Copy

Beste Fijn Weekender,

In deze nieuwsbrief:
De Fijn Weekend enquete uitslag, de vereniging en aanwezigheid

De enquête
De Fijn Weekend enquête is de afgelopen weken door liefst 233 crewleden ingevuld! Dat is fantastisch, want dat betekent dat hij een representatief beeld geeft van hoe jullie, onze achterban, denkt over de meest lastige kwesties. 

Daarnaast kregen we van jullie ook veel goede en soms kritische feedback. (Zo hebben we bv de basisbegrippenlijst op punten aangepast na enkele nuttige aanvullingen.) Waarvoor veel dank!
 

Eerst nog even…
Het is ondertussen duidelijk dat Fijn Weekend leeft onder crew op set en daarbuiten. Méér en méér merken we dat er onderling wordt gediscussieerd over waar we als Fijn Weekend voor staan en wat er voor crew verbeterd kan worden. Het wordt steeds duidelijker dat het niet meer alleen gaat over weekendtoeslagen, maar dat we een compleet pakket van nieuwe afspraken nastreven. Ons doel blijft onveranderd om voor 1 mei, de dag van de arbeid, een nieuw akkoord te kunnen presenteren.

We zijn door verschillende personen en organisaties benaderd die ons initiatief een warm hart toedragen en haar op één of andere manier willen ondersteunen. We zijn erg blij met elk aanbod om met ons samen te werken aan veiligere, betere werkomstandigheden en een eerlijke prijsstelling van arbeid. De excessen moeten eruit! Het liefst in goed overleg met onze opdrachtgevers.

Veel van onze opdrachtgevers geven zelf gelukkig ook aan toe te zijn aan nieuwe afspraken. Zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden en hebben bijvoorbeeld ook de Fair Practice Code onderschreven. (De gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele industrie)

Met nieuwe afspraken verwachten we straks allemaal weer te weten waar we aan toe zijn, zijn we veiliger af, creëren we een gelijker speelveld voor producenten, en worden onderhandelingen eenvoudiger omdat voor iedereen dezelfde voorwaarden gelden.

De enquête uitslag
Hier en daar werden vragen als verwarrend ervaren en soms hadden jullie het gevoel dat er aanvullende info miste. Wij hebben echter met deze enquête in kaart willen brengen hoe jullie de excessen beoordelen, los van eventuele financiële compensaties die je ervoor zou kunnen ontvangen.

De uitslag, in combinatie met de basisbegrippenlijst, maakt duidelijk inzichtelijk waar de pijnpunten liggen en vormen voor ons de basis voor de gesprekken met de verschillende producentenorganisaties.

Niet geheel onverwachts waren jullie vooral zeer uitgesproken over: te lange werkdagen, genoeg rust tussen werkdagen, compensatie voor weekendwerk en onderlinge verschillen in voorwaarden en afspraken. Genoeg reden dus om onverminderd hard te streven naar goede afspraken!

We vinden het erg belangrijk om als Fijn Weekend transparant te zijn. Daarom delen we de uitslag van de enquête integraal op www.fijnweekend.film/enquete.

Vereniging
Zoals we met de vorige nieuwsbrieven lieten weten, onderzoeken we in welke vorm we ons als Fijn Weekend willen verenigen.

We hebben inmiddels begrepen dat we al een vereniging zijn. Jullie hebben je allemaal aangemeld via de website en daardoor zijn we voorlopig, zo als dat blijkbaar heet; een informele vereniging. Dat betekent dat wij als oprichters/ bestuurders geen rechtsbevoegdheid hebben voor grote financiële transacties en dat voor de kosten die er wel gemaakt worden, jullie als aangesloten ‘leden’ niet verantwoordelijk zijn.

We denken dat het in de toekomst mogelijk wel zinnig kan zijn om een echte vereniging te worden, maar voorlopig zijn we nog gewoon Fijn Weekend met 700 crewleden achterban en zetten we ons in voor een veilige en eerlijke filmbranche. 

Zichtbaarheid Fijn Weekend
Fijn Weekend wordt steeds nadrukkelijker zichtbaar. Stickers, mondkapjes en crew-kleding tonen dat Fijn Weekend leeft en dat ze een uitgesproken achterban heeft! Wij zijn daar erg gelukkig mee en geloven dat het urgentie communiceert richting onze opdrachtgevers.
Eventuele winst uit de verkoop van de merchandise zetten we uiteraard weer in voor toekomstige werkzaamheden en projecten.

Vragen of adviezen 
Tot zover. Mochten jullie met vragen zitten of wanneer je tips en adviezen wilt delen, stuur dan een mail naar info@fijnweekend.film. Wij streven ernaar om iedereen op korte termijn te woord te staan. 

Dank voor jullie actieve bijdrage aan de enquete.
tot snel!
en voor nu,
alvast een …


uitschrijven
Email Marketing Powered by Mailchimp