Copy
De PPS/ESCO Praktijkdag is gratis voor (semi-)publieke partijen, private opdrachtgevers en deelnemers aan PPS Netwerk Nederland of ESCoNetwerk.nl.
View this email in your browser

De PPS-ESCo Praktijkdag is Nederlands grootste netwerkevenement op het gebied van Publiek Private Samenwerking (PPS) en Energy Service Companies (ESCo’s). Hier ontmoeten opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar om ’s ochtends plenair over strategische issues te praten en ’s middags te speed-daten bij ca. 40 concrete projecten om te kijken hoe PPS-en en ESCo’s in de praktijk plaatsvinden.

Lange tijd hebben partijen zich afgevraagd of PPS en ESCo routes wel nodig waren. Inmiddels is iedereen het er echter over eens dat deze samenwerkingsbeweging onomkeerbaar is. Immers, opdrachtgevers moeten zich meer en meer focussen op hun kerntaken en de technologie gaat dusdanig snel dat zij minder en minder in staat zijn niet primaire activiteiten zelf uit te blijven voeren. 

De opdrachtgever werkt daarom nu met andere inkoopstrategieën die allerhande vormen kunnen hebben (dus niet alleen DBFMO). De focus gaat van producten naar diensten en van de laagste prijs van nu naar de laagste prijs en beste kwaliteit over de levensduur in combinatie met andere financieringsvormen en prestatiecontracten. 
 


Houding en gedrag van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers matchen vaak nog onvoldoende met deze nieuwe realiteit. Invulling geven aan het fenomeen ‘samenwerking’ blijkt lastig. 
Het thema voor de dag is hiermee bepaald: 


Klik hier voor een workshop-overzicht
Copyright © 2016 | PPSNetwerk NL | All rights reserved. Onze contactgegevens: info@ppsnetwerk.nl
Lageweg 2 | Zeist | 030 - 303 9760


Copyright © 2016 | ESCoNetwerk.nl | All rights reserved. Onze contactgegevens: info@esconetwerk.nl
Lageweg 2 | Zeist | 030 - 303 9761


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden kenbaar heeft gemaakt op de hoogte te willen worden gehouden van ontwikkelingen binnen Publiek Private Samenwerking of ESCo's. Wenst u geen nieuwsbrieven meer te ontvangen dan kunt u zich hier uitschrijven