensioenfaciliteit boven de € 100.000. Enkele voorwaarden zijn:

 • Als de regeling de mogelijkheid biedt tot inkoop binnen 10 jaar voor de pensioendatum, is de werkgever niet verplicht om een minimale werkgeversbijdrage aan het pensioenfonds te betalen van 10% van de premie;
 • Het netto-pensioen valt onder de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen. Aangesloten werkgevers zijn dus verplicht om de vrijwillige netto-pensioenregeling van het fonds aan de werknemers aan te bieden. Een werkgever kan kiezen om de vrijwillige netto-pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen. Er kan daartoe op verzoek een vrijstelling door het fonds worden verleend, op voorwaarde dat de werknemer bij verzekeraar of PPI een gelijkwaardige netto-pensioenregeling wordt geboden;
 • Nieuw is dat voor de inleg van netto-pensioen voorwaarden uit de loonbelasting zullen gaan gelden. Nieuw is ook dat is toegezegd dat voor netto-pensioen een premiestaffel mag worden gebruikt op basis van 3% rekenrente. Dit is hogere staffel dan de staffel op basis van 4 % rekentente voor netto-lijfrente.
De vrijwillige alternatieven voor het boventonse pensioen in de vorm van netto-lijfrente en  netto-pensioen hebben wij samengevat.

Werknemer kan ter zake het netto-salaris boven de € 100.000 vrijwillig deelnemen aan:

In geval werkgever voor basisregeling aangesloten is bij een verplicht gesteld bedrijfstak- of beroepspensioenfonds
 1. eigen netto-lijfrenteproduct in de 3e pijler bij een verzekeraar of bank; of
 2. verplicht gesteld vrijwillig netto-pensioen in de 2e pijler bij het fonds; of in plaats daarvan:
 3. - indien van toepassing - een door de werkgever opgezet gedispenseerd netto-pensioen in de 2e pijler bij verzekeraar of PPI
In geval werkgever voor basisregeling aangesloten is bij een verzekeraar/PPI
 1. eigen netto-lijfrenteproduct in de 3e pijler; of
 2. - indien van toepassing - een door de werkgever onderhandeld mantelcontract voor een netto-lijfrentevehikel in de 3e pijler; of
 3. - indien van toepassing - een door de werkgever opgezet netto-pensioen in de 2e pijler bij verzekeraar of PPI
In geval werkgever voor basisregeling aangesloten is bij een ondernemingspensioenfonds
 1. eigen netto-lijfrenteproduct in de 3e pijler; of
 2. - indien van toepassing - een door de werkgever onderhandeld mantelcontract voor een netto-lijfrentevehikel in de 3e pijler; of
 3. - indien van toepassing - een door de werkgever opgezet netto-pensioen in de 2e pijler bij verzekeraar of PPI; of
 4. - indien van toepassing - een door de werkgever opgezet netto-pensioen in de 2e pijler bij het Opf
PS 1: We benadrukken dat de werkgever deelname aan netto-pensioen of netto-lijfrente vrijwillig is en geen van beide regelingen compensatie kan vormen voor het vervallen van het pensioendeel boven de € 100.000. Deze compensatie kan in beginsel alleen door de regeling tot € 100.000 te verbeteren (bijvoorbeeld door een verbeterde indexatieregeling) of door een toeslag op het salaris te geven die compenseert voor het toekomstig verlies aan (ouderdoms)pensioen.
 

PS 2: Het zal mogelijk nog even duren voordat volledig uitgekristalliseerde producten zijn ontwikkeld door uitvoerders. We benadrukken nogmaals dat door de invoering van de € 100.000-grens er een aanzienlijke teruggang optreedt in het partnerpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Alternatieven moeten voor 1 januari 2015 ingeregeld zijn door sociale partners als men risico’s wil voorkomen. Zie plan B in onze Nieuwsbrief 2014-07


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp