Beste lezer, hierbij een nieuwsflits vol updates over het Techniekpact.
Bekijk deze e-mail in je browser
Beste lezer,

Hierbij een nieuwsflits vol updates over het Techniekpact.

Onderwerpen in deze e-mail:

Uitvoering Techniekpact in volle gang

De uitvoering van het Techniekpact begint meer en meer vorm te krijgen. In de diverse landsdelen worden nu op basis van het landelijke Techniekpact en de regionale pacten uitvoeringsagenda’s opgesteld.

De afgelopen maand zijn in landsdeel Oost het Techniekpact Achterhoek-De Liemers en Techniekpact Stedendriehoek door betrokken partijen ondertekend. In Noord-Nederland is het startdocument Techniekpact vastgesteld. 
 
Paul de Krom neemt in aanwezigheid van de gedeputeerden Rietkerk (links) en Van Dijk (rechts) het Techniekpact Stedendriehoek in ontvangst. 

Paul de Krom in gesprek met landsdelen over uitvoering Techniekpact

Als aanjager van het Techniekpact heeft Paul de Krom de afgelopen maanden een werkbezoek gebracht aan alle vijf de landsdelen. Samen met de betreffende regionale aanjager bezocht hij in september al het scheepsbouwbedrijf Feadship Makkum in landsdeel Noord en Scalda, ROC Zeeland in landsdeel Zuidwest. Afgelopen maand heeft De afgelopen maand heefthij een werkbezoek gebracht aan Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON) in Ulft (landsdeel Oost).

Op 8 november reisde hij af naar het Tech College in Nieuwegein (landsdeel Noordvleugel). In beide landsdelen ging De Krom in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en regionale overheden over de uitvoering van het Techniekpact.

Op uitnodiging van Brainport 2020 was Paul de Krom op 18 november jl. te gast bij de Nieuwste Pabo in Sittard. Centraal tijdens het bezoek stonden een aantal actuele ontwikkelingen rond werken en leren in de techniek, de verbinding tussen uitvoering van het landelijke Techniekpact en de regionale aanpak binnen Zuidoost-Nederland en de actielijnen wetenschap en technologie in het basisonderwijs en op pabo’s.

Bekijk hier het interview met Paul de Krom over zijn werkbezoek aan landsdeel Zuidoost:
YouTube-video met Paul de Krom
Lees voor een gehele impressie van het werkbezoek met aansprekende foto’s en meer interviews de nieuwsbrief van Brainport 2020.

De bewindspersonen van EZ, OCW en SZW hebben Paul de Krom gevraagd zijn rol als aanjager van het Techniekpact in ieder geval tot medio 2014 voort te zetten. Paul de Krom blijft graag actief als aanjager: “Het is belangrijk om met het Techniekpact en alle partijen die zich er aan hebben verbonden koers vast te houden.” 

Actieplan moet Nederland aantrekkelijker maken voor buitenlandse studenten

Op zaterdag 23 november jl. lanceerde Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Actieplan Make in the Netherlands tijdens het carrière-evenement NL4Talents.

Het Actieplan bevat een keur aan maatregelen om internationale studenten te trekken en vervolgens aan Nederland te binden. Dit gebeurt onder ander door studenten al tijdens hun studie in contact te brengen met potentiële werkgevers, door betere informatie te geven over een loopbaan in ons land en met taalcursussen.

Lees hier het Actieplan Make in the Netherlands.

Techniekpact in beeld

Het Techniekpact leeft: een selectie van mooie voorbeelden uit het land!
@Peterdbeen: Opening regiofinale @firstlegoleague.
@hanshuisintveld: @TheoRietkerk Samenwerkingsproject Raalte Onderwijs Bedrijfsleven #Techniekpact zeer geslaagd. http://www.youtube.com/watch?v=tm-CRN85KTI … pic.twitter.com/ZdLXaQet7S
@beatriceboots: Ook @Techniekpact: meisjes speeddaten 2 dagen met bèta/technische vrouwen tijdens #careerdays van @Jet_Net @tudelft . pic.twitter.com/XgbxJa4hol
@techniekpact: Ook #Techniekpact: 2 Careerdays #Windesheim. 800 scholieren met N-profiel bezoeken 18 @Jet_Net bedrijven die actief zijn op ICT of Techniek”
@m_holsheimer: Mooi initiatief! 500 leerlingen uit Hengelo bezoeken technische bedrijven - http://bit.ly/1862jcg  @Ondernemen053 @Techniekpact

Verbeterde aansluiting mbo en hbo

Mbo’ers die aan een hogeschool willen doorstuderen moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij de opleiding die ze gevolgd hebben. Willen ze toch naar een hbo-opleiding die te weinig raakvlakken vertoont met hun diploma, dan moeten ze eerst bijscholing volgen.

Met deze maatregel verbetert minister Bussemaker de aansluiting tussen mbo en hbo, en daarmee het studiesucces in het hbo. Minister Bussemaker wil voor een beperkt aantal (zeven) combinaties een einde maken aan de ‘automatische’ doorstroom, omdat sommige groepen mbo’ers die doorstromen naar het hbo de eindstreep niet halen.

De nieuwe eisen aan de doorstroom van mbo naar hbo zijn een uitwerking van de Wet kwaliteit in verscheidenheid. Met deze wet wil minister Bussemaker de kwaliteit van het hoger onderwijs verhogen door een beter en strenger studieklimaat en maatregelen om ervoor te zorgen dat de juiste student op de juiste plaats zit.

Investering Provincie Noord-Holland in regionale campusvorming

De provincie Noord-Holland stelt in 2014 ruim € 617.000 beschikbaar voor de ontwikkeling of opstart van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen in het mbo of hbo en het regionale bedrijfsleven.

Doel van deze samenwerkingsverbanden, de ‘campussen’, moet zijn het gezamenlijk aanbieden van onderwijs, dat beter aansluit bij de actuele behoefte van bedrijven in Noord-Holland.

Met deze campusregeling sluit de provincie aan bij de afspraken gemaakt in het Techniekpact. Ook maakt de regeling onderdeel uit van het Arbeidsmarkt en Onderwijsbeleid van de provincie in de Economische Agenda 2012-2015. Het cluster Techniek is voor de hele provincie een belangrijk speerpunt.

“Met de uitvoeringsregeling campusvorming ondersteunt de provincie Noord-Holland initiatieven van bedrijven en onderwijsinstellingen om (techniek)campussen op te zetten en geeft de provincie praktisch invulling aan de ambities van het Techniekpact," aldus Jan van Run, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Met de Techniekcampus in de IJmond worden daar nu al stappen gezet om tot een blijvende samenwerking te komen tussen Tata Steel en het Nova College.

Topsector Water reikt beurzen uit

Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft dinsdag 12 november de eerste twintig studiebeurzen Topsector Water uitgereikt.

Voortgang sectorplannen

In navolging van het Techniekpact stellen sociale partners in de techniek sectorplannen op gericht op vermindering van de uitstroom van (jonge) werknemers, versnelde herinstroom van recent werkloos geworden gekwalificeerde technici, op- en bijscholing, doorstroming en verbetering van begeleiding van nieuwe werknemers door ervaren medewerkers.

Op de website van de Stichting van de Arbeid wordt de voortgang van de sectorplannen bijgehouden, ter inspiratie voor andere initiatieven en om partijen de mogelijkheid te bieden aansluiting te zoeken.
Share
Tweet
+1
Share
Forward to Friend


schrijf je uit    wijzig je instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp