Nieuwsbrief 2014-11

AOW-franchises in 2015

 

De jaarlijkse AOW-uitkeringen* en AOW-franchises van 2015 zijn bekend:
 

  AOW-
uitkering
AOW-franchise middelloon AOW-franchise eindloon
Enkelvoudig gehuwd € 9.482 € 12.642 € 14.305
Gehuwd (met maximale toeslag) € 18.963 € 25.284 € 28.610
Ongehuwd € 13.867 € 18.489 € 20.921

 
* Deze bedragen zijn nog onder voorbehoud van de beoordeling van de wijziging van artikel 10aa van het UBLB per 1 januari 2015 door de Raad van State.

Wetsvoorstel versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd ingediend
Onlangs is het wetsvoorstel dat moet leiden tot een versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd ingediend. Zoals verwacht, wordt voorgesteld om de verhoging van de AOW-leeftijd als volgt te versnellen:
 

  Huidige verhoging
in maanden
Voorgestelde verhoging
in maanden
2014 2 2
2015 3 3
2016 5 6
2017 7 9
2018 9 12
2019 12 16
2020 15 20
2021 18 24


Naar verwachting wordt dit wetsvoorstel in de eerste helft van 2015 aangenomen. In dat geval zal op 1 januari 2016 de AOW-leeftijd versneld worden verhoogd.
 
Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader
De Eerste Kamer heeft op 16 december 2014 ingestemd met het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. De aanpassingen van het financieel toetsingskader gaan in per
1 januari 2015. Met de voorgestelde aanpassingen wordt het mogelijk financiële schokken (mee- en tegenvallers) gespreid in de tijd – en dus gelijkmatiger – te verwerken. Dat moet bijdragen aan het realiseren van een stabieler pensioen.
 
Feestdagen
Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015.


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp