Nieuwsbrief Techniekpact Juni 2015
Bekijk in de browser

Op ontdekkingsreis naar de toekomst

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad

“Techniek is een belangrijk middel voor de leerlingen in het primair onderwijs om hun nieuwsgierigheid te voeden en te bevredigen. Daar kan het Techniekpact bij helpen.” Rinda den Besten is voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie van het primair onderwijs. Ze benadrukt dat techniek en het Techniekpact geen doelen op zich zijn. “Het Techniekpact is belangrijk, omdat het leerlingen kan helpen bij hun ontwikkeling. Want dat is het enige doel dat telt in het onderwijs: de optimale ontwikkeling van alle leerlingen.” Lees verder

Jaarconferentie Techniekpact 

Be Smart, BOOST Technology 

Op 15 juni 2015 opent Landsdeel Oost haar deuren met een inspirerend programma rond de lijnen Kiezen, Leren en Werken. Met een groot aantal deskundige landelijk en regionale sprekers, waaronder Doekle Terpstra, minister Kamp, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Een programma bedoeld om nieuwe ideeën op te doen en interessante contacten te leggen

Meer informatie over het programma kun u hier vinden of download de Techniekpact app 

100 dagen Techniekplan op Toer

100 dagen lang stond Limburg in het teken van de techniek. 100 dagen waarin de Techniekketen Noord‐ en Midden-Limburg heeft laten zien wat er gebeurt op het gebied van het Techniekplan Limburg. 
Deze toer is op dinsdag 2 juni 2015 spectaculair afgesloten met een Techniekpact on Tour, onder de titel van “Opmaat naar de toekomst”. Tijdens TOT gaven bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun vooruitblik op de technologische ontwikkelingen in Limburg. Lees verder. 
 • UWV Friesland, Unique en Technicom slaan handen ineen om 20 werkzoekenden binnen 4 maanden op te leiden tot Entree Operator. 
 • Minister-president Rutte en viceminister-president Asscher brachten een bezoek aan de noordelijke provincies. Het bezoek stond in het teken van de arbeidsmarkt. Ze spraken met mbo-scholieren en bezochten bedrijven. Dezelfde dag bracht ook een Haags delegatie een bezoek aan Bètapunt Noord, om te praten over wetenschap en technologie in het basisonderwijs.
 • Vrouwelijke scholieren krijgen onder het genot van een high tech high tea voorlichting over technische opleidingen aan de Universiteit van Twente. Vrouwelijke studenten vertellen uit eigen ervaring waarom een technische studie zo leuk is en wat je later kan worden. 
 • Ruim 650 leerlingen staan in de grote finale van het Techniek Toernooi, waar zij hun creaties presenteren rond het thema "weg- en waterbouw".
 • Bèta Challenge Programma, een technische doorlopende leerweg van mavo-mbo, is een groot succes. 19 scholen hebben zich ingeschreven en 20 scholen hebben belangstelling om deel te nemen. 
 • Vier derdejaars studenten, van de opleidingen in logistiek van NHTV internationaal hoger onderwijs in Breda, hebben een topsectorbeurs ontvangen ter waarde van 2.000 euro.
 • Ahoy stond 21 mei in het teken van techniekonderwijs tijdens de Shell PPT Energylab en Eco Marathon. Duizenden kinderen maakten kennis met techniek, studenten werden uitgedaagd om een futuristische auto te ontwikkelen en mensen uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs gingen in gesprek over het belang van techniekonderwijs. 
 • Van 8 tot 12 juni vindt de eerste editie van de Techniekweek Drechtsteden plaats. De week staat in het teken van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid.
 • Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg, Hugo de Jonge, reikte 15 medailles uit tijdens de finale van Skills Juniors. Ruim 400 leerlingen uit groep 7 en 8 deden vol enthousiasme mee aan de vakwedstrijden van Skills Juniors.
 • In de zomervakantie kunnen kinderen zich vier dagen storten in de wereld van de Utrechtse wetenschap tijdens Summerschool Junior. Als jonge onderzoekers gaan de kinderen op onderzoek uit en dat onder begeleiding van Utrechtse studenten en hoogleraren.
 • In de regio Utrecht wordt dit jaar voor de tweede keer de Regionale First Lego League georganiseerd. Dit jaar is het thema ' Trash Track'. De regiofinale vindt plaats op zaterdag 28 november.

Kiezen voor Techniek

Dutch Technology Week 2015


De Dutch Technology Week beleefde maandagochtend 1 juni in het Parktheater de officiële start. Dat gebeurde met de presentatie van het ING-rapport Hightech meets Business en de nieuwe strategie voor de Brainportregio ‘Brainport Next Generation’. Tot 6 juni werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen om samen veel technologische verrassingen te presenteren. Iedereen kan tijdens de DTW zien, voelen en ervaren hoe kansrijk en uitdagend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen. Lees verder

Leren in Techniek

Regionaal Investeringsfonds: Groen licht voor 29 plannen van 300 bedrijven en 48 scholen

Op maandag 1 juni hebben 29 vernieuwde initiatieven van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen groen ligt gekregen van Minister Jet Bussemaker. In totaal is voor deze initiatieven €72 mln beschikbaar uit het Regionaal Investeringsfonds, een cofinanciering van de overheid, ondernemers en onderwijs. Een van de toegekende plannen is Tech2Create, waarin jongeren gericht klaar worden gestoomd voor een baan in de productietechniek. Bekijk alle toegekende plannen of lees verder.

HNTO Roadmap 2025 

Een grote vertegenwoordiging van hbo techniekdirecteuren is de afgelopen maanden in vier thematische werkgroepen aan de slag gegaan om deze zgn. “Roadmap HTNO 2025” te verkennen. Op 12 juni a.s. wil het netwerk haar eerste ideeën voorleggen aan directe en indirecte betrokkenen bij het hoger bètatechniekonderwijs. Het doel van deze werksessie is om een aanzet te maken voor een breed gedragen stappenplan waar zowel hogescholen als betrokkenen zich in kunnen vinden en waar we met elkaar de komende jaren de schouders onder willen zetten. Lees verder

6e General Assembly

Op maandag 22 en dinsdag 23 juni 2015 vindt de 6e General Assembly plaats, de halfjaarlijkse landelijke bijeenkomst voor alle Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en publiek-private samenwerkingen vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo. De verduurzaming van de Centra en de samenwerking met het bedrijfsleven staan centraal in de verschillende programmaonderdelen.Tijdens de bijeenkomst zijn o.a. de volgende sprekers aanwezig: Prof. Jan Jonker, René van Gils en Doekle Terpstra. Lees verder

Werken in Techniek

Aanvraagtijdvak sectorplannen is verlengd

Op 15 januari 2015 is het derde aanvraagtijdvak opengesteld waarin sectorplannen kunnen worden ingediend. Het tijdvak is verlengd tot en met 15 september 2015. Om verlenging is gevraagd door veel regio’s en sectoren die meer tijd nodig blijken te hebben om hun plan uit te werken en volledig te maken. Het Agentschap SZW wijst erop dat het aanbeveling verdient om de plannen die volledig zijn eerder dan de sluitingsdatum en zo spoedig mogelijk in te dienen. Lees verder

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2015 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp