Nieuwsbrief Techniekpact maart 2016
Bekijk in de browser
Techniekpact Smart & Sustainable

Onderwijs en arbeidsmarkt beter met elkaar verknopen

Onderwijs en bedrijfsleven in Gelderland lanceren op 4 maart het Techniekpact Smart & Sustainable. Doel: het verhogen van de instroom in de techniek in Oost-Nederland. Michiel Scheffer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en aanjager van het pact: ‘Het Techniekpact zorgt ervoor dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar beter weten te vinden.’
 
Gelderland is een innovatieve provincie, zo stelt gedeputeerde Michiel Scheffer. ‘Een provincie ook waar begrippen als smart industry, internet of things, living labs en duurzaamheid verbonden zijn met de topsectoren Health, Energy en Water. Nijmegen kent bijvoorbeeld de Health Valley, de regio Arnhem staat bekend om de innovaties op het gebied van energie en in het Rivierengebied staat de watersector centraal. Niet zo vreemd dus dat in het Techniekpact dat op 4 maart wordt gelanceerd de thema’s Smart en Sustainable en de sectoren Health, Energy en Water centraal staan.’ Lees verder
 

TOT meisjes op 8 maart

Techniekpact on Tour komt naar Rotterdam voor een speciale editie over meisjes en vrouwen in vmbo en mbo techniek. Praat mee over in te zetten acties in vmbo en mbo om meer meisjes enthousiast te maken en houden voor een toekomst in techniek én maak kennis met de nieuwe vrouwelijke ambassadeur Techniekpact. Meld u nu aan!

TOT in Utrecht op 10 maart

Donderdag 10 maart komt Techniekpact on Tour naar de regio Utrecht. Maak kennis met succesvolle regionale samenwerkingen op het gebied van techniek in onderwijs en bedrijfsleven en laat u inspireren. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Shake up the mindset’. Bekijk hier het hele programma en meld u aan!

Jaarconferentie Techniekpact op 18 april 2016

Reserveer alvast in uw agenda! Tegen de achtergrond van het water dat ons beweegt, bedreigt en kansen biedt, nodigen Rotterdam en de Drechtsteden u namens landsdeel Zuidwest uit voor de Jaarconferentie Techniekpact 2016.Het belooft een dag te worden met inspiratie, interactie én water.

Kiezen voor Techniek

Onderzoek mogelijke tekorten onderwijsgevenden in mbo techniek

In opdracht van de MBO Raad heeft het bureau Ockham IPS onderzoek uitgevoerd naar mogelijke tekorten aan docenten en instructeurs bij technische mbo-opleidingen. Aanleiding hiervoor zijn diverse signalen dat in de komende vijf jaar significante tekorten aan docenten techniek in het mbo zullen ontstaan. Kwantitatieve tekorten aan docenten zijn ook een speerpunt voor de actoren betrokken bij het Techniekpact. De MBO Raad gaat met de technisch georiënteerde bedrijfstakgroepen over de resultaten van het onderzoek het gesprek aan. De resultaten zullen ook bij de ontwikkeling van de MBO Raad agenda voor het onderwijspersoneel in het mbo gebruikt worden. Lees verder
TechniekTrofee 2016
De inschrijving voor de TechniekTrofee 2016 is gestart! Met dit jaar een nieuwe categorie: de Inspiratieprijs. Basisscholen kunnen hun idee voor Wetenschap & Techniekonderwijs insturen. Scholen die al gestart zijn met W&T kunnen meedingen naar de TechniekTrofee 2016. Aan beide prijzen is € 2.500 prijzengeld verbonden. 
Lees verder

Jet-Net ontmoet staatssecretaris Dekker

Op 8 februari jl. vond er  tussen staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker en negen CEO’s van Jet-Net bedrijven  een open gesprek over de toekomst plaats. Afgesproken is dat Jet-Net bedrijven hun kennis gaan inbrengen in de leerlabs, die in het kader van Onderwijs2032 worden ingericht. Lees het persbericht voor overige afspraken die gemaakt zijn.

Girlsday 2016

Op donderdag 14 april 2016 organiseert VHTO in samenwerking met bedrijven en scholen de jaarlijkse Girlsday. Honderden bèta-, technische en ICT-bedrijven en (onderzoeks-)organisaties openen hun deuren voor duizenden meisjes tussen de 10 en 15 jaar. Steeds meer bedrijven zien de noodzaak om meisjes nog voordat zij hun sector of profiel kiezen kennis te laten maken met de beroepspraktijk en de vrouwen die er werken. Bedrijven kunnen zich nog tot 18 maart aanmelden

Leren in Techniek

Nieuwe keuzedelen versterken positie mbo-ers op de arbeidsmarkt

'3D-modeling' en '3D produceren', ‘Aardbeving bestendig bouwen’ of ‘Duits’. Mbo-studenten kunnen vanaf 1 augustus 2016 binnen hun opleiding zelf kiezen uit meer dan 400 nieuwe keuzedelen die hen beter moeten voorbereiden op hun werkplek van morgen. De mbo-scholen en het bedrijfsleven hebben op verzoek van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) gekeken naar welke nieuwe speciale kennis en vaardigheden studenten in hun regio nodig hebben om een goede start te kunnen maken wanneer zij aan het werk gaan. Lees verder

Kabinet: geen btw afdracht meer bij samenwerking scholen

Het Kabinet heeft besloten om aan onderwijsinstellingen, die met elkaar samenwerken om samen onderwijs te verzorgen, geen btw-afdracht meer te vragen. Deze regeling die door ministeries nog nader wordt uitgewerkt, kan extra financiële ruimte bieden waar veel scholen behoefte aan hebben om dure, kleine (techniek)opleidingen betaalbaar te houden en meer maatwerk te kunnen bieden. Lees verder

7e editie General Assembly over 'The New Economy' en de rol van Centra

Op 3 en 4 februari jl. ontmoetten Centra uit het hele land elkaar voor de 7e editie van de General Assembly. De regio Rijnmond-Drechtsteden was naast gastheer ook exemplarisch voor uitdagingen van de ‘nieuwe economie’. De industrie in het havengebied snakt naar vernieuwing die nauw samenhangen met een transitie in het beroepsonderwijs. Lees de terugblik op de General Assmebly

Werken in Techniek

Ruim 100 sectorplannen in uitvoering

Vorig week werd bekend dat het sectorplan voor Zuidoost Brabant is goedgekeurd. Het sectorplan is ingediend door een samenwerkingsverband van de stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant (WZOB), de vakbonden FNV, CNV en De Unie en de provincie Noord-Brabant. Inmiddels zijn er vanuit de derde tranche 27 nieuwe sectorplannen gestart, 16 regionale sectorplannen en 11 landelijke plannen vanuit sectoren. Deze sectorplannen zijn gericht op transities van werk naar werk en van werkloosheid naar werk. Het aspect van intersectorale mobiliteit komt in deze sectorplannen goed naar voren.
 
Veel van de sectorplannen zijn actief in de technische sector. Techniek en ICT worden veel als kansrijke beroepen  benoemd. Tezamen met de 76 sectorplannen uit de eerste en tweede tranche zijn er momenteel 103 sectorplannen in uitvoering, waarbij degene uit de derde tranche nog in de begin fase zitten. Vanuit het Techniekpact wordt er de komende tijd ingezet op kennisuitwisseling tussen de sectorplannen en gerelateerde regionale activiteiten. Bekijk hier een overzicht van alle sectorplannen.

Nieuws uit de regio

  • Friese onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid gingen op 19 februari jl. met elkaar in gesprek over de ambities voor de toekomst in het kader van Techniekpact. Lees verder
  • Van 12 tot en met 15 april wordt in Emmen de landelijke finale van het Nederlands Kampioenschap Metselen gehouden. De twaalf beste metsel-leerlingen uit de regionale voorronden nemen het dan tegen elkaar op.
  • Op 16 en 17 februari hebben bijna 250 2e-jaars VMBO leerlingen van Sprengeloo Apeldoorn techniek ontdekt en beleeft door een bezoek aan een locatie waar alles om techniek draait. Lees verder
  • Talentvolle leerlingen van vijf Twentse technasia strijden voor tickets naar de United Space School in Houston. Daar kunnen ze kennismaken met de toepassingen van high tech ruimtevaarttechnologie. De finale van de wedstrijd is op 18 maart 2016 in Kinepolis in Enschede.
  • Doekle Terpstra bracht op 18 februari een werkbezoek aan Techniekonderwijs in Zuid-Limburg om zich bij te laten praten over van wat er in de regio speelt op het gebied van Techniekonderwijs. Lees verder
  • In Gouda is met een groot aantal scholen en bedrijven Techniekpunt Gouda opgericht. Techniekpunt Gouda wil samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven  stimuleren, jongeren en leerkrachten enthousiasmeren voor techniek, activiteiten rond techniek organiseren, kennis verzamelen en delen. Lees verder
  • Begin februari heeft in het landsdeel Noordvleugel een bestuurlijk overleg plaatsgevonden, waarbij besloten is dat het landsdeel vanaf nu verder gaat onder de naam Noordwest. Lees verder
  • De TechniekRaad Noord-Holland heeft onlangs een arbeidsmarktrapport gepubliceerd dat inzicht geeft in de provinciale technische arbeidsmarkt, de arbeidsvraag van het bedrijfsleven articuleert en tekorten aangeeft. Dat is onmisbare informatie voor de doelmatigheidsdiscussie en daarmee het functioneren van de technische arbeidsmarkt.

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2016 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl