Copy
Use this area to offer a short teaser of your email's content. Text here will show in the preview area of some email clients.
Beste <<First Name>>,

Je hebt vast al het e.e.a. gelezen over Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven, een initiatief dat uit de boezem van MKB Duiven is ontstaan. Middels deze nieuwsbrief brengen we je persoonlijk op de hoogte.
 
Op de achtergrond wordt hard gewerkt om ons netwerk dekkend te krijgen. Een dekkend netwerk bestaat voor ons uit 25 strategisch geplaatste AED’s en 500 vrijwillige hulpverleners.
 
Hieronder een update van hetgeen we tot nu toe onder andere hebben gerealiseerd en wat er nog staat te gebeuren.

Het netwerk

Er zijn inmiddels 16 officieel aangemelde AED’s. Op de website www.aed-duiven.nl is een kaart met beschikbare AED’s. Super natuurlijk, maar we gaan voor minimaal 25.

Er hebben zich inmiddels zo’n 60 vrijwilligers aangemeld. Super, maar we gaan voor de 500.

Via publiciteit en het benaderen van allerlei verenigingen in de gemeente Duiven proberen wij meer vrijwilligers aan te laten sluiten.

De cursus

We hebben afspraken weten te maken met lokale opleidingscentra (Bosman opleidingen en EHBO Duiven) voor de reanimatiecursussen tegen zeer gereduceerd tarief. De eerste 100 aanmeldingen, waaronder jullie die nog geen reanimatiecursus hebben gehad, zullen gratis worden verzorgd (door Bosman).

Voor diegene die nog niet opgeleid zijn: noteer alvast in de agenda 29 oktober in het CCOG Duiven of 13 november bij Zaal Gieling Groessen.

Binnenkort worden de data bekend gemaakt op de website om je in te schrijven voor deze reanimatietraining.

Publiciteit

In de DuivenPost wordt al meer en meer zichtbaar.

We hebben bereikt dat we regelmatig advertenties kunnen plaatsen in de DuivenPost zodat we herhaaldelijk onder de aandacht komen.

Ook hebben we goedkeuring gekregen in het winkelcentrum posters te plaatsen. De posters worden op dit moment ontworpen.
 
Met de Gemeente Duiven zijn we in overleg om periodiek, bijvoorbeeld eens per 2 weken, in het informeel katern een terugkomend plaatsje te krijgen met stand van zaken.

Binnenkort zal buiten bij het Gemeentehuis een nieuwe AED worden geplaatst met 24-uur beschikbaarheid. Ook dit zal in de publiciteit komen.

Het bestuur

Het bestuur is afgelopen tijd flink uitgebreid met commissieleden.

Het bestuur is nu als volgt:
  • Voorzitter: Werner Willems
  • Penningmeester: Ron Polman
  • Secretaris: Frank Welten
  • Commissie van hulpverlening: Wilco Berends (Bosman Opleidingen) en Sylvia Janssen (Radboud Ziekenhuis), tevens commissielid: Bertus Kampes (EHBO Duiven).
  • Commissie sponsoring en PR: Theo de Reus (De Reus communicatie en publiciteit)
  • Commissie van aanbevelingen: Joyce de Rijk (Gemeente Duiven)
  • Commissie technische dienst (TD): VACANT (!)
Voor de commissie TD zoeken wij vrijwilligers uit ons netwerk die hierin een steentje willen bijdragen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij het bestuur (bestuur@aed-duiven.nl).
 
Het huishoudelijk reglement is gereed en is beschikbaar op de website.

Sponsoring

Het binnenhalen van sponsorgelden is een uitdaging.
 
Inmiddels zijn er wel via MKB Duiven gelden binnengehaald en zijn we met de gemeente Duiven en stichting Goede Doelen in gesprek voor subsidiegelden.

Ook zijn er ideeën voor andere vormen van het binnenhalen van gelden gaande, overleg hierover volgt.

Nominatie Rabobank Simuleringsfonds

We zijn met onze stichting genomineerd voor Rabobank Simuleringsfonds, zie eventueel de website voor details.

Vorige week is met circa 25 personen een film gemaakt. Deze film zal worden getoond op de ledenavond van de Rabobank op dinsdag 6 november bij Van de Valk te Duiven.

Zet deze datum alvast in de agenda om op deze film te stemmen. Het aantal stemmen bepaalt namelijk de winnaar van het stimuleringsfonds.
 

Doen hè!

Overig

De afgelópen maanden heeft met name de structurering de grootste aandacht gekregen. Daarom vonden wij het nog te vroeg om hierover te publiceren of nieuws kenbaar te maken. Onze excuses voor het eventuele ongemak.
 
Mochten jullie goede ideeën hebben of zaken ter verbetering zien, meld het dan. Wij zullen hier proberen gehoor aan te geven. Het kan zijn dat sommige vragen te individualistisch zijn.
 
Doelstelling is dat het netwerk 1 juli 2014 dekkend is. Er is nog veel werk te verzetten en vele handjes zijn welkom.
 
Tot nader bericht.
 
Namens de Stichting,
Werner Willems
Copyright © 2013 Stichting AED-netwerk Gemeente Duiven, All rights reserved.