Nieuwsbrief Techniekpact Juli 2015
Bekijk in de browser

Succesvolle jaarconferentie Techniekpact

Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid in regio’s elkaar rond techniek gevonden. Die conclusie konden de ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker trekken na afloop van de jaarconferentie van het Techniekpact. Op uitnodiging van landsdeel Oost bezochten ruim 400 deelnemers diverse locaties in Hengelo en omgeving om good practices van regionale aanpakken uit te wisselen.Tijdens de plenaire afsluiting in het ROC van Twente gingen de bewindspersonen in gesprek over de resultaten en toekomst van het Techniekpact. Afsluitend ontving minister Kamp uit handen van twee Red Engineers de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact. Lees verder

Jaarconferentie Techniekpact in beeld

Bekijk hier het beeldverslag van de jaarconferentie op 15 juni 2015 in Hengelo.
  • Op 18 november organiseert Bètapunt Noord het jaarlijkse symposium over Wetenschap en Technologie in Drachten. Het thema is: Ieder kind een Talent.  
  • Techniekpact Noord heeft een magazine ontwikkeld om de vele ontwikkelingen en initiatieven in het landsdeel zichtbaar te maken. Ontdek aan de hand van goede voorbeelden en inspirerende artikelen de veelzijdige technische sector van Friesland, Groningen en Drenthe.
Afgelopen maandag en dinsdag 22 en 23 juni vond in Ulft de 6e General Assembly plaats voor alle Centra voor innovatief vakmanschap, Centres of expertise en de publiek-private samenwerkingen gestart vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo. Deze GA werd samen georganiseerd met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost Nederland (CIVON) en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE). Lees verder.
  • Brainport 2020 ontwikkelt een arbeidsmarkt dashboard, waarin alle arbeidsmarkt informatie met elkaar wordt verbonden. Dit zorgt voor unieke en relevante arbeidsmarkt inzichten voor de regio. 
  • Aankomend schooljaar gaan basisschool leerkrachten naar het Graaf Huyn College om meer te leren over techniek. Om zo basisschoolleerlingen nog beter te kunnen meenemen in de wereld van techniek.
  • Op 25 juni was Techniekpact on Tour in Zeeland met aanjager Doekle Terpstra. Hij bracht o.a. een bezoek aan het vmbo programma de Bèta challenge en het Technasium. 
  • Op 8 juni bracht André Kuipers met de Collegetour een bezoek aan Zierikzee. Ruim 277 leerlingen en 27 docenten werden meegenomen in de wondere wereld van wetenschap en technologie. In de maand juni waren opeenvolgend nog meer collegetours in Eindhoven en in Wageningen. 
  • Ruim 100 Ambassadeurs van de Techniek vierden hun successen tijdens de eindbijeenkomst 25 juni jl. Zij hebben meer dan 400 voorlichtingen gegeven aan meer dan 11.000 scholieren voor hun profielkeuze. 
  • In aanwezigheid van SER-voorzitter Mariëtte Hamer hebben zeven truckdealers op 3 juni een convenant getekend om zich aan te sluiten bij het nieuwe opleidingscentrum Mobiliteitstechniek. In september 2016 moet ‘NexTechnician’ operationeel zijn.

Boekje "Ook Techniekpact": Inspiratie uit de regio

Een technieklokaal voor basisschoolleerlingen, een leerwerktraject op hbo-niveau voor niet-technici, en een bedrijfsvakschool nieuwe stijl om maritieme technici op te leiden en te behouden voor de sector. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van projecten die laten zien hoe regionaal invulling wordt gegeven aan de acties uit het Techniekpact. Het Techniekpact leeft! En dat willen we u met Ook Techniekpact! laten zien. Bekijk het boekje. 

Kiezen voor Techniek

Science Makers Awards: oproep aan de landsdelen!

Op 23 september a.s. zal de Gashouder van de Westergasfabriek in Amsterdam het decor vormen van de eerste Science Makers Awards. Jongeren tussen de 10-18 jaar die bijzondere prestaties geleverd hebben zullen worden gehuldigd en hun award mogen ontvangen uit handen van de bewindspersonen van OCW en EZ.

Naast het uitspreken van waardering naar deze toppers, heeft het exclusieve evenement als doel inspiratie, motivatie en inzicht met het oog op wetenschap, technologie en maakonderwijs, niet alleen op de dag zelf maar zeker ook in de periode erna. Samen met de landsdelen van Techniekpact zal naast de huldiging ook veel ruimte zijn om te laten zien wat er voor mooie projecten er in het land op dit thema worden geïnitieerd. Heeft u een (groot) spectaculair visueel aantrekkelijk project wat ten toon gesteld kan worden op deze dag? Meld u dan via het contactformulier op de website www.sciencemakers.nl

Deltabooster: kinderen geven hun kijk op toekomstig onderwijs

 
Kinderen uit groep 7 en 8 presenteerden op vrijdag 19 juni hun visie op de school van de toekomst. Leerlingen van verschillende basisscholen in Gelderland gingen aan de slag om een visie te ontwikkelen op wetenschap en technologie in de klas. Deze visie is opgenomen in de Deltabooster, een manifest voor wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Daarin is onder andere het doel opgenomen om wetenschap en technologie op te nemen in het curriculum van alle basisscholen in 2020. Lees verder en bekijk de Deltabooster.

Leren in Techniek

Studiebeurzen om potentieel talent te benutten in Nederland

Op 15 juni 2015 tijdens de Jaarconferentie van het Techniekpact reikte minister Bussemaker, namens Thales Nederland, drie studiebeurzen uit aan HBO- en master studenten met een IT studie. Met de beurzen wil Thales potentieel talent in Nederland benutten. Om te voorkomen dat excellente studenten naar het buitenland vertrekken.
Lees verder.

Save the date voor het Formule Toptalent Event

Wil uw bedrijf nog steeds dat ene vraagstuk oplossen maar hebt u niet voldoende man- en denkkracht om dat te doen? Of wil jij, als student, je kunnen profileren met de talenten die je hebt? Op 15 oktober 2015 komen tijdens het Toptalent Event topsectorbedrijven en -studenten bij elkaar om talentontwikkeling en bedrijfsinnovatie te versnellen. Lees verder.
 

Werken in Techniek

Economic Board Utrecht: Human Capital Agenda 

De toenemende technologisering en digitalisering vraagt nieuwe competenties van de huidige arbeidsmarkt. Het cluster Human Capital Agenda (HCA) van de Economic Board Utrecht (EBU) brengt de gap in kaart die bestaat tussen onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio, en overbrugt deze gap waar mogelijk. Lees verder.

Slotbijeenkomst Actieteam Crisisbestrijding

Op 29 juni vond de slotbijeenkomst plaats van het Actieteam Crisisbestrijding. Tijdens de bijeenkomst overhandigde de voorzitter van het Actieteam, Marjan Oudeman, een overdrachtsdossier aan o.a. minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In totaal beogen de technische sectorplannen (eerste en tweede tranche) meer dan 200.000 mensen te helpen aan werk door middel van bij- en omscholing, door het realiseren van extra leerwerkplekken, door mensen die met ontslag worden bedreigd of reeds ontslagen zijn naar ander werk te begeleiden en nog veel meer. Lees verder

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2015 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl