Nieuwsbrief Techniekpact februari 2017
Bekijk in de browser
Leven Lang Leren is maatwerk
Er is de laatste jaren veel beleid ontwikkeld in het kader van Leven Lang Leren (LLL). Het doel van LLL beleid is het bevorderen van economische en maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. Een van de manieren om LLL te stimuleren is de interactie tussen onderwijs en bedrijven te intensiveren. Sleutelwoorden zijn: samenwerken en maatwerk. Op 23 januari jl. vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over Leven Lang Leren. Met de hoorzitting wilde de Kamer meer inzicht krijgen in de huidige werking van postinitieel onderwijs en aanbevelingen over hoe het leven lang leren naar een hoger niveau te tillen.

Ook binnen het Techniekpact is er veel aandacht voor LLL, onder andere in de technische sectorplannen vinden activiteiten plaats in het kader van LLL en ook in de aanvragen voor het regionaal investeringsfonds mbo speelt men hierop in. Mooi voorbeeld hiervan is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) dat werkt aan de match tussen leerbehoeften van werknemers in de watersector en mbo-onderwijs. Volgens Patricia Gielen, senior adviseur en onderzoeker met als specifieke thema's leven lang leren en duurzame inzetbaarheid bij Al’om Business Service, is er al veel in gang gezet. Er is steeds meer een bewustwording dat LLL vraagt om ‘en/en constructies’ en interactie tussen verschillende niveaus en partijen. In bedrijven en het onderwijs ziet zij meer aandacht voor persoonlijke ontwikkelingen informeel leren. Meer

Techniekpact pakt door! 

Met het Techniekpact is een stevige basis gelegd voor een infrastructuur en aanpak om in te spelen op de toenemende snelheid van innovaties en de prangende maatschappelijke uitdagingen die hierdoor ontstaan. De Landelijke Regiegroep Techniekpact heeft Doekle Terpstra gevraagd om te komen met aanbevelingen vanuit Techniekpact voor het nieuwe kabinet. Kern van de boodschap zal worden dat, naast het behoud van alle huidige doelen, de infrastructuur van het Techniekpact op een hoger plan moet komen. Doekle Terpstra: “De uitdagingen van het Techniekpact zijn nog steeds actueel. Kijk maar naar de recente arbeidsmarktprognoses. We moeten blijven investeren in menselijk kapitaal.” In overleg met alle Techniekpact partners worden op dit moment de lijnen voor het manifest opgesteld. Na 15 maart zal Doekle Terpstra het manifest namens de Techniekpact partners presenteren aan de informateur. 

Techniek & de arbeidsmarkt

Highlights uit het nieuws
-  Meer WO-studenten kiezen voor techniek, dit blijkt cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).
- UWV: aantal vacatures stijgt tot bijna 1 miljoen, vacatures in ict en techniek soms moeilijk te vervullen (NOS)
- Minder informatica-les op school, tekort aan ict'ers groeit. 65% vacatures in ict-sector is volgens UWV moeilijk te vervullen, aantal havo- en vwo-scholen dat lesgeeft in informatica daalt (NOS)

In sommige beroepen is meer kans op werk, dit worden kansberoepen genoemd. Hiervoor heeft het UWV een overzicht op opleidingsniveau gemaakt.
Op zoek naar een baan en wilt u zich omscholen voor een technisch beroep? Maak dan gebruik van de subsidieregeling scholingsvouchers voor kansberoepen van het UWV, die in het kader van omscholing in het leven is geroepen. 

Kiezen voor Techniek

Schoolleiderspeiling AVS: aandacht voor W&T belangrijk

Vrijwel alle schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod van de school. Daarnaast geven zij aan dat voor vrijwel alle leerkrachten het werken in de groep met OOL een vaardigheid is die nog de nodige leerstappen vraagt. De schoolleiders geven massaal aan dat hierbij maatwerkondersteuning in de school nodig is en dat het werken in een netwerk met andere scholen meerwaarde zal hebben voor de schoolontwikkeling. De AVS heeft 179 schoolleiders hierover bevraagd. Lees hier meer. 

BètaTechniekdag op 23 maart 2017

Bent u bètadocent in het voortgezet onderwijs? Wordt u graag geïnspireerd, ziet u het belang van continu ontwikkelen en hecht u waarde aan uw werkplezier? Zorg dan dat u de BètaTechniekdag op donderdag 23 maart 2017 niet mist: inschrijven is nu mogelijk. 

Girlsday op 13 april 2017

Girlsday, initiatief van VHTO, laat meisjes kennismaken met bèta, techniek en ICT. Dit jaar vindt het event plaats op donderdag 13 april. Bedrijven en scholen kunnen zich al via de website aanmelden,  VHTO zorgt voor een match tussen bedrijf en school uit de omgeving van het bedrijf. 

IJzersterke combinaties: lessen uit de praktijk van de pilot samenwerking po/vmbo

‘Bouwt u mee aan een brug tussen primair onderwijs en vmbo?’ luidde de oproep aan scholen voor basisonderwijs en vmbo om samen op zoek te gaan naar manieren om een duurzame samenwerking voor wetenschap en technologie te realiseren. Zes netwerken van scholen hebben gedurende ruim een jaar een pilot uitgevoerd waarin ze ervaring hebben opgedaan met samenwerken. Lees hier meer. 

Leren in Techniek

Ronde 1 van de Versnellerfiets: vooruit met je idee!

Wat haal je aan next-economy ideeën op als je met een bakfiets langs mbo-scholen en bedrijven gaat? Dat gaat van kippenmest verwerking tot organische daktuin, van speeddates tussen jong en oud tot duurzaam administratie kantoor. Aan het einde van de eerste ronde van de Versnellerfiets bogen meerdere experts zich over deze ideeën. Conclusie: innovatie in het beroepsonderwijs begint bij het optimaal benutten van de probleemoplossende creativiteit van de eigen studenten. Lees hier meer.
Via techniek op mavo een verkorte mbo-opleiding
De mavo-richtingen van het Christelijk Lyceum Delft en de Interconfessionele Scholengroep Westland gaan een samenwerking aan met mbo-opleiders Mondriaan en Wellant. Samen zijn er projecten ontwikkeld voor de mavo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar. Scholieren die daar het vak Technologie en Toepassing met een voldoende afsluiten, kunnen vervolgens het eerste leerjaar van een technische mbo-opleiding overslaan. Zo was te lezen in het AD. Het verkorte traject geldt voor de drie mbo-opleidingen Mechatronica, Greentec en Commerciële Techniek.
De samenwerkende onderwijsinstellingen zijn onderdeel van Toptechniek in Bedrijf, regio Haaglanden (HA!-Tech).
Meer meisjes in MBO techniek
Mbo-scholen gaan de komende jaren intensief werk maken van werving en behoud van meisjes in technische opleidingen. In vervolg op het pamflet ‘Meer meisjes in MBO techniek’ (april 2016) gaan 24 mbo-scholen, samen met MBO Raad en VHTO, van start met het realiseren van de zeven geformuleerde doelen. Het ministerie van OCW co-financiert activiteiten. Lees hier meer. 

Ook voert de MBO Raad in samenwerking met VHTO van september 2016 t/m augustus 2018 binnen het Erasmus+-programma het Europese project GirlsTech uit. In die periode worden de good practices van acht Europese landen op het gebied van meisjes en techniek onder de loep genomen.
Comfortwoning: uniek keuzevak voor het nieuwe vmbo 
ROC Mondriaan heeft in samenwerking met vmbo-scholen een uniek keuzevak voor het nieuwe vmbo ontwikkeld. Het keuzevak, een cross over tussen de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek, zorgt voor een naadloze aansluiting van het nieuwe vmbo met de nieuwe kwalificatiestructuur van het mbo. Het unieke keuzevak met de naam Comfortwoning is goedgekeurd door het ministerie van OCW en is opgenomen in het aanbod van keuzevakken vmbo. Lees hier meer. 

Werken in Techniek

Regionale samenwerkingen werken aan lerarentekort bètatechnisch (beroeps)onderwijs

In het rapport Circulaire Carrières zijn nieuwe denkrichtingen gegeven voor voldoende goede leraren voor het bètatechnische (beroeps)onderwijs. In verschillende regio’s bestaan mooie initiatieven om aan deze ambitie bij te dragen. Neem bijvoorbeeld het Teachers Tech College, waarin mbo, het technisch werkveld en de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs actief samenwerken aan het opleiden van nieuwe techniekdocenten. Begonnen als initiatief van het ROC van Twente, TechYourFuture en Windesheim, en nu  uitgebreid naar een samenwerking met vier roc’s.
Op woensdag 15 februari 2017 vindt de besloten bijeenkomst Techniekpact on Tour plaats over het thema leraren/circulaire carrières en gaan regionale partijen het gesprek aan met elkaar. Een inspirerende middag waar de deelnemers zich zullen richten op kennisdeling én samenwerking. 
Save the date: 15 maart 2017 - Werkconferentie sectorplannen
Voor cao-onderhandelaars, bestuurders van O&O- en arbeidsmarktfondsen, opdrachtgevers van de sectorplannen en andere direct betrokkenen bij sectorplannen, organiseert de Stichting van de Arbeid op 15 maart 2017 de Werkconferentie sectorplannen: een schat aan ideeën in Amersfoort. Het is vooral een werkconferentie waar ruimte is voor sociale partners en regio's om met elkaar te spreken. 

Nieuws uit de regio

  • Op maandag 30 januari jl. is het officiële startsein gegeven voor het Fieldlab RoSF (Region of Smart Factories).
  • Er is een groeiende vraag naar mensen die graag met hun handen werken! Daarom is in regio Noord het initiatief Kansrijk beroep! van start gegaan. 
  • De Provincie Limburg, APG en een aantal schoolbesturen hebben hun krachten gebundeld en samen met STEM II starten zij het driejarig programma Programmeren en Coderen in de klas. De kick off vindt plaats op maandag 6 februari. Voor minimaal 100 scholen, 760 leerkrachten en 14.500 leerlingen wordt het vak programmeren, dat STEM II ontwikkelde, onderdeel van het lespakket. Lees hier meer. 
  • Op 30 januari 2017 is het Techniekcollege Parkstad Limburg officieel geopend door gedeputeerde Hans Teunissen. Een geheel nieuwe opleiding van het Beroepscollege Parkstad Limburg en het Emmacollege: doorlopende leerlijnen techniek vmbo en mbo. Een mooie samenwerking gericht op  de Limburgse arbeidsmarkt. 

Agenda februari 2017

Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 76
Den Haag, 2501CB
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2017 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl