Nieuwsbrief Techniekpact juni 2016
Bekijk in de browser
Inzet Techniekpact 2016-2020
Twaalf doelen vormen de inzet van het Techniekpact voor 2016 – 2020, dat op 18 april jl. is gepresenteerd. Wat is de ambitie? Hoe groot is de urgentie? En, hoe gaan we het aanpakken? Deze infographic vat het voor u samen!

Leerlijn programmeren voor het po

Digitale vaardigheden moeten een prominente plek krijgen in het structurele W&T-aanbod van scholen. Programmeren, leren denken als een computer, speelt daarin een belangrijke rol. Door complexe problemen op te delen in kleine stukjes en hier een oplossing voor te vinden, leren leerlingen hoe een computer werkt. De PO-Raad en Kennisnet hebben een nieuwe leerlijn programmeren gelanceerd. Vanaf nu kunnen alle scholen de leerlijn gebruiken in hun onderwijs. De leerlijn is ontwikkeld door en op initiatief van het primair onderwijsveld zelf.

Toolkit '7 werelden van techniek'

Voor veel leerlingen is het inspirerend om technische en exacte vakken te kunnen plaatsen in een context of ‘wereld’ waarin deze vakken een belangrijke rol spelen. Om daarnaast ook de vele mogelijkheden in de wereld van bèta en techniek te laten zien ontwikkelde Platform Bèta Techniek in 2009 de 7 werelden van techniek. TechniekTalent.nu heeft in samenwerking met Platform Bèta Techniek, C3 en Otib de beelden en teksten van de 7 werelden aangepast aan de wereld van nu. >>Lees verder>>

Mogelijk Deens Techniekpact

De Deense Minister-President Lars Løkke Rasmussen heeft recentelijk aangekondigd in het najaar gesprekken te willen starten over een Deense versie van het Techniekpact. Bij de gesprekken zullen drie ministeries en stakeholders uit het bedrijfsleven worden betrokken. Het Deense Techniekpact is gebaseerd op het Nederlands model.

OOK Techniekpact!

In alle regio’s zijn er activiteiten, projecten en samenwerkingen die bijdragen aan de ambities van het Techniekpact. Deze inspanningen, van alle partijen die zich inzetten voor techniek, technologie en Techniekpact mogen gezien worden en willen we zichtbaar maken. Gebruik daarom in uw uitingen het logo 'OOK Techniekpact!'. U vindt het logo op de huisstijlpagina.

Kiezen voor Techniek

Vernieuwd programma Vakkanjers

De vraag van het bedrijfsleven verandert, en het Vakkanjerprogramma verandert mee! Onder het motto 'ontdek jouw vakmanschap' staat de ontwikkeling van jongeren uit het vmbo (en ook mbo) met motivatie voor techniek centraal. In multidisciplinaire teams werken jongeren aan een opdracht van een landelijke opdrachtgever, met de eindvraag: wil de opdrachtgever dit product hebben en zou de werkgever dit team aannemen? In de competitie worden zij niet langer alleen beoordeeld op het technische product, maar ook op het proces.

Project Zorg en Techniek

Kinderen van groep 5 en 6 uit ’s-Hertogenbosch, Vught, Veghel én Berkel-Enschot presenteerden vrijdagochtend 27 mei in de Koningszaal van het Koning Willem I College hun beste idee voor een technische oplossing in de zorg. Voor het project Zorg en Techniek werkten zij de afgelopen maanden aan hun ideeën, na bezoekjes aan zorginstellingen. 

Ouderavond KIESVMBO!

De ouderavond KIESVMBO! staat stil bij de stereotype beeldvorming rondom het (technisch) vmbo. Leraren van groep 6, 7 en 8 kunnen de kant-en-klare materialen downloaden om vervolgens met ouders te spreken over de mogelijkheden van het (technisch) vmbo, de brede talenten van kinderen en de coachende rol van ouders bij de schoolkeuze van hun kind.

Weekend van de Wetenschap 2016

Het Weekend van de Wetenschap is het podium van de toekomst. Op 1 en 2 oktober 2016 krijgt heel Nederland weer de kans om backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea te gaan om live wetenschap en technologie te beleven. In 2015 hebben meer dan 240 deelnemende organisaties 143.000 bezoekers ontvangen. Zij organiseerden samen maar liefst 1.500 activiteiten voor jong en oud. Daarnaast vond er in dat jaar ook het onderzoek Zicht op Licht plaats. De resultaten van dit onderzoek worden voorafgaand aan het Weekend van de Wetenschap 2016 bekend gemaakt.

Leren in Techniek

Programma Toptechniek in bedrijf verlengd

Het programma Toptechniek in bedrijf zet zich ervoor in dat meer jongeren op het vmbo voor bètatechniek kiezen en aansluitend succesvol doorstromen naar een bètatechnische mbo-opleiding en het bedrijfsleven. In 2012 is het programma gestart met 17 regio’s en is sindsdien uitgebreid naar 21 regio’s. Binnen de regio’s werken onderwijs (vmbo en mbo), bedrijfsleven en overheid samen om goede doorlopende leerlijnen vmbo-mbo op te zetten, aansluitend op de regionale arbeidsmarkt. Binnen de regio’s werken 209 vmbo-scholen en 35 mbo-instellingen samen. Meer informatie over Toptechniek in bedrijf vindt u hier.
KIVI-Chair Architecture in Health gelanceerd
Op donderdag 26 mei heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor het eerst haar naam aan een lectoraat van een hogeschool verbonden. De eervolle KIVI-benoeming ging naar het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Voor het hele bericht klik hier.

Meer meisjes in mbo-techniek

Tijdens de Jaarconferentie van het Techniekpact hebben Christien de Graaff (Alfa College) en Andrea Kaim (Zadkine/Albeda) aan minister Bussemaker het pamflet ‘Meer meisjes in mbo-techniek’  aangeboden. Het pamflet is opgesteld door acht managers van technische mbo-opleidingen.
43 miljoen euro toegekend aan RIF-plannen en nieuwe kans voor indienen plan: doe dit vóór 1 juli 2016
Afgelopen maandag heeft minister Bussemaker 17 nieuwe aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds toegekend. Daar trekt zij ruim 43 miljoen euro voor uit. Bussemaker deed de bekendmaking bij een van de eerdere toegekende plannen uit 2014: HighTechCentreDelft. Een mooie plek om dit te vieren, want HighTechCentreDelft heeft al een eerste award in de wacht gesleept vanwege hun betrokkenheid bij het project Ekolectric van Accenda BV. Ekolectric was de Pro-Motor award winnaar 2016. Enkele plannen hebben het helaas niet gehaald. Zij, en eventuele nieuwe aanvragers, kunnen tussen 1 juni en 1 juli opnieuw een plan indienen.

Werken in Techniek

Scholingsvouchers: veel techniek bij kansberoepen

Onlangs is de tijdelijke regeling 'subsidie scholing richting een kansberoep voor werkzoekenden' van start gegaan, kortweg de Regeling scholingsvouchers. Met een scholingsvoucher van maximaal €2.500,- kan men een scholing of opleiding volgen richting een kansberoep. Veel van deze kansberoepen zitten in de technische sector. De aanvraagperiode van de scholingsvoucher is tot 1 januari 2018. Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u hier vinden.

Werkgevers en werknemers ontmoeten elkaar op vijfde Startplein Techniek

In Rivierenland heeft de vijfde editie van het Startplein Techniek plaatsgevonden. Het Startplein Techniek is bedoeld om werkzoekenden en werkgevers met vacatures in de techniek met elkaar in contact te brengen. Werkgevers en werkzoekenden in de techniek vinden elkaar niet altijd even makkelijk. Het Startplein Techniek brengt hen op een informele manier bij elkaar. Ook deze vijfde editie is weer zeer positief ontvangen.

Nieuws uit de regio

 • Leerlingen maken kennis met watertechnologie: derdejaars vwo-leerlingen van het CS Vincent van Gogh uit Assen hebben op donderdag 12 mei kennis gemaakt met technologie op het gebied van water in de provincie Drenthe.
 • Op woensdag 11 mei jl. vond op Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen de feestelijke kick-off plaats van het Techniek samenwerkingsproject tussen leerlingen van CBS de Scharmhof en leerlingen van de locatie Salland van CS Vincent van Gogh. Bij de kick-off waren ook vertegenwoordigers van de zes deelnemende basisscholen, Bètapunt Noord en de Provincie Drenthe aanwezig.
 • 40% van de jongeren kiest in 2020 voor een technische opleiding. Dit is een voorwaarde om aan de toekomstige vraag  van het bedrijfsleven te voldoen. Woensdag 18 mei overhandigden gedeputeerden Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Scheffer (Gelderland) bij Metaalbedrijf Tosec BV in Zwolle het Techniekpact Oost aan Doekle Terpstra. Dit is het startmoment om de acties op het gebied van kiezen, leren en werken in de techniek uit te gaan voeren.
 • Van 23 tot 28 mei vond de succesvolle vijfde editie van de Dutch Technology Week plaats. Jongeren, studenten en professionals beleefden, zij aan zij met het brede publiek, de veelzijdigheid van de high tech sector.
 • Op maandag 6 juni vindt de pilot plaats van Technodiscovery Apeldoorn. In AREA055, een speciaal aangepaste ruimte op het Zwitsal-terrein, worden leerlingen uit groep 7-8 van twee basisscholen ontvangen. Daar gaan zij gaan aan de slag met wetenschap en technologie. Voorafgaand hebben de scholen een lesbrief ontvangen die is opgesteld door studenten van de PABO begeleid door een docent van de PABO. Het onderwerp van de lesbrief: Energie.
 • Limburg maakt zich hard voor toekomstbestendig onderwijs. Codestarter en Mad Science starten met programmeren als vast lesonderdeel op Limburgse Scholen.
 • Het Techniekonderwijs in Parkstad zal vanaf het schooljaar 2016/2017 weer spannend en levensecht zijn. De scholen van het vo (BCPL en LVO) en het mbo (Arcus en Leeuwenborgh) werken samen om interessant en uitdagend techniekonderwijs te kunnen blijven aanbieden, dat aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.
 • De intensieve samenwerking binnen de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg door onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten en provincie om jongeren te verleiden tot een toekomst in de techniek werpt steeds meer vruchten af. Vooral opvallend is de groei van het aantal vmbo-studenten die voor een technische opleiding kiezen.
 • Op donderdag 26 mei is de European Space Expo op het Plein in Den Haag geopend. De bijzondere ruimtetentoonstelling is al in bijna 30 Europese steden geweest en is nu voor het eerst in Nederland. De European Space Expo is nog tot en met 5 juni gratis te bezoeken. Speciaal voor de opening verzorgde André Kuipers een masterclass van de Collegetour Techniekpact.
 • Huis van de Techniek verwelkomt Gemeente Hulst als nieuwe participerende gemeente. Met het participantschap ondersteunt Hulst de missie 'het stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek in Zeeland'.
 • Het eerste exemplaar van het magazine βετα is een feit! Dit magazine is ter inspiratie, motivatie en professionalisering van docenten in het bètaonderwijs. Via deze link vindt u de digitale uitgave. Het magazine is een initiatief van het Regionaal Steunpunt Leiden en het Bètasteunpunt Zuid-Holland.
 • Eind mei vond de Campus Party, het grootste internationale technologiefestival voor het eerst plaats in Nederland. De Jaarbeurs in Utrecht stond vijf dagen lang in het teken van alles wat met techniek, internet en ondernemen. Deelnemers konden met eigen ogen zien dat kinderen geïnteresseerd zijn in technologie! Ook Prins Constantijn, Sander Dekker en Neelie Kroes bezochten het techfestival.
 • Zo'n driehonderd leerlingen van Utrechtse basisscholen kregen vrijdag 20 mei les over de ruimte. Het hoogtepunt van de dag was de komst van een echte astronaut: André Kuipers. Het college maakt deel uit van de Techniekpact Collegetour.
 • Op donderdag 12 mei vond in NEMO Science Museum de officiële start plaats van de zogenaamde Hypatia-hub NL, een nieuw netwerk van 15 Nederlandse onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheden, scholen, science centers/musea, tieners en gender experts. Bij de lancering waren VWO4 leerlingen van het Bonhoeffercollege uit Castricum aanwezig. Een verslag van de bijeenkomst en het project vindt u op de website van NEMO Science Museum en Expect Everything.

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2016 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl