Copy
View this email in your browser
Velkommen til Nyhedsbrev 17 fra Øresund Tennis.
I Nyhedbrevene fra ØT forsøger vi at holde medlemmerne fra de 3 tennisklubber FTK, NKT og HTK opdateret om fælles aktiviteter og tilbud.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
  • Ledige baner
  • Padeltennis
  • Lost and found
  • Standernedtagning - kun Humlebæk

Ansvarlig for Nyhedsbrev 17: Jens Per, NKT.

Ledige baner

Der er mange ledige baner (løsbooking) i HIC i uge 42 (efterårsferien) - gå ind på https://fhnk.halbooking.dk/default.asp og glem alt om rusk og regn og få en god tennismatch.
 

Padel

Som man har kunnet læse på klubbernes facebooksider og hjemmesider, har Fredensborg Kommune afsat 2,5 millioner kr. til etablering af padeltennisbaner. 

Verdens sjoveste og hurtigst voksende sportsgren kommer dermed til de 3 tennisklubber. Vi får 2 padel tennis baner allerede i 2020 ved HiC! Efterfølgende er der afsat penge til etablering af 1 bane i henholdsvis Nivå-Kokkedal, Fredensborg og Humlebæk. Sådan skriver kommunen om padel:

''Padeltennis er den nye tennissport for motionister. Budgetforligspartierne har med 2,5 mio. kr. over perioden skabt mulighed for at udbrede sportsgrenen til alle bysamfund. De første 2 baner etableres i 2020 i tilknytning til Humlebæk Idrætscenter og efterfølgende etableres 1 bane i hvert af de øvrige tre bysamfund. Budgetforligspartierne vil anerkende, hvis der er bysamfund, der som et alternativ hertil ønsker at fremme ”Redplus” belagte tennisbaner'' (Fredensborg Kommune budgetforlig 2020-2023) 

Kæmpe tak til de engagerede og visionære politikkere i Fredensborg Kommune.

Link til det kommunale budgetforlig: (se side 8.)
https://www.fredensborg.dk/politik/budgettet

Padel kan være rigtig spektakulært se bare her:
 

Lost and found

HAR DU GLEMT ET PAR SKO??
Efter juniorafslutningen i Fredensborg, stod disse sko og manglede en ejermand.
Er det dine (størrelse 39)??
Hent dem i FTK’s klubhus

Kun Humlebæk

Standernedtagning

En dejlig sommer er ved at gå på hæld. Vi lukker ned med standernedtagning og håber som altid at se mange frivillige søndag den 20. oktober kl. 10-12 - afsluttes med frokost.
 
 

Our mailing address is: info@oresundtennis.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.