Nieuwsbrief Techniekpact - februari 2016
Bekijk in de browser

Doekle Terpstra: Techniekpact Toekomstproof

2016 is voor het Techniekpact voortvarend gestart. Op verzoek van de betrokken bewindspersonen werken we aan de actualisering van het Techniekpact. Vijf hoofdthema’s voor 2016 en verder zijn vastgesteld:
 • Doorstroom naar beroepsonderwijs: doorstroom en doorlopende leerlijnen van po en vo naar mbo aantrekkelijker maken, met aandacht voor loopbaanoriëntatie en voor meisjes;
 • Docenten techniek: Zorgen voor voldoende en vakbekwame docenten/leraren;
 • ICT: integraal steviger koppeling met digitalisering, programmeren, Smart Industry;
 • Publiek- private samenwerkingen: Stimuleren van pps-en in het (beroeps-) onderwijs;
 • Mobiliteit: Stimuleren van (cross-) sectorale mobiliteit, en Leven Lang Leren.
Ik ben ervan overtuigd dat we met deze thema's aansluiten bij de nieuwe dynamiek in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt. Alle liaisons hebben zich gebogen over de acties uit het Techniekpact. Een groot aantal van de 22 acties hebben we met elkaar gerealiseerd, de nog lopende zetten we door en voor de nieuwe thema's worden doelen gesteld. Tijdens de Jaarconferentie op 18 april 2016 wordt het geactualiseerde Techniekpact gepresenteerd. Lees verder

Regieraad Techniek Flevoland van start

Op 21 januari jl. werd met het tekenen van de intentieverklaring en de benoeming van Hetty Klavers tot voorzitter de Regieraad Techniek Flevoland definitief opgericht. De Regieraad vormt het bestuurlijke netwerk waarin de onderlinge samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen, kenniscentra, provincie, gemeenten en onderwijsinstellingen centraal staat. 
Lees verder

Techniekpact On Tours

Op 8 maart is er een speciale TOT over het thema meisjes bij STC te Rotterdam: "Hoe bevorderen we instroom en succesvolle uitstroom van meisjes in het vmbo en mbo in de technische sector?" 
Donderdag 10 maart komt Techniekpact on Tour naar de regio Utrecht. Het thema van deze TOT bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein is ‘Shake up the mindset’- samen nieuwe initiatieven ontwikkelen om nieuw resultaat te bewerkstelligen.
Lees verder

Kiezen voor Techniek

Advies Platform OnsOnderwijs 2032

Op 23 januari jl. presenteerde het Platform Onderwijs2032 haar advies over de inhoud van toekomstgericht onderwijs. Alle leerlingen moeten in de toekomst een vaste basis meekrijgen van Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, wiskunde maar ook digitale geletterdheid en burgerschap. Daarnaast is het voorstel om de kennis die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen in drie leerdomeinen te clusteren: Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Taal & Cultuur. Door de inhoud van vakken binnen die clusters in samenhang aan te bieden leren leerlingen vakoverstijgend denken en werken. 
Lees verder
Techniek is een vliegwiel voor 21st century skills
Wetenschap en techniek voeden de nieuwsgierigheid van leerlingen, vertelt Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland, in een video-interview met TechniekTalent.nu. Hij noemt het een ‘beroepshouding van elk kind’ om te willen begrijpen in wat voor wereld je leeft.

Leren in Techniek

25 nieuwe aanvragen voor Regionaal investeringsfonds mbo

Voor de eerste ronde van 2016 zijn voor het Regionaal investeringsfonds mbo 25 aanvragen binnengekomen bij DUO. Dat betekent 25 plannen om door middel van publiek-private samenwerking de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De aanvragen komen uit verschillende sectoren, waaronder techniek. Zoals bijvoorbeeld de aanvraag vanuit de foodprocesindustrie, waar het bedrijfsleven aan de bel trekt vanwege het verwachtte tekort aan personeel in de branche. Ook zijn er aanvragen voor toekomstgerichte onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de biobased economy, steeds meer beroepen in diverse sectoren zullen op een biobased-manier gaan werken, hoe zorg je ervoor dat mbo’ers hierop voorbereid zijn? Al met al uiteenlopende vraagstukken die kunnen worden opgepakt door publiek-private samenwerkingen. Lees verder

Ekolectric winnaar Pro-Motor Award 2016

Op de General Assembly - het kennisevent voor publiek-privaat samenwerkingen - is Ekolectric van HighTechCentreDelft uitgeroepen tot winnaar van de Pro-Motor award 2016. Ekolectric blinkt volgens de jury uit in ambitie, innovatie en kwaliteit. Ekolectric is de eerste winnaar van deze nieuwe prijs om projecten en ideeën uit de samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid te belonen.
Lees verder

Masterclass voor VO-bètadocenten

Na een succesvolle Shell masterclass organiseerde Bètapartners (NH) een masterclass voor VO-bètadocenten bij Tata Steel. De VO-docenten maakten een reis door de wereld van staal: van toepassing tot ertswinning. Eerste reactie van een natuurkunde docent: “het prachtige is dat we zoveel voorbeelden zien van hoe de natuurkunde toegepast wordt in de dagelijkse dingen”.

Werken in Techniek

Sectorplan grenzeloos werken:
baankansen werkzoekenden in grensstreek

800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland zullen vanaf februari worden begeleid naar werk over de grens. Dat staat in het sectorplan ‘Grenzeloos Werken’ dat werkgevers- en werknemersorganisaties hebben opgesteld met de provincies in de grensstreek, België en Duitsland. In de regio’s net over de grens is er nog veel vraag naar werknemers, terwijl er aan de Nedelandse kant van de grens juist veel werkzoekenden zijn. De meeste kansen zijn er in een technisch beroep of in de landbouw, logistiek, horeca, zorgberoepen en onderwijs. Zo is er werk in de elektrotechniek, bijvoorbeeld in de richting windenergie. Ook is er werk in de productie en assemblage van auto’s. Lees verder

Nieuws uit de regio

 • De provincie Drenthe gaat basisscholen helpen voorzien van een eigen 3D printer. De provincie wil zo het regionale primair onderwijs in staat stellen om invulling te geven aan de verplichte invoering van het vak Wetenschap en Techniek. Per basisschool stelt de provincie een cofinancieringsbijdrage van 520 euro voor de aanschaf beschikbaar. Lees verder
 • Leerlingen in Noord-Groningen krijgen programmeerles in de klas. De lessen worden aangeboden door Google en de Hanzehogeschool Groningen. Lees verder
 • Ruim 80 2e jaars VMBO leerlingen hebben in de week van 11 januari deelgenomen aan de Tour de Techniek in Deventer. Zij bezochten onder andere een FabLab waar ze aan de slag gingen met 3-D printen, lasersnijden en coderen en programmeren onder begeleiding van CodeCult.
 • Op woensdag 27 januari 2016 vond op de Universiteit Twente de 8e editie van Twents Meesterschap plaats. Een foto- en videoverslag van deze conferentie voor docenten en schoolleiding in het primair en voortgezet onderwijs is hier te vinden.
 • Op 3 december verzamelden kennisinstellingen, landelijke en regionale overheden en het bedrijfsleven zich op uitnodiging van het Forum Beroepsonderwijs bij Automotive Campus. Met elkaar ging men op zoek naar de lessen die getrokken kunnen worden uit het succesvolle ecosysteem dat zich rond automotive heeft gevormd in de regio Helmond/Brainport.
 • In Zuidoost-Nederland is het arbeids-marktdashboard gelanceerd. Hiermee beschikken overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs over de meest actuele informatie over de arbeidsmarkt. 
 • Tijdens het Deltalinqs jaardiner hebben partijen bekend gemaakt dat de trainingsplant, een realistische oefenomgeving voor technische onderhoudswerkzaamheden binnen de procesindustrie, op RDM-Heijplaat gerealiseerd gaat worden.
 • Rotterdam introduceerde recent een welkomstpremie voor leraren die vanaf komend schooljaar in Rotterdam komen werken en waaraan een groot tekort is. Rotterdam trekt hiervoor de komende jaren jaarlijks 3 miljoen euro uit.

M-Tech inspiratiemiddagen

Wilt u inspiratie en kennis opdoen rondom onderwijs over technologie op de mavo? Of wilt u uw kennis en ervaringen delen? Voor alle scholen die zich bezighouden met, of geïnteresseerd zijn in technologie op de mavo, organiseert M-Tech inspiratiemiddagen. De inspiratiemiddagen zijn op 9 maart 2016 (Dordrecht) en in 16 maart 2016 (Eindhoven) en 23 maart 2016 (Lelystad). Tijdens deze middagen gaat u in gesprek met verschillende M-Tech-scholen in de TeachMeet en u kiest één workshop. Meer informatie of aanmelden: www.mavotech.nl

Sollicitatieronde gestart

Tot 1 maart kunnen afgestudeerden academici solliciteren voor Eerst De Klas: het unieke traineeship dat onderwijs en bedrijfsleven samenbrengt. De sollicitatiedeadline voor het OnderwijsTraineeship, voor academici die een loopbaan in het onderwijs ambiëren, sluit 13 maart. Solliciteer nu! Bent u als havo/vwo school geïnteresseerd om met ons samen te werken? Wij horen graag van u!

STEM Teacher Academy

Wilt u zich als docent ontwikkelen op het gebied van contextrijk onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven? Of wilt u als bedrijf docenten de kans geven om stage te lopen binnen uw organisatie, samen met het onderwijs lesmateriaal ontwikkelen of gastlessen verzorgen? Informatie hierover is te vinden op de nieuwe website van de STEM Teacher Academy. Bekijk de site via:www.teacheracademy.nl

Agenda

Noteer alvast in de agenda: 18 april - Jaarconferentie Techniekpact
Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2016 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl