Nieuwsbrief 2015-08

Kabinet: verplichtstelling regeling in plaats van fonds
Het kabinet beoogt een wetsvoorstel in te dienen dat er voor zorgt dat er niet langer sprake zal zijn van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, maar van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen. Hierdoor krijgen sociale partners vrije keuze bij de selectie van de uitvoerder van een verplichte bedrijfstakpensioenregeling.
Lees meer

Redelijke termijn aankoop pensioenuitkering verlengd
Bij een premie- of kapitaalovereenkomst komt er op de pensioendatum een kapitaal vrij waarvan een levenslange pensioenuitkering aangekocht dient te worden. De aankoop van deze pensioenuitkering dient binnen een redelijke termijn plaats te vinden. Op 6 november 2015 is Vraag & Antwoord (V&A) 15-007 gepubliceerd, waarmee de redelijke termijn wordt verlengd tot 31 december 2016. Hierdoor kunnen ook deelnemers die binnenkort al pensioneren toch gebruik maken van de aankoopmogelijkheden van het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.
Lees meer


Belangrijk: voorleggen van pensioenregelingen aan de Belastingdienst

Ook dit jaar zal de jaarwisseling, gezien het aflopen van uitvoeringsovereenkomsten, bij veel werkgevers een natuurlijk moment zijn om de pensioenregeling tegen het licht te houden. Als er geen voornemen tot wijziging bestaat, kan er soms toch sprake zijn van een onvoorziene aanpassing. Wijziging van uitvoerder brengt namelijk ook vaak een wijziging van de (uitvoering van de) pensioenregeling met zich mee. Het is daarom van groot belang de pensioenregeling in deze situaties voor te leggen aan de Belastingdienst.

Lees meer


Het Nieuwe Pensioen is in opkomst

Steeds vaker zetten werkgevers flexibele arbeidsvoorwaardelijke regelingen op die sterk lijken op pensioen, maar dat niet zijn. De regelingen vallen niet onder het keurslijf van de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting. De regelingen zijn niet gefinancierd met bruto geld maar met nettobedragen; er is dus al belasting over betaald. De regelingen worden niet ondergebracht bij pensioenuitvoerders, maar bij vermogensbeheerders. Het kapitaal is onder voorwaarden eerder op te nemen.

Lees meerKWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp