Nieuwsbrief Techniekpact April 2015
Bekijk in de browser

Basisscholen aan zet!

Op maandag 30 maart werd bij het Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO), in Urbana te Zwolle, het startschot gegeven voor de uitvoering van hun actieplan om wetenschap en technologie in het primair onderwijs te stimuleren. Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact overhandigde namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een bedrag van € 981.025,-- aan de penvoerder van het KWTO, Henk Mulder van de Stichting Archipel. KWTO zal deze stimuleringsbijdrage vanuit het actieplan Kiezen voor Technologie inzetten om schoolbesturen, scholen en leraren aan te jagen om meer aandacht te geven aan wetenschap en technologie (W&T) in hun onderwijsprogramma.
 
De komende maand zal Doekle Terpstra nog in andere regio’s aanwezig zijn bij startbijeenkomsten. Hij zal hier het gesprek aangaan met de bestuurders en schoolleiders om te ervaren hoe besturen en scholen W&T onderwijs vormgeven en de behoeften op te halen waarin het Techniekpact het primair onderwijs nog meer kan ondersteunen bij het stimuleren van W&T Onderwijs.

De volgende bijeenkomsten hiervoor zijn:
 • 10 april - Expertisecentrum Wetenschap en Technologie Zuid Holland
 • 21 april - Stichting EWTE regio Zuid
 • 22 april - Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek Utrecht
Lees verder

Reserveer alvast de Jaarconferentie 2015 in uw agenda:
Be Smart: Boost Technology
Maandag 15 juni 2015  - 11.30 tot 17.00 uur - Hengelo
 • De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen heeft een onderwijsprogramma ontwikkeld waarin thema’s rond energie worden aangeboden. Het programma wordt op dit moment op bijna 50 scholen gegeven in Noord-Nederland. 
 • Op vrijdag 6  maart was de aftrap van F-Top in het het Provinsjehûs in Leeuwarden. Met de F-Top wordt de komende 3 jaar ruim 200 Friese werkzoekende technici naar een baan begeleid.
 • Op woensdag 11 maart bracht Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, samen met Eddy van Hijum, Gedeputeerde Provincie Overijssel, een bezoek aan twee middelbare scholen, het Carmel College Salland en het Bonhoeffer College, en aan ROC van Twente. Van deze scholen kregen ze in het kader van ‘Techniek in de praktijk’ voorbeelden en resultaten te zien van hoe de opgaven uit het Techniekpact worden uitgevoerd. Daarnaast gingen ze in gesprek met direct betrokkenen zoals docenten, directies en ondernemers.
 • Van 23 tot en 28 maart vond de Week van de Techniek plaats in Hardenberg en Ommen. Tijdens deze week maakten 1.300 leerlingen uit het basis en het voorgezet onderwijs kennis met techniek in de praktijk.
 • De Mocon Student Challenge op de vakbeurs Mocon in de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch staat 22 en 23 april geheel in het teken van motion control en robotica. Studenten kunnen hun idee of prototype binnen dit concept insturen en zullen worden beoordeeld door een deskundige jury.
 • Op 23 maart tekenden de TU/e, Summa College, Brainport Industries, branchevereniging High Tech NL, Vanderlande, VDL-ETG, ASML en Fokker Landing Gear convenanten met Fontys Centre of Expertise High Tech Systems & Materials voor goed beroepsonderwijs. 
 • Op donderdag 26 maart vond, bij Science Centre Delft, het Techniek Toernooi Zuid-Holland plaats. Het Techniek Toernooi is een techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het primair onderwijs. 
 • Vrijdag 6 maart hadden 340 Walcherse leerlingen uit groep 7  de eer om aanwezig te zijn in de Nieuwe Kerk te Middelburg voor de Techniekpact Collegetour van André Kuipers. André Kuipers nam de kinderen mee op een boeiende reis door de wereld van de ruimtevaart, wetenschap en techniek. 
   
Ondernemers gingen op woensdag 18 maart in gesprek met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tijdens de FME Industrietop. Zij spraken over het belang van goed onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Ineke Dezentjé Hamming: “De toekomst van ‘Smart Industry’ zie ik met vertrouwen tegemoet er staat veel te gebeuren. Dit vraagt veel van mensen, op de werkvloer en in het management. Als we de handen ineenslaan, kunnen we gezamenlijk de technologische industrie en ons land naar de top leiden.”

Kiezen voor Techniek

Bijeenkomst '7 werelden van de techniek'

De ‘7 werelden van techniek’ geven jongeren een duidelijk beeld van de mogelijkheden in de techniek. Hoe implementeer je de ‘7 werelden’ in het onderwijs? Doe inspiratie op tijdens deze bijeenkomst op dinsdag 14 april (13 – 17u) voor docenten en decanen van vmbo-scholen.

#Onderwijs2032

ls vervolg op de brainstorm van #onderwijs2032, is o.l.v. Paul Schnabel het maatschappelijk dialoog van start gegaan over Onderwijs2032. De dialoog vormt input voor het kabinetsadvies van het Platform Onderwijs2032.  

Beroepsvorming is een van de dialoogthema’s. Op wat voor type banen moet het onderwijs leerlingen voorbereiden en welke kennis, vaardigheden en attitude hebben zij in de toekomst nodig, ook gezien de snelle ontwikkelingen binnen Nederlandse (top)sectoren? U kunt hierover meepraten op de dialoogpagina van Onderwijs2032.

Kick-off Girlsday 2015!

Op donderdag 23 april 2015 geeft minister van OCW Jet Bussemaker samen met 100 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs het startsein voor de landelijke Girlsday. Op deze dag openen honderden bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 – 15 jaar.

Save the date: M-tech Inspiratiemiddagen

Voor docenten, decanen en schoolleiders die zich bezighouden met technologie op de mavo worden op 28 mei (Zwolle), 2 juni (omgeving Rotterdam) en 9 juni (Eindhoven) regiobijeenkomsten georganiseerd. Wissel kennis uit en ga actief aan de slag tijdens verschillende werksessies over bijvoorbeeld LOB of samenwerking met het bedrijfsleven. Het volledige programma ontvangt u binnenkort. Meer informatie

Leren in Techniek

Techniekpact bij NL innoveert 

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart was het Techniekpact aanwezig bij Nederland Innoveert op de RDM Campus te Rotterdam. Doekle Terpstra verzorgde op zaterdagochtend de opening van het festival. Daarnaast werden er vanuit het Techniekpact landsdeel Zuidwest twee workshops georganiseerd voor de pilot Techniekdocent. Binnen deze pilot, die in het najaar start, kunnen technici zich laten bijscholen tot hybride docent.

Werken in Techniek

Webboek Smart Industry: Eat or be (B) eaten

In het webboek ‘Smart Industry, Eat or be (B) eaten’ concluderen de schrijvers Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME en voorzitter Team Smart Industry) en econoom Willem Vermeend (internetondernemer) hoe Smart Industry gaat zorgen voor honderdduizenden banen in het mkb. De combinatie van het internet met nieuwe technologie in ons land leidt namelijk tot een nieuwe innovatieve industrie: Smart Industry. Om die banen te kunnen bezetten, moet volgens Dezentjé en Vermeend nu al op alle niveaus in ons onderwijs op deze ontwikkeling worden ingespeeld. Het boek is voor iedereen gratis toegankelijk en te bekijken via: www.smartindustry.info

UT onderzoekt doorstroom Bètastudenten

De Universiteit Twente ontvangt een subsidie voor een onderzoeksproject over de doorstroom van bètastudenten naar de technische arbeidsmarkt. Aanleiding is dat steeds meer studenten voor een technische opleiding kiezen. Landelijk onderzoek laat echter zien dat een aanzienlijk deel daarvan uiteindelijk niet bij een technisch bedrijf of in een technisch beroep terecht komt. Voor het project is ruim een half miljoen euro uitgetrokken. 

Conferentie Van werk naar werk: lessen voor de toekomst

Het actieteam Crisisbestrijding organiseert op 15 april een conferentie over het concept “van-werk(loosheid)-naar-werk”. Sectorplannen die in de derde termijn worden ingediend zijn specifiek gericht op het aan het (ander) werk helpen van werkenden en werkzoekenden. Deze termijn is geopend op 15 januari 2015 en loopt nog tot 1 juni 2015. Doel van de conferentie is om onder leiding van de dagvoorzitter Rogier Elshout ideeën op te doen over van-werk(loosheid)-naar-werk in de eigen sector of regio, als onderdeel van een sectorplan, maar ook daarbuiten. Klik hier voor meer informatie of aanmelden.

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2015 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp