Beste lezer, hierbij een nieuwsflits vol updates over het Techniekpact.
Bekijk deze e-mail in je browser

Techniekpact “a brilliant approach”

Voorwoord - Doekle Terpstra

2015 begon met een mooi compliment van Eurocommissaris voor R&D, Carlos Moedas voor het Techniekpact. Volgens hem is het Techniekpact “a brilliant approach” om de ‘skills-gap’ aan te pakken. Het samen optrekken van onderwijs, kennisorganisaties, bedrijfsleven en overheden – ook in de verschillende regio’s-  noemt hij “een voorbeeld dat in heel Europa zou kunnen worden opgepakt”. Voor het Techniekpact is het belangrijk dat we in 2015 doorpakken met de regionale uitvoering. Vanuit het landelijk team zal extra inspanning worden gezet op het ondersteunen van de regionale Techniekpacten in hun doorontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Het succes van het Techniekpact ligt in de kracht van het regionale netwerk.


Nationaal zal de agenda voor 2015 gericht zijn op het realiseren van een aantal doelen die het fundament vormen waar regio’s uiteindelijk de vruchten van plukken. Denk aan de publiek private samenwerking rondom techniekpromotie en het daaraan gekoppelde digitale loket voor techniekactiviteiten. Aanpassingen in de regelingen van het Regionaal investeringsfonds mbo en de sectorplannen zodat deze nog beter aansluiten bij de wensen van de regio’s. Het realiseren van meer topsectorbeurzen door in gesprek te gaan met de Topsectoren om knelpunten op te lossen. En uiteraard om een bijdrage te leveren aan de dialoog rondom de toekomst van het funderend onderwijs en de strategische agenda voor het hoger onderwijs. Kortom, ambities volop waar we de komende tijd hard aan gaan werken.

Deze nieuwsbrief staat weer vol nationaal en regionaal nieuws. Laat u infomeren maar vooral inspireren!

Doekle Terpstra,
aanjager Techniekpact

Sector Techniek op weg naar grootste sector in het vmbo!


In de onderstaande grafiek wordt de instroom van derde leerjaar vmbo per sector van 2004 tot 2014 weergeven. Hieruit blijkt dat het beroepsgerichte vmbo voor het derde jaar aaneen groeit. Evenals de sector Techniek, die zelfs groter is geworden dan de sector Zorg en Welzijn! Bekijk de grafiek.
 

Oproep: save the DATE


1. Techniekpact On Tour - do 12 feb
12 februari vindt de volgende Techniekpact On Tour plaats in Landsdeel Noord. Vanuit de gedachten “Samen zijn wij het Techniekpact” wordt u bijgepraat over de stand van zaken van het Techniekpact Noord-Nederland.

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar! Meld u snel aan en vul de volgende code in: Noord

2. Jaarconferentie Techniekpact - ma 15 juni
Landsdeel Oost neemt het estafette stokje van Zuidoost over en organiseert op 15 juni 2015 de jaarlijkse conferentie van het Techniekpact. De komende maanden zal het landsdeel samen met het ministerie van Economische Zaken het programma voor de conferentie opstellen.


Download de app van het Techniekpact en blijf op de hoogte van alle data en programma's!

Kiezen voor Techniek

Online Jet-Net Webcast
Jet-Net lanceert een nieuwe formule: de Jet-Net Webcast. Een online interactieve gastles verzorgd door het bedrijfsleven. Op maandag 2 februari logden meer dan 30 klassen uit heel het land in, voor een gastles van Ewald Breunesse (manager Energie Transitie Shell). Op deze manier kunnen een groot aantal leerlingen een kijkje nemen in het technologisch bedrijfsleven.
 
                   
Collegetour: André Kuipers in Sittard

 

Op 16 januari bezochten ruim 300 leerlingen de Collegetour in het Fortuna Sittard Stadion. In de ochtend konden de leerlingen vragen stellen aan André Kuipers. Aansluitend aan het college konden de leerlingen in de middag aan de slag met proefjes onder begeleiding van studenten van de Nieuwste Pabo en het Wetenschapsknooppunt Maastricht.

Nieuws uit de landsdelen

Selfie met Andre Kuipers, Sander Koenen en 250 leerlingen
Eind 2014 hebben de Twenty Days of Technology plaatsgevonden, een hoogtepunt in een succesvol jaar voor Techniekpact Twente. Tijdens deze ‘Twenty Days’ hebben 235 bedrijven, 125 vertegenwoordigers vanuit de overheid en branche-organisaties, 87 scholen, 750 schoolleiders, docenten en decanen en meer dan 4.000 leerlingen en studenten deelgenomen aan een groot aantal bijeenkomsten en evenementen.

Meer nieuws uit landsdeel Oost
  • TechNetkring Nieuwe Waterweg Noord (NWN) organiseerde van 19 tot en met 23 januari de Techniekweek voor vier scholen in Vlaardingen. De scholen gingen ter oriëntatie naar de middelbare school en konden ervaring opdoen in de techniek door diverse activiteiten.
  • Op maandag 26 januari is de techniek driedaagse van start gegaan voor de vmbo-tl, havo en vwo leerlingen van SSG De Rede uit Terneuzen. De leerlingen worden drie dagen ondergedompeld in de wereld van de vliegtuigtechniek.
Meer nieuws uit landsdeel Zuidwest

Leren in de techniek

Succesverhaal van Teclab Eindhoven
 
Bij Teclab zindert de passie voor technologie door de gangen en leslokalen. Jongeren leren hier niet alleen over de technische kant, maar ook over de sociale kant van hun vak. Een van de succesfactoren van Teclab is de samenwerking met het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen actief meedenken en meewerken aan het ontwikkelen en verbeteren van onderwijsprogramma’s van Teclab. Lees het succesverhaal van Teclab hier verder.

Het bovenstaande succesverhaal is één van de goede voorbeelden van publiek privaat samenwerken. Binnen het Techniekpact wordt de samenwerkingen tussen bedrijfsleven en mbo-onderwijs ook gestimuleerd middels het Regionaal Investeringsfonds. De tweede aanvraagronde is gesloten op 1 februari en medio april wordt het besluit op de aanvragen bekend gemaakt. Meer informatie over de RIF kunt u hier vinden.
 
HTSM stevent af op 250 topsectorbeurzen - Omron neemt er 5 voor haar rekening
 
De topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) stevent af op 250 topsectorbeurzen om studenten en bedrijven in een vroeger stadium dan voorheen intensief met elkaar in contact te brengen. Dit concept is tevens een signaal van werkgevers naar jongeren die zich oriënteren op studie en beroep: de wereld van de techniek biedt een grote kans op betaald werk en een goede loopbaan!
 
Jos van Erp, program director High Tech NL en coördinator van de HTSM topsectorbeurzen, bracht een bezoek aan de middelgrote firma Omron. Zij was één van de bedrijven die beurzen aan veelbelovende studenten uitloofde, tijdens de succesvolle matchmaking in november 2014 georganiseerd door TU Eindhoven. Lees op de portal topsectorbeurzen.nl verder over deze plezierige en inspirerende ontmoeting!

Nieuws uit de landsdelen

Selfie met Andre Kuipers, Sander Koenen en 250 leerlingen
  • Tech College: traject voor doorburgeraars. Capabel en het Tech College van ROC MN bieden vakopleidingen aan in de zorg of techniek gecombineerd met extra aandacht voor taal en rekenen.
  • Ruim 1.400 vmbo-leerlingen brengen uit de regio Eemland een bezoek aan de Week van de Techniek. Op 28 januari sloot Doekle Terpstra aan om vragen te beantwoorden over de verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs,overheid en brancheorganisaties.
  • Techniek Campus Techport is het centrum in de regio IJmond waar het gaat om kiezen voor leren, werken en innoveren in de techniek. Zo is een onderwijsprogramma opgesteld genaamd MyTec, waar vakmensen worden opgeleid in werktuigbouwkunde, elektrotechniek en operationele techniek.
  • Centrum Duurzaam wordt op 6 maart 2015 officieel geopend. Het is een praktijk- en innovatiewerkplaats voor studenten en vakmensen uit de technische sector. Een integrale aanpak van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, de duurzame energie en mobiliteit staat daarbij centraal.
  • Ruim 1.000 leerlingen van 64 scholen in Drenthe, Groningen en Friesland doen mee aan de Energy Challenges 2014-2015. De wedstrijd heeft tot doel het energieverbruik op scholen aan te pakken met duurzame en innovatieve technologieën.
  • Voor de zevende keer wordt het Techniek Toernooi Noord georganiseerd. Een spannend evenement voor alle basisscholieren in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De regionale finale vindt plaats op 2 april in het Atrium van de Hanzehogeschool in Groningen
 

Werken in de techniek

Sectorplannen 3e tranche
 
Op 15 januari jl. is het derde tijdvak van de Regeling sectorplannen geopend. Tot en met 29 mei kunnen aanvragen voor cofinanciering worden ingediend bij het ministerie van SZW. In dit aanvraagtijdvak is de cofinanciering bedoeld voor transities van werk naar werk en van uitkering naar werk, die een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt mogelijk maken.

Het gaat het specifiek om het begeleiden en omscholen van mensen voor kansrijke beroepen in sectoren en regio’s waar juist banen ontstaan of moeilijk vervulbare vacatures zijn. De regeling sectorplannen 2015 biedt dus nieuwe mogelijkheden voor de techniek sectoren.
 
Partijen kunnen ondersteuning krijgen in het proces van de aanvraag tot cofinanciering. Het Actieteam Crisisbestrijding kan door middel van voorlichting en adviezen helpen met het opstellen van de aanvraag. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting van de Arbeid of bekijk de folder.

 
Kick off Smart Industry
 
Op donderdag 22 januari werd in de Van Nelle fabriek in Rotterdam de landelijke aftrap gegeven voor Smart Industry. Bijna 500 belangstellenden waren aanwezig, onder wie minister Kamp van Economische Zaken en burgemeester Aboutaleb van de gemeente Rotterdam.

Minister Kamp gaf in zijn speech aan dat de tien op te richten fieldlabs konden rekenen op zijn steun: ”Het gaat om een lab, en de machines die er staan, zijn testmachines. Maar ik ga ervan uit dat die machines uiteindelijk gewoon aan het werk gaan. En dan zullen de resultaten spectaculair zijn.“

De minister deed ook een beroep op bestaande initiatieven als het Techniekpact en het programma Leven Lang Leren waarin Smart Industry de aandacht krijgt binnen het onderwijs. Hiervoor zijn verschillende initiatieven opgenomen om voor voldoende slimme en vakbekwame (technici) te zorgen die nodig zijn om de industrie te bedienen. Dezelfde dag heeft de minister dit ook vermeld in zijn brief aan de Tweede kamer.

Bekijk hier het videoverslag van de aftrap.

Nieuws uit de landsdelen

 

Op donderdag 22 januari is Toptechniek in bedrijf officieel van start gegaan in Noord- en Midden Limburg. Ingeborg Janssen Reinen, lid College van Bestuur van Gilde Opleidingen en Tjeu van de Laar, directeur Techniek van Gilde Opleidingen tekenden de overeenkomst. Noord- Midden Limburg gaat in Toptechniek in bedrijf verder aan de slag met het uitwerken van doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo.  
 
De provincie Limburg onderkent het belang van goed georganiseerd technisch onderwijs en ondersteunt de doorontwikkeling van dit herinrichtingstraject vanuit het Techniekplan Limburg.

Meer nieuws uit landsdeel Zuidoost

Op de agenda

Bekijk meer evenementen in de agenda van het Techniekpact.
Share
Tweet
+1
Share
Forward to Friend


schrijf je uit    wijzig je instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp