Nieuwsbrief 2015-07

Eerste proefballon kabinet verlaging salarisgrens € 100.000?
Er zijn steeds meer redenen om aan te nemen dat de per 2015 ingevoerde € 100.000-salarisgrens voor pensioen haar langste tijd alweer heeft gehad. En dat terwijl de wettelijke vastgelegde jaarlijkse indexatie nog niet heeft plaatsgevonden.
Lees meer


Is er nog dga-pensioen vanaf 2017?
Een directeur grootaandeelhouder (dga) heeft mogelijkheden om pensioen op te bouwen binnen zijn eigen onderneming (eigen beheer). Op 24 september 2015 heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden inzake de toekomst van het pensioen in eigen beheer. Tijdens dit overleg zijn twee mogelijkheden genoemd: oudedagssparen in eigen beheer en het volledig afschaffen van pensioen in eigen beheer.
Lees meer


Afschaffing van de doorsneesystematiek

Deze zomer heeft staatssecretaris Klijnsma (SZW) de hoofdlijnen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Een van de vier hoofdlijnen betreft de overgang naar een actuarieel correcte systematiek van pensioenopbouw; het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dit moet de weg vrijmaken voor een transparant en flexibel pensioenstelsel, waarbij risico’s evenwichtig worden verdeeld.

Lees meerKWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp