Copy
View this email in your browser
Editie 9 februari 2021
Twee-fasen aanbesteding: theorie en praktijkervaring 1,5 jaar na gunning
Leren uit ervaringen van het project Stadsdijken Zwolle
Op 26 januari 2021 organiseerde PPS Netwerk Nederland de opleiding: De Goede Uitvraag. Tijdens deze middag werd ingegaan op het uitvoeren van een twee-fasen aanbesteding in de praktijk en de ervaringen hiermee 1,5 jaar na gunning van het project Stadsdijken Zwolle. Twee hoofdrolspelers binnen dit project deelden hun ervaringen en lessons learned, met opdrachtgevers (o.a. waterschappen, gemeentes en provincies), op juridisch en organisatiekundig gebied. Verder werd er stilgestaan bij verschillende samenwerkingsmodellen, voor- en nadelen hiervan en hoe deze in lijn te brengen met de projectkarakteristieken. Wegens succes zal de opleiding herhaald worden op 8 april.

Neem deel aan onderzoek 'Bestendig samenwerken in dynamische projectomgevingen'

Met de Vrije Universiteit in Amsterdam doen wij onderzoek naar de manier waarop samenwerking tussen de verschillende partijen in publiek-private projecten vormgegeven wordt. Wij onderzoeken hoe de samenwerking bestendig is/gemaakt kan worden tegen de dynamische omgeving waarin projecten plaatsvinden. Door te kijken naar hoe de contractvorm en organisatiestructuur van een project invloed heeft op het samenwerkingsproces en de flexibiliteit hiervan hopen wij bij te kunnen dragen aan succesvolle samenwerkingen in toekomstige projecten. Bent u vanuit de publieke sector nauw betrokken/betrokken geweest bij de aansturing of het management van een publiek-private samenwerking? Dan willen wij graag met u in gesprek over uw bevindingen in de voorbereidingsfase en de uitvoering van dit project.

                                                                                              Lees over het onderzoek en doe mee >>

Opleidingen en (online) seminars
           Opleiding: Concurrentiegericht Dialoog en Onderhandelingstechnieken | 11 maart 2021 
Webinar: Relationeel Bouwen | 30 maart 2021, online 
Zowel overheden als marktpartijen willen graag ‘samenwerken’. Te vaak blijft het echter bij goede voornemens en ontstaan in de praktijk toch ongewenste geschillen. Die staan samenwerking juist in de weg. Hoe geef je samenwerking vorm in een aanbesteding? Kan je samenwerking in bouwcontracten vastleggen? Hoe voorkom je klassieke valkuilen tijdens de uitvoering?
Opleiding: De Goede uitvraag | 8 april 2021, online
Leer als opdrachtgever waar u bij stil moet staan om tot een goede opdrachtverstrekking te komen bij complexe opgaven. U krijgt praktische handvatten die u kunt gebruiken in dit proces.
Serious game: Slimme & Duurzame Mobiliteit
Kennis en inspiratie opdoen over de mobiliteitstransitie en deze direct toepassen op de opgave in uw gemeente. 
Seminar: Verduurzaming Musea: van strategie tot concrete stappen
De verduurzaming van gebouwen en bedrijfsvoering als kans benutten door een betere balans tussen gebouw en kunstcollecties voor meer bezoekerscomfort?

 
Online Masterclass Energietransitie Gemeentelijk Vastgoed 
Alles over hoe sneller uit de startblokken door het slim inrichten van uw assets, financiering, duurzaamheidsdoelen en de juridische aspecten van de opgave. 
 
Seminar: Naar een Aardgasvrij Nederland 
Hoe kunnen we ons huidig energiesysteem veranderen naar een fossielvrij systeem en wat betekent dat voor alle stakeholders? Welke maatregelen zijn er nodig in de aanpak, gedrag, samenwerking, techniek en financiering? 
Masterclass Data Gedreven Energietransitie met een Simulatiespel 
De energietransitie vraagt zorgvuldige plannen en snelle, vergaande besluiten. Waar begin je? Hoe bewaak je het evenwicht tussen ambities, maatregelen, kosten en resultaten? U krijgt antwoord op deze vragen.
 
BRN Campustour: 'Campus- en Clusterontwikkeling' 
Praktijkreeks en excursies Cluster- en Campusontwikkeling, praktijkreizen waarbij u inzichten en handvatten krijgt voor de concretisering van uw visies en abstracte plannen naar de daadwerkelijke uitvoering. Alles over het creëren van de juiste synergie tussen de primaire processen, branding, budget, klimaatadaptatie, mobiliteit en de wensen van stakeholders bij de ontwikkeling van een succesvolle cluster of campus. 
Professioneel Projectmanagement en Samenwerking (PPS)

PPS Netwerk Nederland organiseert intervisie bijeenkomsten met opdrachtgevers en opdrachtnemers o.a. over thema’s zoals vraagarticulatie, contractmodellen, selectie, realisatie en exploitatie voor bijna 20.000 professionals. Samen werken aan passende samenwerkingsmodellen. We doen dit in kleine groepen o.l.v. wetenschappers (onder meer van de Universiteit van Tilburg en het Nyenrode MBA P+P programma, met 150 deelnemers nu één van de grootste in Nederland). Op die manier verenigen we diverse werelden om met elkaar tot oplossingen en inzichten te komen:
  • De wetenschappers om (on)gewenst gedrag en houding van partijen te duiden;
  • De praktijkmensen om die inzichten aan hun ‘real life’ situaties te koppelen;
  • Met elkaar goed werkend instrumentarium te ontwikkelen.
 
Partners van PPS Netwerk Nederland
PPS Netwerk Nederland helpt (semi-) publieke partijen bij het maken van de juiste beslissingen rond publieke opgaven. De focus ligt op thema’s als vraagarticulatie, contractmodellen, selectie, realisatie en exploitatie met intervisies, onderzoek, opleidingen, seminars, projectendatabank voor bijna 20.000 professionals. Samen werken aan passende samenwerkingsmodellen. 

Vraag een informatiepakket aan: secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030-303 9760. 
Copyright © 2021 | PPSNetwerk NL | All rights reserved. Onze contactgegevens: secretariaat@ppsnetwerk.nl
Utrechtseweg 82 | Zeist | 030 - 303 9760


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden kenbaar heeft gemaakt op de hoogte te willen worden gehouden van ontwikkelingen op PPS gebied. Wenst u geen nieuwsbrieven meer te ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven